FORVALTNINGSDATABASEN

NAMSSKOGAN, NORD-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NAMSSKOGAN (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 32 6 38 31 3 34 1 3 4
1981 34 7 41 33 4 37 1 3 4
1982 31 9 40 30 5 35 1 4 5
1983 30 13 43 29 6 35 1 7 8
1984 31 11 42 30 4 34 1 7 8
1985 27 10 37 27 5 32 5 5
1986 28 9 37 28 3 31 6 6
1987 27 9 36 26 3 29 1 6 7
1988 26 9 35 25 3 28 1 6 7
1989 29 10 39 28 3 31 1 7 8
1990 27 10 37 26 3 29 1 7 8
1991 24 11 35 24 2 26 9 9
1992 24 11 35 23 1 24 1 10 11
1993 25 10 35 23 1 24 2 9 11
1994 20 8 28 20 1 21 7 7
1995 23 8 31 22 1 23 1 7 8
1996 22 7 29 22 1 23 6 6
1997 23 7 30 22 1 23 1 6 7
1998 21 7 28 20 1 21 1 6 7
1999 24 10 34 21 1 22 3 9 12
2000 18 2 20 17 17 1 2 3
2001 17 1 18 17 17 1 1
2002 14 1 15 14 14 1 1
2003 13 2 15 13 1 14 1 1
2004 14 2 16 14 1 15 1 1
2005 12 2 14 12 12 2 2
2006 8 1 9 8 8 1 1
2007 7 1 8 7 7 1 1
2008 6 1 7 6 6 1 1
2009 6 1 7 6 6 1 1
2010 6 1 7 6 6 1 1
2011 7 1 8 7 7 1 1
2012 4 4 4 4
2013 4 1 5 4 1 5
2014 4 1 5 4 1 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NAMSSKOGAN (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 31.5 4.0 35.5 31.0 3.0 34.0 0.5 1.0 1.5
1981 33.5 5.0 38.5 33.0 4.0 37.0 0.5 1.0 1.5
1982 30.5 6.5 37.0 30.0 5.0 35.0 0.5 1.5 2.0
1983 29.5 8.3 37.8 29.0 6.0 35.0 0.5 2.3 2.8
1984 30.5 6.6 37.1 30.0 4.0 34.0 0.5 2.6 3.1
1985 27.0 6.2 33.2 27.0 5.0 32.0 1.2 1.2
1986 28.0 5.1 33.1 28.0 3.0 31.0 2.1 2.1
1987 26.5 4.8 31.3 26.0 3.0 29.0 0.5 1.8 2.3
1988 25.5 5.2 30.7 25.0 3.0 28.0 0.5 2.2 2.7
1989 28.5 4.8 33.3 28.0 3.0 31.0 0.5 1.9 2.3
1990 26.5 4.8 31.4 26.0 3.0 29.0 0.5 1.9 2.3
1991 24.0 5.5 29.5 24.0 2.0 26.0 3.5 3.5
1992 23.5 4.6 28.1 23.0 1.0 24.0 0.5 3.6 4.1
1993 23.7 3.9 27.6 23.0 1.0 24.0 0.7 2.9 3.6
1994 20.0 4.4 24.4 20.0 1.0 21.0 3.4 3.4
1995 22.9 3.8 26.7 22.0 1.0 23.0 0.9 2.8 3.7
1996 22.0 3.4 25.4 22.0 1.0 23.0 2.4 2.4
1997 22.5 3.8 26.3 22.0 1.0 23.0 0.5 2.8 3.3
1998 20.5 4.2 24.6 20.0 1.0 21.0 0.5 3.2 3.7
1999 22.3 4.0 26.3 21.0 1.0 22.0 1.3 3.0 4.3
2000 17.5 1.0 18.5 17.0 17.0 0.5 1.0 1.5
2001 17.0 0.5 17.5 17.0 17.0 0.5 0.5
2002 14.0 0.5 14.5 14.0 14.0 0.5 0.5
2003 13.0 1.5 14.5 13.0 1.0 14.0 0.5 0.5
2004 14.0 1.5 15.5 14.0 1.0 15.0 0.5 0.5
2005 12.0 1.3 13.3 12.0 12.0 1.3 1.3
2006 8.0 0.5 8.5 8.0 8.0 0.5 0.5
2007 7.0 0.5 7.5 7.0 7.0 0.5 0.5
2008 6.0 0.5 6.5 6.0 6.0 0.5 0.5
2009 6.0 0.5 6.5 6.0 6.0 0.5 0.5
2010 6.0 0.6 6.6 6.0 6.0 0.6 0.6
2011 7.0 0.5 7.5 7.0 7.0 0.5 0.5
2012 4.0 4.0 4.0 4.0
2013 4.0 1.0 5.0 4.0 1.0 5.0
2014 4.0 1.0 5.0 4.0 1.0 5.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NAMSSKOGAN (NORD-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 38 0.0 35.5 0.0
1981 41 0.0 38.5 0.0
1982 40 0.0 37.0 0.0
1983 43 0.0 37.8 0.0
1984 42 0.0 37.1 0.0
1985 37 0.0 33.2 0.0
1986 37 0.0 33.1 0.0
1987 36 0.0 31.3 0.0
1988 35 0.0 30.7 0.0
1989 39 0.0 33.3 0.0
1990 37 0.0 31.4 0.0
1991 35 0.0 29.5 0.0
1992 35 0.0 28.1 0.0
1993 35 0.0 27.6 0.0
1994 28 0.0 24.4 0.0
1995 31 0.0 26.7 0.0
1996 29 0.0 25.4 0.0
1997 30 0.0 26.3 0.0
1998 28 0.0 24.6 0.0
1999 34 0.0 26.3 0.0
2000 20 0.0 4.5 18.5 0.0
2001 18 0.0 4.3 17.5 0.0
2002 15 0.0 3.6 14.5 0.0
2003 15 0.0 3.6 14.5 0.0
2004 16 0.0 4.0 15.5 0.0
2005 14 0.0 3.6 13.3 0.0
2006 9 0.0 2.2 8.5 0.0
2007 8 0.0 2.0 7.5 0.0
2008 7 0.0 1.7 6.5 0.0
2009 7 0.0 1.6 6.5 0.0
2010 7 0.0 1.8 6.6 0.0
2011 8 0.0 2.0 7.5 0.0
2012 4 0.0 1.0 4.0 0.0
2013 5 0.0 1.2 5.0 0.0
2014 5 0.0 1.2 5.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NAMSSKOGAN (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NAMSSKOGAN (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NAMSSKOGAN (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:8:73 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET LASSEMOEN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
13:8:93 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET NAMSKOGAN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:17:18 NAV NORD-TRØNDELAG NAV NAMSSKOGAN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:9:32 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I NAMSSKOGAN OG RØYRVIK KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0