FORVALTNINGSDATABASEN

BJUGN, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BJUGN (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 37 15 52 33 5 38 4 10 14
1981 33 17 50 29 6 35 4 11 15
1982 31 13 44 26 3 29 5 10 15
1983 30 15 45 25 4 29 5 11 16
1984 28 18 46 25 5 30 3 13 16
1985 26 19 45 23 5 28 3 14 17
1986 24 22 46 23 5 28 1 17 18
1987 24 20 44 23 6 29 1 14 15
1988 20 19 39 19 10 29 1 9 10
1989 19 21 40 17 10 27 2 11 13
1990 16 22 38 15 9 24 1 13 14
1991 19 28 47 17 8 25 2 20 22
1992 20 29 49 18 10 28 2 19 21
1993 23 32 55 21 9 30 2 23 25
1994 20 38 58 18 14 32 2 24 26
1995 20 37 57 17 12 29 3 25 28
1996 20 36 56 16 12 28 4 24 28
1997 19 30 49 15 10 25 4 20 24
1998 20 30 50 17 10 27 3 20 23
1999 21 27 48 20 11 31 1 16 17
2000 12 14 26 11 8 19 1 6 7
2001 10 17 27 10 9 19 8 8
2002 22 29 51 21 13 34 1 16 17
2003 13 15 28 13 6 19 9 9
2004 18 27 45 16 12 28 2 15 17
2005 17 26 43 16 14 30 1 12 13
2006 7 9 16 6 6 12 1 3 4
2007 6 10 16 5 6 11 1 4 5
2008 4 7 11 3 6 9 1 1 2
2009 4 8 12 3 6 9 1 2 3
2010 5 10 15 5 7 12 3 3
2011 5 9 14 4 6 10 1 3 4
2012 4 8 12 3 5 8 1 3 4
2013 4 10 14 3 6 9 1 4 5
2014 3 9 12 3 5 8 4 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BJUGN (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 35.8 9.7 45.5 33.0 5.0 38.0 2.8 4.7 7.4
1981 31.8 11.1 42.9 29.0 6.0 35.0 2.8 5.1 7.9
1982 28.8 7.7 36.4 26.0 3.0 29.0 2.8 4.7 7.4
1983 27.8 9.2 36.9 25.0 4.0 29.0 2.8 5.2 7.9
1984 26.5 10.0 36.5 25.0 5.0 30.0 1.5 5.0 6.5
1985 24.8 11.2 35.9 23.0 5.0 28.0 1.8 6.2 7.9
1986 23.6 13.1 36.7 23.0 5.0 28.0 0.6 8.1 8.7
1987 23.6 12.8 36.5 23.0 6.0 29.0 0.6 6.8 7.4
1988 19.6 14.3 34.0 19.0 10.0 29.0 0.6 4.3 5.0
1989 18.1 15.3 33.4 17.0 10.0 27.0 1.1 5.3 6.4
1990 15.5 15.1 30.6 15.0 9.0 24.0 0.5 6.1 6.6
1991 17.8 17.6 35.3 17.0 8.0 25.0 0.8 9.6 10.3
1992 18.5 17.6 36.1 18.0 10.0 28.0 0.6 7.6 8.1
1993 21.6 17.2 38.8 21.0 9.0 30.0 0.6 8.2 8.8
1994 18.8 24.7 43.5 18.0 14.0 32.0 0.8 10.7 11.5
1995 18.4 23.1 41.5 17.0 12.0 29.0 1.4 11.1 12.5
1996 17.5 22.2 39.7 16.0 12.0 28.0 1.5 10.2 11.7
1997 16.8 20.5 37.3 15.0 10.0 25.0 1.8 10.5 12.3
1998 18.2 19.6 37.8 17.0 10.0 27.0 1.2 9.6 10.9
1999 20.3 16.6 36.9 20.0 11.0 31.0 0.3 5.6 5.9
2000 11.8 10.4 22.2 11.0 8.0 19.0 0.8 2.4 3.2
2001 10.0 12.6 22.6 10.0 9.0 19.0 3.6 3.6
2002 21.5 21.5 43.0 21.0 13.0 34.0 0.5 8.5 9.0
2003 13.0 11.2 24.2 13.0 6.0 19.0 5.2 5.2
2004 16.6 19.5 36.1 16.0 12.0 28.0 0.6 7.5 8.1
2005 16.6 20.2 36.8 16.0 14.0 30.0 0.6 6.2 6.8
2006 6.6 7.8 14.4 6.0 6.0 12.0 0.6 1.8 2.4
2007 5.6 7.8 13.4 5.0 6.0 11.0 0.6 1.8 2.4
2008 3.6 6.6 10.2 3.0 6.0 9.0 0.6 0.6 1.2
2009 3.6 7.1 10.7 3.0 6.0 9.0 0.6 1.1 1.7
2010 5.0 8.4 13.4 5.0 7.0 12.0 1.4 1.4
2011 4.6 7.6 12.2 4.0 6.0 10.0 0.6 1.6 2.2
2012 3.6 6.8 10.4 3.0 5.0 8.0 0.6 1.8 2.4
2013 3.6 8.4 12.0 3.0 6.0 9.0 0.6 2.4 3.0
2014 3.0 7.2 10.2 3.0 5.0 8.0 2.2 2.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BJUGN (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 52 0.0 45.5 0.0
1981 50 0.0 42.9 0.0
1982 44 0.0 36.4 0.0
1983 45 0.0 36.9 0.0
1984 46 0.0 36.5 0.0
1985 45 0.0 35.9 0.0
1986 46 0.0 36.7 0.0
1987 44 0.0 36.5 0.0
1988 39 0.0 34.0 0.0
1989 40 0.0 33.4 0.0
1990 38 0.0 30.6 0.0
1991 47 0.0 35.3 0.0
1992 49 0.0 36.1 0.0
1993 55 0.0 38.8 0.0
1994 58 0.0 43.5 0.0
1995 57 0.0 41.5 0.0
1996 56 0.0 39.7 0.0
1997 49 0.0 37.3 0.0
1998 50 0.0 37.8 0.0
1999 48 0.0 36.9 0.0
2000 26 0.0 1.6 22.2 0.0
2001 27 0.0 1.7 22.6 0.0
2002 51 0.0 3.2 43.0 0.0
2003 28 0.0 1.7 24.2 0.0
2004 45 0.0 2.8 36.1 0.0
2005 43 0.0 2.6 36.8 0.0
2006 16 0.0 0.9 14.4 0.0
2007 16 0.0 0.9 13.4 0.0
2008 11 0.0 0.7 10.2 0.0
2009 12 0.0 0.7 10.7 0.0
2010 15 0.0 0.9 13.4 0.0
2011 14 0.0 0.8 12.2 0.0
2012 12 0.0 0.7 10.4 0.0
2013 14 0.0 0.8 12.0 0.0
2014 12 0.0 0.7 10.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BJUGN (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.6
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
FINANSDEPARTEMENTET 7 5.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BJUGN (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.6
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 7 5.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BJUGN (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:16:3 NAV SØR-TRØNDELAG NAV BJUGN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.6
89:51:9:3 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I BJUGN, NES OG JØSSUND KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
16:3:5:2 SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE AVD BJUGN FINANSDEPARTEMENTET 7 5.6