FORVALTNINGSDATABASEN

FRÆNA, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FRÆNA (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 49 39 88 47 26 73 2 13 15
1981 54 43 97 52 28 80 2 15 17
1982 57 44 101 53 30 83 4 14 18
1983 61 48 109 57 32 89 4 16 20
1984 64 46 110 60 31 91 4 15 19
1985 63 53 116 59 36 95 4 17 21
1986 57 52 109 52 34 86 5 18 23
1987 53 57 110 44 36 80 9 21 30
1988 50 52 102 42 35 77 8 17 25
1989 52 63 115 43 38 81 9 25 34
1990 48 63 111 40 37 77 8 26 34
1991 44 70 114 40 40 80 4 30 34
1992 56 70 126 51 37 88 5 33 38
1993 57 85 142 49 41 90 8 44 52
1994 47 97 144 36 42 78 11 55 66
1995 45 92 137 36 42 78 9 50 59
1996 41 88 129 36 41 77 5 47 52
1997 39 81 120 36 37 73 3 44 47
1998 39 81 120 36 38 74 3 43 46
1999 43 85 128 39 45 84 4 40 44
2000 31 49 80 29 32 61 2 17 19
2001 31 48 79 29 37 66 2 11 13
2002 31 47 78 28 37 65 3 10 13
2003 22 38 60 21 29 50 1 9 10
2004 23 37 60 22 27 49 1 10 11
2005 11 12 23 11 8 19 4 4
2006 33 44 77 31 34 65 2 10 12
2007 35 47 82 32 38 70 3 9 12
2008 32 44 76 29 39 68 3 5 8
2009 35 46 81 30 40 70 5 6 11
2010 34 47 81 28 40 68 6 7 13
2011 34 55 89 27 42 69 7 13 20
2012 34 50 84 29 44 73 5 6 11
2013 36 58 94 30 50 80 6 8 14
2014 31 60 91 26 48 74 5 12 17
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FRÆNA (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 48.6 30.8 79.4 47.0 26.0 73.0 1.6 4.8 6.4
1981 53.5 34.0 87.4 52.0 28.0 80.0 1.5 6.0 7.4
1982 55.7 36.4 92.1 53.0 30.0 83.0 2.7 6.4 9.1
1983 59.7 39.0 98.7 57.0 32.0 89.0 2.7 7.0 9.7
1984 62.9 37.2 100.1 60.0 31.0 91.0 2.9 6.2 9.1
1985 62.2 43.3 105.5 59.0 36.0 95.0 3.2 7.3 10.5
1986 55.4 42.0 97.4 52.0 34.0 86.0 3.4 8.0 11.4
1987 49.8 46.0 95.8 44.0 36.0 80.0 5.8 10.0 15.8
1988 47.6 43.9 91.5 42.0 35.0 77.0 5.6 8.9 14.5
1989 49.1 49.0 98.1 43.0 38.0 81.0 6.1 11.0 17.1
1990 45.6 49.4 95.0 40.0 37.0 77.0 5.6 12.4 18.0
1991 42.6 52.9 95.5 40.0 40.0 80.0 2.6 12.9 15.5
1992 52.4 51.7 104.1 51.0 37.0 88.0 1.4 14.7 16.0
1993 53.3 56.9 110.2 49.0 41.0 90.0 4.3 15.9 20.2
1994 41.5 64.6 106.0 36.0 42.0 78.0 5.4 22.6 28.0
1995 40.7 66.4 107.1 36.0 42.0 78.0 4.7 24.4 29.1
1996 39.5 63.9 103.4 36.0 41.0 77.0 3.5 22.9 26.4
1997 37.8 59.0 96.8 36.0 37.0 73.0 1.8 22.0 23.8
1998 38.0 60.7 98.7 36.0 38.0 74.0 2.0 22.7 24.7
1999 41.2 66.4 107.7 39.0 45.0 84.0 2.2 21.4 23.7
2000 30.3 42.9 73.2 29.0 32.0 61.0 1.3 10.9 12.2
2001 30.3 43.8 74.2 29.0 37.0 66.0 1.3 6.8 8.2
2002 29.9 42.9 72.8 28.0 37.0 65.0 1.9 5.9 7.8
2003 21.8 34.2 56.0 21.0 29.0 50.0 0.8 5.2 6.0
2004 22.8 32.5 55.3 22.0 27.0 49.0 0.8 5.5 6.3
2005 11.0 10.2 21.2 11.0 8.0 19.0 2.2 2.2
2006 32.2 39.1 71.3 31.0 34.0 65.0 1.2 5.1 6.3
2007 33.8 43.0 76.8 32.0 38.0 70.0 1.8 5.0 6.8
2008 30.8 42.7 73.5 29.0 39.0 68.0 1.8 3.7 5.5
2009 33.4 43.7 77.1 30.0 40.0 70.0 3.4 3.7 7.1
2010 31.9 45.0 76.8 28.0 40.0 68.0 3.9 4.9 8.9
2011 31.2 48.9 80.1 27.0 42.0 69.0 4.2 6.9 11.1
2012 31.8 47.7 79.4 29.0 44.0 73.0 2.8 3.7 6.4
2013 33.7 54.8 88.6 30.0 50.0 80.0 3.7 4.8 8.6
2014 29.0 55.6 84.6 26.0 48.0 74.0 3.0 7.6 10.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FRÆNA (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 88 0.0 79.4 0.0
1981 97 0.1 87.4 0.1
1982 101 0.1 92.1 0.1
1983 109 0.1 98.7 0.1
1984 110 0.1 100.1 0.1
1985 116 0.1 105.5 0.1
1986 109 0.1 97.4 0.1
1987 110 0.1 95.8 0.1
1988 102 0.1 91.5 0.1
1989 115 0.1 98.1 0.1
1990 111 0.1 95.0 0.1
1991 114 0.1 95.5 0.1
1992 126 0.1 104.1 0.1
1993 142 0.1 110.2 0.1
1994 144 0.1 106.0 0.1
1995 137 0.1 107.1 0.1
1996 129 0.1 103.4 0.1
1997 120 0.1 96.8 0.1
1998 120 0.1 98.7 0.1
1999 128 0.1 107.7 0.1
2000 80 0.1 2.4 73.2 0.1
2001 79 0.1 2.4 74.2 0.1
2002 78 0.1 2.5 72.8 0.1
2003 60 0.0 1.9 56.0 0.0
2004 60 0.0 1.8 55.3 0.0
2005 23 0.0 0.7 21.2 0.0
2006 77 0.1 2.2 71.3 0.1
2007 82 0.1 2.3 76.8 0.1
2008 76 0.1 2.2 73.5 0.1
2009 81 0.1 2.4 77.1 0.1
2010 81 0.1 2.3 76.8 0.1
2011 89 0.1 2.5 80.1 0.1
2012 84 0.1 2.4 79.4 0.1
2013 94 0.1 2.7 88.6 0.1
2014 91 0.1 2.6 84.6 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FRÆNA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 77 72.0
KULTURDEPARTEMENTET 5 3.6
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 8.0
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FRÆNA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 45 41.6
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 5 3.6
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 8.0
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 32 30.4
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FRÆNA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:5:8:4:7 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET KRIMINALOMSORGEN HUSTAD FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 45 41.6
89:51:8:20 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I MYRBOSTAD, VÅGØY, BUD OG HUSTAD SOKN KULTURDEPARTEMENTET 3 2.6
89:51:8:46 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET VED HUSTAD FENGSEL KULTURDEPARTEMENTET 2 1.0
90:2:2:15:10 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV FRÆNA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 8.0
4:7:15:19:5 NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT LENSMANNEN I FRÆNA JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 6.0
4:7:15:19:9 NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT POLITIETS ATK-SENTER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 26 24.4
59:22:57 STATSBYGG STATSBYGG VEST DRIFTSTJENESTEN I FRÆNA KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0