FORVALTNINGSDATABASEN

ÅRDAL, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ÅRDAL (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 30 38 68 26 21 47 4 17 21
1981 26 32 58 24 19 43 2 13 15
1982 26 34 60 25 18 43 1 16 17
1983 29 30 59 28 18 46 1 12 13
1984 22 27 49 19 15 34 3 12 15
1985 24 28 52 21 16 37 3 12 15
1986 26 28 54 23 14 37 3 14 17
1987 21 31 52 19 17 36 2 14 16
1988 25 27 52 21 16 37 4 11 15
1989 26 32 58 23 16 39 3 16 19
1990 16 33 49 15 17 32 1 16 17
1991 16 41 57 15 20 35 1 21 22
1992 16 41 57 15 21 36 1 20 21
1993 19 39 58 18 17 35 1 22 23
1994 15 38 53 14 17 31 1 21 22
1995 17 37 54 16 21 37 1 16 17
1996 15 36 51 15 18 33 18 18
1997 19 36 55 17 18 35 2 18 20
1998 19 33 52 17 17 34 2 16 18
1999 23 36 59 20 20 40 3 16 19
2000 12 15 27 12 12 24 3 3
2001 10 17 27 9 13 22 1 4 5
2002 10 16 26 10 12 22 4 4
2003 12 16 28 12 12 24 4 4
2004 11 15 26 11 11 22 4 4
2005 12 15 27 11 11 22 1 4 5
2006 9 9 18 9 6 15 3 3
2007 9 9 18 9 6 15 3 3
2008 10 9 19 9 7 16 1 2 3
2009 8 12 20 7 9 16 1 3 4
2010 8 11 19 7 9 16 1 2 3
2011 7 11 18 6 8 14 1 3 4
2012 8 9 17 7 7 14 1 2 3
2013 7 9 16 6 7 13 1 2 3
2014 10 6 16 9 5 14 1 1 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ÅRDAL (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 27.3 29.3 56.6 26.0 21.0 47.0 1.3 8.3 9.6
1981 24.4 25.6 50.0 24.0 19.0 43.0 0.4 6.6 7.0
1982 25.1 26.3 51.4 25.0 18.0 43.0 0.2 8.3 8.4
1983 28.1 24.4 52.5 28.0 18.0 46.0 0.2 6.4 6.6
1984 19.4 20.6 40.0 19.0 15.0 34.0 0.4 5.6 6.0
1985 21.5 22.1 43.7 21.0 16.0 37.0 0.6 6.1 6.7
1986 23.5 21.5 45.1 23.0 14.0 37.0 0.6 7.5 8.1
1987 19.4 23.7 43.1 19.0 17.0 36.0 0.4 6.7 7.1
1988 21.7 21.5 43.2 21.0 16.0 37.0 0.7 5.5 6.2
1989 23.6 22.9 46.6 23.0 16.0 39.0 0.6 6.9 7.6
1990 15.2 23.8 39.0 15.0 17.0 32.0 0.2 6.8 7.0
1991 15.2 29.8 45.0 15.0 20.0 35.0 0.2 9.8 10.0
1992 15.2 30.1 45.3 15.0 21.0 36.0 0.2 9.1 9.3
1993 18.2 26.0 44.2 18.0 17.0 35.0 0.2 9.0 9.2
1994 14.3 28.7 43.0 14.0 17.0 31.0 0.3 11.7 12.0
1995 16.2 29.1 45.3 16.0 21.0 37.0 0.2 8.1 8.3
1996 15.0 27.6 42.6 15.0 18.0 33.0 9.6 9.6
1997 17.2 27.6 44.8 17.0 18.0 35.0 0.2 9.6 9.8
1998 17.2 23.2 40.3 17.0 17.0 34.0 0.2 6.2 6.3
1999 21.2 29.9 51.1 20.0 20.0 40.0 1.2 9.9 11.1
2000 12.0 13.2 25.2 12.0 12.0 24.0 1.2 1.2
2001 9.5 14.7 24.2 9.0 13.0 22.0 0.5 1.7 2.2
2002 10.0 13.8 23.8 10.0 12.0 22.0 1.8 1.8
2003 12.0 13.3 25.3 12.0 12.0 24.0 1.3 1.3
2004 11.0 12.8 23.8 11.0 11.0 22.0 1.8 1.8
2005 11.5 12.1 23.6 11.0 11.0 22.0 0.5 1.1 1.6
2006 9.0 6.5 15.5 9.0 6.0 15.0 0.5 0.5
2007 9.0 6.9 15.9 9.0 6.0 15.0 0.9 0.9
2008 9.5 7.4 16.9 9.0 7.0 16.0 0.5 0.4 0.9
2009 7.5 9.9 17.4 7.0 9.0 16.0 0.5 0.9 1.4
2010 7.5 9.4 16.9 7.0 9.0 16.0 0.5 0.4 0.9
2011 6.5 9.1 15.6 6.0 8.0 14.0 0.5 1.1 1.6
2012 7.5 7.9 15.4 7.0 7.0 14.0 0.5 0.9 1.4
2013 6.5 7.9 14.4 6.0 7.0 13.0 0.5 0.9 1.4
2014 9.5 5.8 15.2 9.0 5.0 14.0 0.5 0.8 1.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ÅRDAL (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 68 0.0 56.6 0.0
1981 58 0.0 50.0 0.0
1982 60 0.0 51.4 0.0
1983 59 0.0 52.5 0.0
1984 49 0.0 40.0 0.0
1985 52 0.0 43.7 0.0
1986 54 0.0 45.1 0.0
1987 52 0.0 43.1 0.0
1988 52 0.0 43.2 0.0
1989 58 0.0 46.6 0.0
1990 49 0.0 39.0 0.0
1991 57 0.0 45.0 0.0
1992 57 0.0 45.3 0.0
1993 58 0.0 44.2 0.0
1994 53 0.0 43.0 0.0
1995 54 0.0 45.3 0.0
1996 51 0.0 42.6 0.0
1997 55 0.0 44.8 0.0
1998 52 0.0 40.3 0.0
1999 59 0.0 51.1 0.0
2000 27 0.0 0.9 25.2 0.0
2001 27 0.0 0.9 24.2 0.0
2002 26 0.0 0.9 23.8 0.0
2003 28 0.0 0.9 25.3 0.0
2004 26 0.0 0.9 23.8 0.0
2005 27 0.0 1.0 23.6 0.0
2006 18 0.0 0.6 15.5 0.0
2007 18 0.0 0.6 15.9 0.0
2008 19 0.0 0.6 16.9 0.0
2009 20 0.0 0.7 17.4 0.0
2010 19 0.0 0.6 16.9 0.0
2011 18 0.0 0.6 15.6 0.0
2012 17 0.0 0.6 15.4 0.0
2013 16 0.0 0.6 14.4 0.0
2014 16 0.0 0.6 15.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ÅRDAL (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 0.5
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 5.0
FINANSDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ÅRDAL (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 0.5
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 5.0
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 2 2.0
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ÅRDAL (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:60 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I ÅRDAL KULTURDEPARTEMENTET 1 0.5
90:2:2:14:32 NAV SOGN OG FJORDANE NAV ÅRDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 5.0
16:3:4:44 SKATT VEST SKATT VEST AVD ÅRDAL FINANSDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:17:23 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT ÅRDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.8