FORVALTNINGSDATABASEN

SØMNA, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SØMNA (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 17 4 21 16 2 18 1 2 3
1981 18 6 24 18 2 20 4 4
1982 20 8 28 20 1 21 7 7
1983 18 10 28 18 3 21 7 7
1984 15 11 26 14 3 17 1 8 9
1985 15 10 25 14 2 16 1 8 9
1986 16 10 26 15 3 18 1 7 8
1987 15 11 26 15 5 20 6 6
1988 15 12 27 14 5 19 1 7 8
1989 17 11 28 16 4 20 1 7 8
1990 15 11 26 14 6 20 1 5 6
1991 15 14 29 14 7 21 1 7 8
1992 13 15 28 11 8 19 2 7 9
1993 12 17 29 11 9 20 1 8 9
1994 7 13 20 6 7 13 1 6 7
1995 9 15 24 8 9 17 1 6 7
1996 8 17 25 6 6 12 2 11 13
1997 9 13 22 7 6 13 2 7 9
1998 9 15 24 7 7 14 2 8 10
1999 6 5 11 6 6 5 5
2000 7 3 10 7 7 3 3
2001 6 2 8 6 1 7 1 1
2002 4 4 8 4 1 5 3 3
2003 7 3 10 7 1 8 2 2
2004 6 2 8 6 1 7 1 1
2005 5 2 7 5 2 7
2006 4 2 6 4 2 6
2007 2 3 5 2 2 4 1 1
2008 1 3 4 1 3 4
2009 4 4 8 4 1 5 3 3
2010 4 3 7 4 3 7
2011 5 2 7 5 2 7
2012 5 2 7 5 2 7
2013 5 4 9 5 4 9
2014 4 4 8 4 4 8
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SØMNA (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16.8 3.5 20.3 16.0 2.0 18.0 0.8 1.5 2.3
1981 18.0 4.5 22.5 18.0 2.0 20.0 2.5 2.5
1982 20.0 5.6 25.6 20.0 1.0 21.0 4.6 4.6
1983 18.0 6.9 24.9 18.0 3.0 21.0 3.9 3.9
1984 14.1 7.0 21.1 14.0 3.0 17.0 0.1 4.0 4.1
1985 14.1 6.0 20.1 14.0 2.0 16.0 0.1 4.0 4.1
1986 15.1 6.5 21.6 15.0 3.0 18.0 0.1 3.5 3.6
1987 15.0 8.0 23.0 15.0 5.0 20.0 3.0 3.0
1988 14.1 8.5 22.6 14.0 5.0 19.0 0.1 3.5 3.6
1989 16.1 7.2 23.3 16.0 4.0 20.0 0.1 3.2 3.3
1990 14.1 8.2 22.3 14.0 6.0 20.0 0.1 2.2 2.3
1991 14.1 9.9 24.1 14.0 7.0 21.0 0.1 2.9 3.1
1992 11.3 10.3 21.5 11.0 8.0 19.0 0.3 2.3 2.5
1993 11.1 11.8 22.9 11.0 9.0 20.0 0.1 2.8 2.9
1994 6.5 9.8 16.2 6.0 7.0 13.0 0.5 2.8 3.2
1995 8.6 12.3 21.0 8.0 9.0 17.0 0.6 3.3 4.0
1996 6.6 11.9 18.5 6.0 6.0 12.0 0.6 5.9 6.5
1997 7.7 9.1 16.8 7.0 6.0 13.0 0.7 3.1 3.8
1998 8.0 11.2 19.2 7.0 7.0 14.0 1.0 4.2 5.2
1999 6.0 2.6 8.6 6.0 6.0 2.6 2.6
2000 7.0 1.5 8.5 7.0 7.0 1.5 1.5
2001 6.0 1.5 7.5 6.0 1.0 7.0 0.5 0.5
2002 4.0 2.5 6.5 4.0 1.0 5.0 1.5 1.5
2003 7.0 2.2 9.2 7.0 1.0 8.0 1.2 1.2
2004 6.0 1.5 7.5 6.0 1.0 7.0 0.5 0.5
2005 5.0 2.0 7.0 5.0 2.0 7.0
2006 4.0 2.0 6.0 4.0 2.0 6.0
2007 2.0 2.8 4.8 2.0 2.0 4.0 0.8 0.8
2008 1.0 3.0 4.0 1.0 3.0 4.0
2009 4.0 2.5 6.5 4.0 1.0 5.0 1.5 1.5
2010 4.0 3.0 7.0 4.0 3.0 7.0
2011 5.0 2.0 7.0 5.0 2.0 7.0
2012 5.0 2.0 7.0 5.0 2.0 7.0
2013 5.0 4.0 9.0 5.0 4.0 9.0
2014 4.0 4.0 8.0 4.0 4.0 8.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SØMNA (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 21 0.0 20.3 0.0
1981 24 0.0 22.5 0.0
1982 28 0.0 25.6 0.0
1983 28 0.0 24.9 0.0
1984 26 0.0 21.1 0.0
1985 25 0.0 20.1 0.0
1986 26 0.0 21.6 0.0
1987 26 0.0 23.0 0.0
1988 27 0.0 22.6 0.0
1989 28 0.0 23.3 0.0
1990 26 0.0 22.3 0.0
1991 29 0.0 24.1 0.0
1992 28 0.0 21.5 0.0
1993 29 0.0 22.9 0.0
1994 20 0.0 16.2 0.0
1995 24 0.0 21.0 0.0
1996 25 0.0 18.5 0.0
1997 22 0.0 16.8 0.0
1998 24 0.0 19.2 0.0
1999 11 0.0 8.6 0.0
2000 10 0.0 1.2 8.5 0.0
2001 8 0.0 1.0 7.5 0.0
2002 8 0.0 1.0 6.5 0.0
2003 10 0.0 1.1 9.2 0.0
2004 8 0.0 0.9 7.5 0.0
2005 7 0.0 0.8 7.0 0.0
2006 6 0.0 0.7 6.0 0.0
2007 5 0.0 0.6 4.8 0.0
2008 4 0.0 0.5 4.0 0.0
2009 8 0.0 1.0 6.5 0.0
2010 7 0.0 0.8 7.0 0.0
2011 7 0.0 0.8 7.0 0.0
2012 7 0.0 0.8 7.0 0.0
2013 9 0.0 1.1 9.0 0.0
2014 8 0.0 0.9 8.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SØMNA (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SØMNA (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HELGELAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SØMNA (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:22:10 HELGELAND POLITIDISTRIKT SØMNA LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
90:2:2:18:43 NAV NORDLAND NAV SØMNA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
42:2:12:32 STATPED STATPED SØMNA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:10:43 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME SØMNA PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0