FORVALTNINGSDATABASEN

GLOPPEN, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i GLOPPEN (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 72 97 169 66 67 133 6 30 36
1981 74 103 177 67 70 137 7 33 40
1982 72 115 187 66 81 147 6 34 40
1983 74 105 179 65 70 135 9 35 44
1984 71 81 152 65 45 110 6 36 42
1985 71 87 158 67 46 113 4 41 45
1986 74 82 156 69 48 117 5 34 39
1987 71 85 156 65 44 109 6 41 47
1988 72 83 155 67 43 110 5 40 45
1989 70 90 160 61 47 108 9 43 52
1990 65 83 148 50 41 91 15 42 57
1991 64 93 157 51 40 91 13 53 66
1992 61 84 145 51 39 90 10 45 55
1993 63 94 157 49 42 91 14 52 66
1994 58 89 147 44 44 88 14 45 59
1995 50 79 129 43 27 70 7 52 59
1996 45 82 127 39 28 67 6 54 60
1997 43 77 120 38 27 65 5 50 55
1998 49 68 117 43 27 70 6 41 47
1999 48 68 116 43 26 69 5 42 47
2000 28 29 57 25 13 38 3 16 19
2001 44 34 78 39 13 52 5 21 26
2002 33 35 68 28 14 42 5 21 26
2003 22 30 52 20 9 29 2 21 23
2004 25 29 54 23 13 36 2 16 18
2005 23 28 51 21 12 33 2 16 18
2006 22 26 48 18 12 30 4 14 18
2007 20 21 41 17 9 26 3 12 15
2008 20 21 41 17 9 26 3 12 15
2009 17 19 36 14 12 26 3 7 10
2010 16 18 34 14 11 25 2 7 9
2011 17 24 41 15 14 29 2 10 12
2012 15 24 39 13 17 30 2 7 9
2013 16 21 37 14 13 27 2 8 10
2014 15 14 29 13 10 23 2 4 6
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i GLOPPEN (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 70.3 80.4 150.7 66.0 67.0 133.0 4.3 13.4 17.7
1981 71.6 86.4 158.0 67.0 70.0 137.0 4.6 16.4 21.0
1982 70.1 98.0 168.2 66.0 81.0 147.0 4.1 17.0 21.2
1983 71.4 87.7 159.1 65.0 70.0 135.0 6.4 17.7 24.1
1984 69.6 62.4 132.1 65.0 45.0 110.0 4.6 17.4 22.1
1985 70.4 65.6 136.0 67.0 46.0 113.0 3.4 19.6 23.0
1986 72.0 64.5 136.5 69.0 48.0 117.0 3.0 16.5 19.5
1987 69.2 65.7 134.8 65.0 44.0 109.0 4.2 21.6 25.8
1988 70.6 64.5 135.1 67.0 43.0 110.0 3.6 21.5 25.1
1989 66.4 66.9 133.3 61.0 47.0 108.0 5.4 19.9 25.3
1990 57.6 59.6 117.1 50.0 41.0 91.0 7.6 18.6 26.1
1991 57.9 63.3 121.3 51.0 40.0 91.0 6.9 23.3 30.3
1992 55.1 59.0 114.1 51.0 39.0 90.0 4.1 20.0 24.1
1993 56.2 62.1 118.3 49.0 42.0 91.0 7.2 20.1 27.3
1994 52.2 63.7 115.9 44.0 44.0 88.0 8.2 19.7 27.9
1995 47.4 50.6 98.0 43.0 27.0 70.0 4.4 23.6 28.0
1996 42.8 52.5 95.3 39.0 28.0 67.0 3.8 24.5 28.3
1997 40.7 52.0 92.6 38.0 27.0 65.0 2.7 25.0 27.6
1998 46.6 49.0 95.6 43.0 27.0 70.0 3.6 22.0 25.6
1999 46.0 47.7 93.7 43.0 26.0 69.0 3.0 21.7 24.7
2000 26.2 22.3 48.5 25.0 13.0 38.0 1.2 9.3 10.5
2001 41.9 24.5 66.4 39.0 13.0 52.0 2.9 11.5 14.4
2002 30.5 25.2 55.7 28.0 14.0 42.0 2.5 11.2 13.7
2003 21.7 21.6 43.3 20.0 9.0 29.0 1.7 12.6 14.3
2004 24.0 21.3 45.3 23.0 13.0 36.0 0.9 8.3 9.3
2005 22.0 20.2 42.1 21.0 12.0 33.0 0.9 8.2 9.1
2006 20.7 19.7 40.4 18.0 12.0 30.0 2.7 7.7 10.4
2007 18.7 15.1 33.8 17.0 9.0 26.0 1.7 6.1 7.8
2008 18.7 14.7 33.4 17.0 9.0 26.0 1.7 5.7 7.4
2009 16.2 14.7 30.9 14.0 12.0 26.0 2.2 2.7 4.9
2010 15.6 14.7 30.3 14.0 11.0 25.0 1.6 3.7 5.3
2011 16.6 18.7 35.3 15.0 14.0 29.0 1.6 4.7 6.3
2012 14.6 20.2 34.8 13.0 17.0 30.0 1.6 3.2 4.8
2013 15.6 16.9 32.5 14.0 13.0 27.0 1.6 3.9 5.5
2014 14.6 12.0 26.6 13.0 10.0 23.0 1.6 2.0 3.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i GLOPPEN (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 169 0.1 150.7 0.1
1981 177 0.1 158.0 0.1
1982 187 0.1 168.2 0.1
1983 179 0.1 159.1 0.1
1984 152 0.1 132.1 0.1
1985 158 0.1 136.0 0.1
1986 156 0.1 136.5 0.1
1987 156 0.1 134.8 0.1
1988 155 0.1 135.1 0.1
1989 160 0.1 133.3 0.1
1990 148 0.1 117.1 0.1
1991 157 0.1 121.3 0.1
1992 145 0.1 114.1 0.1
1993 157 0.1 118.3 0.1
1994 147 0.1 115.9 0.1
1995 129 0.1 98.0 0.1
1996 127 0.1 95.3 0.1
1997 120 0.1 92.6 0.1
1998 117 0.1 95.6 0.1
1999 116 0.1 93.7 0.1
2000 57 0.0 2.2 48.5 0.0
2001 78 0.1 3.0 66.4 0.1
2002 68 0.1 2.6 55.7 0.0
2003 52 0.0 1.9 43.3 0.0
2004 54 0.0 2.0 45.3 0.0
2005 51 0.0 1.9 42.1 0.0
2006 48 0.0 1.8 40.4 0.0
2007 41 0.0 1.5 33.8 0.0
2008 41 0.0 1.5 33.4 0.0
2009 36 0.0 1.3 30.9 0.0
2010 34 0.0 1.3 30.3 0.0
2011 41 0.0 1.5 35.3 0.0
2012 39 0.0 1.4 34.8 0.0
2013 37 0.0 1.3 32.5 0.0
2014 29 0.0 1.0 26.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i GLOPPEN (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 12 10.8
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 0.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i GLOPPEN (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.5
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.0
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 11 10.3
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 0.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i GLOPPEN (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:24 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I GLOPPEN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
42:8:22:12:2 HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE SANDANE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.5
90:2:2:14:13 NAV SOGN OG FJORDANE NAV GLOPPEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.0
4:7:15:17:10 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT GLOPPEN LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0
42:2:12:28 STATPED STATPED SANDANE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 11 10.3
59:22:68 STATSBYGG STATSBYGG VEST SØREIDE DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 0.8