FORVALTNINGSDATABASEN

TYSFJORD, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TYSFJORD (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 21 15 36 12 6 18 9 9 18
1981 24 21 45 16 8 24 8 13 21
1982 18 31 49 12 20 32 6 11 17
1983 21 22 43 15 9 24 6 13 19
1984 18 16 34 12 6 18 6 10 16
1985 14 16 30 9 5 14 5 11 16
1986 17 17 34 11 7 18 6 10 16
1987 16 19 35 10 8 18 6 11 17
1988 12 19 31 9 9 18 3 10 13
1989 12 20 32 9 9 18 3 11 14
1990 9 22 31 7 8 15 2 14 16
1991 12 20 32 10 7 17 2 13 15
1992 12 19 31 10 6 16 2 13 15
1993 14 23 37 11 8 19 3 15 18
1994 15 24 39 11 11 22 4 13 17
1995 11 22 33 8 7 15 3 15 18
1996 14 25 39 10 7 17 4 18 22
1997 13 21 34 11 9 20 2 12 14
1998 13 21 34 11 9 20 2 12 14
1999 12 16 28 10 7 17 2 9 11
2000 7 8 15 7 4 11 4 4
2001 8 8 16 8 4 12 4 4
2002 8 4 12 8 3 11 1 1
2003 8 5 13 8 4 12 1 1
2004 8 7 15 8 6 14 1 1
2005 9 7 16 9 7 16
2006 11 7 18 11 7 18
2007 12 9 21 12 9 21
2008 9 7 16 9 6 15 1 1
2009 11 10 21 9 9 18 2 1 3
2010 10 10 20 10 9 19 1 1
2011 10 11 21 10 10 20 1 1
2012 10 9 19 10 9 19
2013 9 9 18 9 9 18
2014 10 11 21 10 10 20 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i TYSFJORD (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16.8 10.1 26.9 12.0 6.0 18.0 4.8 4.1 8.9
1981 20.5 14.2 34.7 16.0 8.0 24.0 4.5 6.2 10.7
1982 15.4 25.0 40.3 12.0 20.0 32.0 3.4 4.9 8.3
1983 18.3 14.8 33.1 15.0 9.0 24.0 3.3 5.8 9.1
1984 15.3 10.8 26.1 12.0 6.0 18.0 3.3 4.8 8.1
1985 11.6 10.2 21.8 9.0 5.0 14.0 2.6 5.2 7.8
1986 14.5 11.8 26.3 11.0 7.0 18.0 3.5 4.8 8.3
1987 12.8 13.5 26.2 10.0 8.0 18.0 2.8 5.5 8.2
1988 10.7 13.6 24.3 9.0 9.0 18.0 1.7 4.6 6.3
1989 10.7 14.0 24.7 9.0 9.0 18.0 1.7 5.0 6.7
1990 8.3 14.6 22.9 7.0 8.0 15.0 1.3 6.6 7.9
1991 11.2 13.4 24.6 10.0 7.0 17.0 1.2 6.4 7.6
1992 11.2 12.6 23.9 10.0 6.0 16.0 1.2 6.7 7.9
1993 12.4 14.9 27.3 11.0 8.0 19.0 1.4 6.9 8.3
1994 13.2 16.4 29.6 11.0 11.0 22.0 2.2 5.4 7.6
1995 9.4 13.7 23.0 8.0 7.0 15.0 1.4 6.7 8.0
1996 11.9 15.4 27.3 10.0 7.0 17.0 1.9 8.4 10.3
1997 12.6 13.5 26.1 11.0 9.0 20.0 1.6 4.5 6.1
1998 12.7 13.5 26.2 11.0 9.0 20.0 1.7 4.5 6.2
1999 11.7 10.8 22.5 10.0 7.0 17.0 1.7 3.8 5.5
2000 7.0 5.2 12.2 7.0 4.0 11.0 1.2 1.2
2001 8.0 4.6 12.6 8.0 4.0 12.0 0.6 0.6
2002 8.0 3.2 11.2 8.0 3.0 11.0 0.2 0.2
2003 8.0 4.2 12.2 8.0 4.0 12.0 0.2 0.2
2004 8.0 6.2 14.2 8.0 6.0 14.0 0.2 0.2
2005 9.0 7.0 16.0 9.0 7.0 16.0
2006 11.0 7.0 18.0 11.0 7.0 18.0
2007 12.0 9.0 21.0 12.0 9.0 21.0
2008 9.0 6.8 15.8 9.0 6.0 15.0 0.8 0.8
2009 10.0 9.1 19.1 9.0 9.0 18.0 1.0 0.1 1.1
2010 10.0 9.1 19.1 10.0 9.0 19.0 0.1 0.1
2011 10.0 10.1 20.1 10.0 10.0 20.0 0.1 0.1
2012 10.0 9.0 19.0 10.0 9.0 19.0
2013 9.0 9.0 18.0 9.0 9.0 18.0
2014 10.0 10.5 20.5 10.0 10.0 20.0 0.5 0.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TYSFJORD (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 36 0.0 26.9 0.0
1981 45 0.0 34.7 0.0
1982 49 0.0 40.3 0.0
1983 43 0.0 33.1 0.0
1984 34 0.0 26.1 0.0
1985 30 0.0 21.8 0.0
1986 34 0.0 26.3 0.0
1987 35 0.0 26.2 0.0
1988 31 0.0 24.3 0.0
1989 32 0.0 24.7 0.0
1990 31 0.0 22.9 0.0
1991 32 0.0 24.6 0.0
1992 31 0.0 23.9 0.0
1993 37 0.0 27.3 0.0
1994 39 0.0 29.6 0.0
1995 33 0.0 23.0 0.0
1996 39 0.0 27.3 0.0
1997 34 0.0 26.1 0.0
1998 34 0.0 26.2 0.0
1999 28 0.0 22.5 0.0
2000 15 0.0 1.8 12.2 0.0
2001 16 0.0 1.8 12.6 0.0
2002 12 0.0 1.4 11.2 0.0
2003 13 0.0 1.5 12.2 0.0
2004 15 0.0 1.9 14.2 0.0
2005 16 0.0 2.0 16.0 0.0
2006 18 0.0 2.2 18.0 0.0
2007 21 0.0 2.5 21.0 0.0
2008 16 0.0 1.9 15.8 0.0
2009 21 0.0 2.7 19.1 0.0
2010 20 0.0 2.5 19.1 0.0
2011 21 0.0 2.5 20.1 0.0
2012 19 0.0 2.3 19.0 0.0
2013 18 0.0 2.2 18.0 0.0
2014 21 0.0 2.5 20.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i TYSFJORD (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
SAMEDIGGI / SAMETINGET 14 13.5
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i TYSFJORD (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
SAMEDIGGI / SAMETINGET SAMEDIGGI / SAMETINGET 14 13.5
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i TYSFJORD (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:25:15 MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT TYSFJORD LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
90:2:2:18:46 NAV NORDLAND NAV TYSFJORD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
51:8 SAMEDIGGI / SAMETINGET SAMEDIGGI SAMETINGET TYSFJORD SAMEDIGGI / SAMETINGET 14 13.5
89:51:10:45 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME TYSFJORD PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0