FORVALTNINGSDATABASEN

GRANE, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i GRANE (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 67 10 77 64 4 68 3 6 9
1981 67 11 78 64 3 67 3 8 11
1982 64 9 73 61 4 65 3 5 8
1983 61 13 74 58 5 63 3 8 11
1984 59 14 73 56 4 60 3 10 13
1985 60 15 75 58 5 63 2 10 12
1986 57 17 74 55 6 61 2 11 13
1987 56 18 74 54 6 60 2 12 14
1988 55 20 75 53 6 59 2 14 16
1989 51 19 70 49 5 54 2 14 16
1990 51 20 71 49 6 55 2 14 16
1991 42 24 66 40 9 49 2 15 17
1992 42 21 63 41 7 48 1 14 15
1993 43 22 65 39 7 46 4 15 19
1994 22 22 44 20 4 24 2 18 20
1995 30 23 53 28 6 34 2 17 19
1996 32 24 56 30 7 37 2 17 19
1997 30 22 52 30 5 35 17 17
1998 28 23 51 28 7 35 16 16
1999 30 34 64 26 8 34 4 26 30
2000 23 7 30 22 4 26 1 3 4
2001 23 9 32 22 6 28 1 3 4
2002 19 8 27 19 6 25 2 2
2003 19 7 26 19 5 24 2 2
2004 19 7 26 19 5 24 2 2
2005 15 5 20 15 5 20
2006 15 6 21 15 4 19 2 2
2007 12 5 17 12 5 17
2008 18 6 24 18 6 24
2009 15 6 21 15 6 21
2010 14 7 21 14 7 21
2011 19 7 26 19 7 26
2012 16 6 22 16 6 22
2013 14 5 19 14 5 19
2014 11 6 17 11 6 17
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i GRANE (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 66.1 6.6 72.7 64.0 4.0 68.0 2.1 2.6 4.7
1981 66.1 7.0 73.1 64.0 3.0 67.0 2.1 4.0 6.1
1982 63.1 6.7 69.8 61.0 4.0 65.0 2.1 2.7 4.8
1983 60.1 7.9 68.0 58.0 5.0 63.0 2.1 2.9 5.0
1984 58.3 8.0 66.3 56.0 4.0 60.0 2.3 4.0 6.3
1985 59.7 8.6 68.2 58.0 5.0 63.0 1.7 3.6 5.2
1986 56.7 9.9 66.5 55.0 6.0 61.0 1.7 3.9 5.5
1987 55.6 11.0 66.6 54.0 6.0 60.0 1.6 5.0 6.6
1988 54.6 10.7 65.3 53.0 6.0 59.0 1.6 4.7 6.3
1989 50.8 9.7 60.6 49.0 5.0 54.0 1.8 4.7 6.6
1990 50.8 10.9 61.7 49.0 6.0 55.0 1.8 4.9 6.7
1991 41.8 14.3 56.0 40.0 9.0 49.0 1.8 5.3 7.1
1992 41.5 12.0 53.5 41.0 7.0 48.0 0.5 5.0 5.5
1993 41.8 11.7 53.4 39.0 7.0 46.0 2.8 4.7 7.4
1994 21.8 10.9 32.7 20.0 4.0 24.0 1.8 6.9 8.7
1995 29.8 13.7 43.4 28.0 6.0 34.0 1.8 7.7 9.4
1996 31.5 13.6 45.1 30.0 7.0 37.0 1.5 6.7 8.1
1997 30.0 12.8 42.8 30.0 5.0 35.0 7.8 7.8
1998 28.0 14.2 42.2 28.0 7.0 35.0 7.2 7.2
1999 28.0 20.0 48.0 26.0 8.0 34.0 2.0 12.0 14.0
2000 22.5 5.4 28.0 22.0 4.0 26.0 0.5 1.5 2.0
2001 22.6 7.1 29.7 22.0 6.0 28.0 0.6 1.1 1.7
2002 19.0 6.7 25.6 19.0 6.0 25.0 0.6 0.6
2003 19.0 5.7 24.6 19.0 5.0 24.0 0.6 0.6
2004 19.0 5.9 24.9 19.0 5.0 24.0 0.9 0.9
2005 15.0 5.0 20.0 15.0 5.0 20.0
2006 15.0 5.4 20.4 15.0 4.0 19.0 1.4 1.4
2007 12.0 5.0 17.0 12.0 5.0 17.0
2008 18.0 6.0 24.0 18.0 6.0 24.0
2009 15.0 6.0 21.0 15.0 6.0 21.0
2010 14.0 7.0 21.0 14.0 7.0 21.0
2011 19.0 7.0 26.0 19.0 7.0 26.0
2012 16.0 6.0 22.0 16.0 6.0 22.0
2013 14.0 5.0 19.0 14.0 5.0 19.0
2014 11.0 6.0 17.0 11.0 6.0 17.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i GRANE (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 77 0.0 72.7 0.0
1981 78 0.0 73.1 0.0
1982 73 0.0 69.8 0.0
1983 74 0.0 68.0 0.0
1984 73 0.0 66.3 0.0
1985 75 0.0 68.2 0.0
1986 74 0.0 66.5 0.0
1987 74 0.0 66.6 0.0
1988 75 0.0 65.3 0.0
1989 70 0.0 60.6 0.0
1990 71 0.0 61.7 0.0
1991 66 0.0 56.0 0.0
1992 63 0.0 53.5 0.0
1993 65 0.0 53.4 0.0
1994 44 0.0 32.7 0.0
1995 53 0.0 43.4 0.0
1996 56 0.0 45.1 0.0
1997 52 0.0 42.8 0.0
1998 51 0.0 42.2 0.0
1999 64 0.0 48.0 0.0
2000 30 0.0 5.4 28.0 0.0
2001 32 0.0 5.9 29.7 0.0
2002 27 0.0 4.9 25.6 0.0
2003 26 0.0 4.7 24.6 0.0
2004 26 0.0 5.0 24.9 0.0
2005 20 0.0 3.7 20.0 0.0
2006 21 0.0 3.8 20.4 0.0
2007 17 0.0 2.9 17.0 0.0
2008 24 0.0 4.4 24.0 0.0
2009 21 0.0 3.9 21.0 0.0
2010 21 0.0 4.0 21.0 0.0
2011 26 0.0 5.0 26.0 0.0
2012 22 0.0 4.1 22.0 0.0
2013 19 0.0 3.8 19.0 0.0
2014 17 0.0 3.3 17.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i GRANE (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 10 10.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i GRANE (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HELGELAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 10 10.0
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i GRANE (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:22:3 HELGELAND POLITIDISTRIKT GRANE OG HATTFJELLDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
13:8:81 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET MAJAVATN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 7 7.0
13:8:130 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET TROFORS SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
90:2:2:18:19 NAV NORDLAND NAV GRANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:10:18 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME GRANE PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0