FORVALTNINGSDATABASEN

MELDAL, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i MELDAL (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 28 12 40 25 6 31 3 6 9
1981 29 14 43 27 8 35 2 6 8
1982 26 11 37 25 3 28 1 8 9
1983 26 10 36 25 4 29 1 6 7
1984 26 16 42 25 7 32 1 9 10
1985 26 12 38 26 4 30 8 8
1986 26 13 39 26 3 29 10 10
1987 23 14 37 23 4 27 10 10
1988 20 19 39 19 8 27 1 11 12
1989 22 20 42 21 10 31 1 10 11
1990 25 20 45 23 10 33 2 10 12
1991 25 26 51 23 11 34 2 15 17
1992 25 24 49 21 8 29 4 16 20
1993 22 27 49 20 9 29 2 18 20
1994 17 24 41 14 8 22 3 16 19
1995 18 23 41 15 8 23 3 15 18
1996 17 24 41 15 7 22 2 17 19
1997 15 22 37 14 8 22 1 14 15
1998 15 21 36 14 9 23 1 12 13
1999 13 19 32 13 9 22 10 10
2000 11 7 18 9 6 15 2 1 3
2001 11 6 17 10 5 15 1 1 2
2002 10 5 15 9 3 12 1 2 3
2003 11 7 18 10 5 15 1 2 3
2004 22 13 35 18 10 28 4 3 7
2005 21 15 36 18 12 30 3 3 6
2006 23 17 40 19 13 32 4 4 8
2007 20 17 37 16 12 28 4 5 9
2008 16 17 33 12 13 25 4 4 8
2009 15 19 34 12 16 28 3 3 6
2010 15 16 31 10 11 21 5 5 10
2011 15 20 35 12 16 28 3 4 7
2012 12 17 29 9 14 23 3 3 6
2013 12 16 28 9 12 21 3 4 7
2014 10 17 27 8 14 22 2 3 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i MELDAL (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 26.7 7.6 34.2 25.0 6.0 31.0 1.7 1.6 3.2
1981 27.9 9.6 37.4 27.0 8.0 35.0 0.9 1.6 2.5
1982 25.7 5.8 31.5 25.0 3.0 28.0 0.7 2.8 3.5
1983 25.7 5.8 31.5 25.0 4.0 29.0 0.7 1.9 2.5
1984 25.7 9.4 35.1 25.0 7.0 32.0 0.7 2.5 3.1
1985 26.0 6.9 32.9 26.0 4.0 30.0 2.9 2.9
1986 26.0 6.2 32.2 26.0 3.0 29.0 3.2 3.2
1987 23.0 7.3 30.3 23.0 4.0 27.0 3.3 3.3
1988 20.0 12.1 32.1 19.0 8.0 27.0 1.0 4.2 5.1
1989 22.0 13.6 35.6 21.0 10.0 31.0 1.0 3.7 4.6
1990 24.6 13.5 38.1 23.0 10.0 33.0 1.6 3.5 5.1
1991 24.6 15.1 39.7 23.0 11.0 34.0 1.6 4.1 5.7
1992 23.8 13.4 37.2 21.0 8.0 29.0 2.8 5.4 8.2
1993 21.7 14.4 36.2 20.0 9.0 29.0 1.7 5.4 7.1
1994 16.2 14.5 30.7 14.0 8.0 22.0 2.2 6.5 8.7
1995 17.2 13.0 30.2 15.0 8.0 23.0 2.2 5.0 7.2
1996 16.7 14.0 30.7 15.0 7.0 22.0 1.7 7.0 8.7
1997 15.0 14.6 29.6 14.0 8.0 22.0 1.0 6.7 7.6
1998 14.7 15.0 29.7 14.0 9.0 23.0 0.7 6.0 6.7
1999 13.0 14.3 27.3 13.0 9.0 22.0 5.3 5.3
2000 10.1 6.5 16.6 9.0 6.0 15.0 1.1 0.5 1.6
2001 10.5 5.5 16.0 10.0 5.0 15.0 0.5 0.5 1.0
2002 9.5 3.7 13.1 9.0 3.0 12.0 0.5 0.6 1.1
2003 10.5 5.7 16.1 10.0 5.0 15.0 0.5 0.6 1.1
2004 20.6 11.4 32.0 18.0 10.0 28.0 2.7 1.4 4.1
2005 20.2 13.4 33.7 18.0 12.0 30.0 2.2 1.4 3.7
2006 21.5 14.7 36.3 19.0 13.0 32.0 2.5 1.7 4.3
2007 18.8 14.7 33.5 16.0 12.0 28.0 2.8 2.7 5.5
2008 15.1 15.5 30.5 12.0 13.0 25.0 3.0 2.5 5.6
2009 14.2 17.7 32.0 12.0 16.0 28.0 2.2 1.7 4.0
2010 13.2 14.3 27.5 10.0 11.0 21.0 3.2 3.3 6.6
2011 14.2 18.5 32.8 12.0 16.0 28.0 2.2 2.5 4.8
2012 11.2 15.7 27.0 9.0 14.0 23.0 2.2 1.7 4.0
2013 11.2 14.1 25.4 9.0 12.0 21.0 2.2 2.1 4.3
2014 9.5 15.8 25.2 8.0 14.0 22.0 1.5 1.8 3.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i MELDAL (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 40 0.0 34.2 0.0
1981 43 0.0 37.4 0.0
1982 37 0.0 31.5 0.0
1983 36 0.0 31.5 0.0
1984 42 0.0 35.1 0.0
1985 38 0.0 32.9 0.0
1986 39 0.0 32.2 0.0
1987 37 0.0 30.3 0.0
1988 39 0.0 32.1 0.0
1989 42 0.0 35.6 0.0
1990 45 0.0 38.1 0.0
1991 51 0.0 39.7 0.0
1992 49 0.0 37.2 0.0
1993 49 0.0 36.2 0.0
1994 41 0.0 30.7 0.0
1995 41 0.0 30.2 0.0
1996 41 0.0 30.7 0.0
1997 37 0.0 29.6 0.0
1998 36 0.0 29.7 0.0
1999 32 0.0 27.3 0.0
2000 18 0.0 1.1 16.6 0.0
2001 17 0.0 1.2 16.0 0.0
2002 15 0.0 1.1 13.1 0.0
2003 18 0.0 1.3 16.1 0.0
2004 35 0.0 2.4 32.0 0.0
2005 36 0.0 2.5 33.7 0.0
2006 40 0.0 2.7 36.3 0.0
2007 37 0.0 2.3 33.5 0.0
2008 33 0.0 2.2 30.5 0.0
2009 34 0.0 2.3 32.0 0.0
2010 31 0.0 2.0 27.5 0.0
2011 35 0.0 2.4 32.8 0.0
2012 29 0.0 2.0 27.0 0.0
2013 28 0.0 2.0 25.4 0.0
2014 27 0.0 2.0 25.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i MELDAL (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 20 19.1
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i MELDAL (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT MIDT BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 20 19.1
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i MELDAL (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:4:343 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT STORBUAN UNGDOMSHJEM BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 20 19.1
90:2:2:16:17 NAV SØR-TRØNDELAG NAV MELDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:9:27 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I MELDAL OG LØKKEN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:20:8 SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT MELDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.2