FORVALTNINGSDATABASEN

LEIRFJORD, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LEIRFJORD (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18 5 23 12 3 15 6 2 8
1981 26 5 31 20 3 23 6 2 8
1982 27 7 34 21 4 25 6 3 9
1983 27 17 44 21 8 29 6 9 15
1984 25 23 48 19 10 29 6 13 19
1985 24 28 52 19 15 34 5 13 18
1986 24 27 51 19 18 37 5 9 14
1987 23 30 53 20 17 37 3 13 16
1988 10 16 26 7 6 13 3 10 13
1989 10 15 25 8 8 16 2 7 9
1990 10 15 25 6 7 13 4 8 12
1991 11 20 31 5 7 12 6 13 19
1992 10 22 32 6 9 15 4 13 17
1993 9 28 37 6 9 15 3 19 22
1994 10 25 35 5 6 11 5 19 24
1995 7 24 31 3 6 9 4 18 22
1996 7 28 35 2 6 8 5 22 27
1997 5 19 24 3 7 10 2 12 14
1998 6 19 25 3 7 10 3 12 15
1999 6 6 5 5 1 1
2000 7 7 5 5 2 2
2001 6 6 5 5 1 1
2002 3 3 3 3
2003 3 3 3 3
2004 7 19 26 5 11 16 2 8 10
2005 8 21 29 5 11 16 3 10 13
2006 8 25 33 4 13 17 4 12 16
2007 7 22 29 5 14 19 2 8 10
2008 10 21 31 5 12 17 5 9 14
2009 6 6 3 3 3 3
2010 4 4 4 4
2011 2 5 7 1 3 4 1 2 3
2012 9 17 26 6 14 20 3 3 6
2013 10 18 28 4 11 15 6 7 13
2014 10 17 27 4 10 14 6 7 13
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LEIRFJORD (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16.3 3.5 19.8 12.0 3.0 15.0 4.3 0.5 4.8
1981 24.3 3.5 27.8 20.0 3.0 23.0 4.3 0.5 4.8
1982 25.6 4.9 30.5 21.0 4.0 25.0 4.6 0.9 5.5
1983 25.6 12.2 37.8 21.0 8.0 29.0 4.6 4.2 8.8
1984 23.6 16.5 40.1 19.0 10.0 29.0 4.6 6.5 11.1
1985 22.9 22.1 45.0 19.0 15.0 34.0 3.9 7.1 11.0
1986 23.0 22.9 45.9 19.0 18.0 37.0 4.0 4.9 8.9
1987 22.3 24.1 46.4 20.0 17.0 37.0 2.3 7.1 9.4
1988 9.4 11.4 20.8 7.0 6.0 13.0 2.4 5.4 7.8
1989 9.5 12.1 21.6 8.0 8.0 16.0 1.5 4.1 5.6
1990 9.3 11.7 21.1 6.0 7.0 13.0 3.3 4.7 8.1
1991 9.0 11.7 20.7 5.0 7.0 12.0 4.0 4.7 8.7
1992 8.5 14.2 22.7 6.0 9.0 15.0 2.5 5.2 7.7
1993 7.7 14.7 22.4 6.0 9.0 15.0 1.7 5.7 7.4
1994 8.6 13.4 22.0 5.0 6.0 11.0 3.5 7.4 10.9
1995 5.4 12.7 18.0 3.0 6.0 9.0 2.4 6.7 9.0
1996 5.7 14.8 20.4 2.0 6.0 8.0 3.7 8.8 12.5
1997 4.0 11.8 15.9 3.0 7.0 10.0 1.0 4.8 5.9
1998 4.1 12.0 16.1 3.0 7.0 10.0 1.1 5.0 6.1
1999 5.3 5.3 5.0 5.0 0.3 0.3
2000 5.4 5.4 5.0 5.0 0.4 0.4
2001 5.1 5.1 5.0 5.0 0.1 0.1
2002 3.0 3.0 3.0 3.0
2003 3.0 3.0 3.0 3.0
2004 6.3 14.6 20.9 5.0 11.0 16.0 1.3 3.7 4.9
2005 6.5 17.7 24.1 5.0 11.0 16.0 1.5 6.7 8.1
2006 5.7 20.0 25.7 4.0 13.0 17.0 1.7 7.0 8.7
2007 6.5 19.5 26.0 5.0 14.0 19.0 1.5 5.5 7.0
2008 8.0 17.4 25.4 5.0 12.0 17.0 3.0 5.4 8.4
2009 4.5 4.5 3.0 3.0 1.5 1.5
2010 4.0 4.0 4.0 4.0
2011 2.0 4.7 6.7 1.0 3.0 4.0 1.0 1.7 2.7
2012 7.7 16.1 23.8 6.0 14.0 20.0 1.7 2.1 3.8
2013 7.6 15.5 23.1 4.0 11.0 15.0 3.6 4.5 8.1
2014 7.7 14.5 22.2 4.0 10.0 14.0 3.7 4.5 8.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LEIRFJORD (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 23 0.0 19.8 0.0
1981 31 0.0 27.8 0.0
1982 34 0.0 30.5 0.0
1983 44 0.0 37.8 0.0
1984 48 0.0 40.1 0.0
1985 52 0.0 45.0 0.0
1986 51 0.0 45.9 0.0
1987 53 0.0 46.4 0.0
1988 26 0.0 20.8 0.0
1989 25 0.0 21.6 0.0
1990 25 0.0 21.1 0.0
1991 31 0.0 20.7 0.0
1992 32 0.0 22.7 0.0
1993 37 0.0 22.4 0.0
1994 35 0.0 22.0 0.0
1995 31 0.0 18.0 0.0
1996 35 0.0 20.4 0.0
1997 24 0.0 15.9 0.0
1998 25 0.0 16.1 0.0
1999 6 0.0 5.3 0.0
2000 7 0.0 0.9 5.4 0.0
2001 6 0.0 0.8 5.1 0.0
2002 3 0.0 0.4 3.0 0.0
2003 3 0.0 0.4 3.0 0.0
2004 26 0.0 3.7 20.9 0.0
2005 29 0.0 4.1 24.1 0.0
2006 33 0.0 4.6 25.7 0.0
2007 29 0.0 3.9 26.0 0.0
2008 31 0.0 4.1 25.4 0.0
2009 6 0.0 0.8 4.5 0.0
2010 4 0.0 0.6 4.0 0.0
2011 7 0.0 1.0 6.7 0.0
2012 26 0.0 3.6 23.8 0.0
2013 28 0.0 4.0 23.1 0.0
2014 27 0.0 4.0 22.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LEIRFJORD (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 24 19.2
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LEIRFJORD (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT NORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 24 19.2
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LEIRFJORD (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:5:23 BUFETAT NORD BUFETAT NORD STORÅSEN BARNE- OG FAMILIESENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 24 19.2
90:2:2:18:25 NAV NORDLAND NAV LEIRFJORD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0