FORVALTNINGSDATABASEN

SUNNDAL, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SUNNDAL (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 128 42 170 122 23 145 6 19 25
1981 126 46 172 121 27 148 5 19 24
1982 122 47 169 119 29 148 3 18 21
1983 127 51 178 124 29 153 3 22 25
1984 128 43 171 123 26 149 5 17 22
1985 121 45 166 116 25 141 5 20 25
1986 117 46 163 113 26 139 4 20 24
1987 133 53 186 129 27 156 4 26 30
1988 113 54 167 110 27 137 3 27 30
1989 120 54 174 118 32 150 2 22 24
1990 125 66 191 123 34 157 2 32 34
1991 116 67 183 114 32 146 2 35 37
1992 35 52 87 32 26 58 3 26 29
1993 41 55 96 30 23 53 11 32 43
1994 39 55 94 30 24 54 9 31 40
1995 43 58 101 29 22 51 14 36 50
1996 43 63 106 32 22 54 11 41 52
1997 41 55 96 28 22 50 13 33 46
1998 38 54 92 28 24 52 10 30 40
1999 35 50 85 27 31 58 8 19 27
2000 23 30 53 22 21 43 1 9 10
2001 18 23 41 17 14 31 1 9 10
2002 19 26 45 18 16 34 1 10 11
2003 16 24 40 16 15 31 9 9
2004 14 21 35 14 16 30 5 5
2005 14 22 36 14 15 29 7 7
2006 12 23 35 12 14 26 9 9
2007 13 24 37 12 16 28 1 8 9
2008 12 19 31 12 13 25 6 6
2009 11 18 29 10 14 24 1 4 5
2010 12 18 30 10 15 25 2 3 5
2011 11 16 27 11 13 24 3 3
2012 11 15 26 11 13 24 2 2
2013 9 11 20 8 8 16 1 3 4
2014 9 10 19 9 6 15 4 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SUNNDAL (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 126.9 33.6 160.5 122.0 23.0 145.0 4.9 10.6 15.5
1981 124.8 37.7 162.5 121.0 27.0 148.0 3.8 10.7 14.5
1982 121.0 39.6 160.6 119.0 29.0 148.0 2.0 10.6 12.6
1983 126.1 41.3 167.5 124.0 29.0 153.0 2.1 12.4 14.5
1984 126.0 35.5 161.5 123.0 26.0 149.0 3.0 9.5 12.4
1985 119.2 36.1 155.3 116.0 25.0 141.0 3.2 11.1 14.3
1986 116.1 37.0 153.1 113.0 26.0 139.0 3.1 11.1 14.1
1987 130.8 41.9 172.8 129.0 27.0 156.0 1.8 14.9 16.8
1988 111.6 42.3 153.9 110.0 27.0 137.0 1.6 15.3 16.9
1989 119.5 45.0 164.4 118.0 32.0 150.0 1.5 13.0 14.4
1990 124.5 48.6 173.1 123.0 34.0 157.0 1.5 14.6 16.1
1991 115.4 47.5 162.9 114.0 32.0 146.0 1.4 15.5 16.9
1992 33.6 36.4 70.1 32.0 26.0 58.0 1.6 10.4 12.1
1993 33.0 34.6 67.6 30.0 23.0 53.0 3.0 11.6 14.6
1994 32.2 37.8 69.9 30.0 24.0 54.0 2.2 13.8 15.9
1995 31.9 38.8 70.7 29.0 22.0 51.0 2.9 16.8 19.7
1996 34.4 41.1 75.5 32.0 22.0 54.0 2.4 19.1 21.5
1997 31.1 39.2 70.3 28.0 22.0 50.0 3.1 17.2 20.3
1998 30.2 38.2 68.4 28.0 24.0 52.0 2.2 14.2 16.4
1999 28.0 39.1 67.1 27.0 31.0 58.0 1.0 8.1 9.1
2000 22.6 25.2 47.8 22.0 21.0 43.0 0.6 4.2 4.8
2001 17.6 18.1 35.7 17.0 14.0 31.0 0.6 4.1 4.7
2002 18.6 21.7 40.3 18.0 16.0 34.0 0.6 5.7 6.3
2003 16.0 20.7 36.7 16.0 15.0 31.0 5.7 5.7
2004 14.0 18.7 32.7 14.0 16.0 30.0 2.7 2.7
2005 14.0 18.9 32.9 14.0 15.0 29.0 3.9 3.9
2006 12.0 20.0 32.0 12.0 14.0 26.0 6.0 6.0
2007 12.4 21.0 33.4 12.0 16.0 28.0 0.4 5.0 5.4
2008 12.0 16.4 28.4 12.0 13.0 25.0 3.4 3.4
2009 10.6 16.4 27.0 10.0 14.0 24.0 0.6 2.4 3.0
2010 11.0 16.6 27.6 10.0 15.0 25.0 1.0 1.6 2.6
2011 11.0 14.7 25.7 11.0 13.0 24.0 1.7 1.7
2012 11.0 13.8 24.8 11.0 13.0 24.0 0.8 0.8
2013 9.0 9.6 18.6 8.0 8.0 16.0 1.0 1.6 2.6
2014 9.0 7.9 16.9 9.0 6.0 15.0 1.9 1.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SUNNDAL (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 170 0.1 160.5 0.1
1981 172 0.1 162.5 0.1
1982 169 0.1 160.6 0.1
1983 178 0.1 167.5 0.1
1984 171 0.1 161.5 0.1
1985 166 0.1 155.3 0.1
1986 163 0.1 153.1 0.1
1987 186 0.1 172.8 0.1
1988 167 0.1 153.9 0.1
1989 174 0.1 164.4 0.1
1990 191 0.1 173.1 0.1
1991 183 0.1 162.9 0.1
1992 87 0.0 70.1 0.0
1993 96 0.1 67.6 0.0
1994 94 0.1 69.9 0.0
1995 101 0.1 70.7 0.0
1996 106 0.1 75.5 0.0
1997 96 0.1 70.3 0.0
1998 92 0.1 68.4 0.0
1999 85 0.1 67.1 0.0
2000 53 0.0 1.4 47.8 0.0
2001 41 0.0 1.1 35.7 0.0
2002 45 0.0 1.2 40.3 0.0
2003 40 0.0 1.0 36.7 0.0
2004 35 0.0 0.9 32.7 0.0
2005 36 0.0 0.9 32.9 0.0
2006 35 0.0 0.9 32.0 0.0
2007 37 0.0 0.9 33.4 0.0
2008 31 0.0 0.8 28.4 0.0
2009 29 0.0 0.8 27.0 0.0
2010 30 0.0 0.8 27.6 0.0
2011 27 0.0 0.7 25.7 0.0
2012 26 0.0 0.7 24.8 0.0
2013 20 0.0 0.5 18.6 0.0
2014 19 0.0 0.5 16.9 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SUNNDAL (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 3 2.3
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.3
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 2.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SUNNDAL (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 3 2.3
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.5
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.3
REGION MIDT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 2.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SUNNDAL (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:8:15 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I HOV, ROMFO, ØKSENDAL OG ÅLVUNDEID SOKN KULTURDEPARTEMENTET 3 2.3
90:2:2:15:36 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV SUNNDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.5
4:7:15:19:13 NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT SUNNDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.3
13:9:2:4:12 REGION MIDT STATENS VEGVESEN REGION MIDT SUNNDALSØRA TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 2.8