FORVALTNINGSDATABASEN

(51) Departementsområdet SAMEDIGGI / SAMETINGET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (51) Departementsområdet SAMEDIGGI / SAMETINGET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 54 52.0 49 49.0 5 3.0
Kvinner 97 94.8 90 90.0 7 4.8
Totalt 151 146.8 139 139.0 12 7.8
(51) Departementsområdet SAMEDIGGI / SAMETINGET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.1 0.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (51) Departementsområdet SAMEDIGGI / SAMETINGET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
17 NORD-TRØNDELAG 9 8.2
18 NORDLAND 17 16.5
19 TROMS 11 10.9
20 FINNMARK 114 111.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (51) Departementsområdet SAMEDIGGI / SAMETINGET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA 9 8.2
NORDLAND 1850 TYSFJORD 14 13.5
NORDLAND 1853 EVENES 3 3.0
TROMS 1902 TROMSØ 7 7.0
TROMS 1940 KÅFJORD 4 3.9
FINNMARK 2021 KARASJOK 101 98.9
FINNMARK 2027 NESSEBY 13 12.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (51) Departementsområdet SAMEDIGGI / SAMETINGET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
SAMEDIGGI / SAMETINGET 151 146.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (51) Departementsområdet SAMEDIGGI / SAMETINGET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
17 NORD-TRØNDELAG SAMEDIGGI / SAMETINGET 9 8.2
18 NORDLAND SAMEDIGGI / SAMETINGET 17 16.5
19 TROMS SAMEDIGGI / SAMETINGET 11 10.9
20 FINNMARK SAMEDIGGI / SAMETINGET 114 111.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (51) Departementsområdet SAMEDIGGI / SAMETINGET, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA SAMEDIGGI / SAMETINGET 9 8.2
NORDLAND 1850 TYSFJORD SAMEDIGGI / SAMETINGET 14 13.5
NORDLAND 1853 EVENES SAMEDIGGI / SAMETINGET 3 3.0
TROMS 1902 TROMSØ SAMEDIGGI / SAMETINGET 7 7.0
TROMS 1940 KÅFJORD SAMEDIGGI / SAMETINGET 4 3.9
FINNMARK 2021 KARASJOK SAMEDIGGI / SAMETINGET 101 98.9
FINNMARK 2027 NESSEBY SAMEDIGGI / SAMETINGET 13 12.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (51) Departementsområdet SAMEDIGGI / SAMETINGET per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA SAMEDIGGI / SAMETINGET 51:6 SAMEDIGGI SAMETINGET SNÅSA 9 8.2
NORDLAND 1850 TYSFJORD SAMEDIGGI / SAMETINGET 51:8 SAMEDIGGI SAMETINGET TYSFJORD 14 13.5
NORDLAND 1853 EVENES SAMEDIGGI / SAMETINGET 51:2 SAMEDIGGI SAMETINGET EVENES 3 3.0
TROMS 1902 TROMSØ SAMEDIGGI / SAMETINGET 51:7 SAMEDIGGI SAMETINGET TROMSØ 7 7.0
TROMS 1940 KÅFJORD SAMEDIGGI / SAMETINGET 51:5 SAMEDIGGI SAMETINGET MANNDALEN 4 3.9
FINNMARK 2021 KARASJOK SAMEDIGGI / SAMETINGET 51:3 SAMEDIGGI SAMETINGET KARASJOK 65 64.3
FINNMARK 2021 KARASJOK SAMEDIGGI / SAMETINGET 51:4 SAMEDIGGI SAMETINGET KAUTOKEONO 36 34.6
FINNMARK 2027 NESSEBY SAMEDIGGI / SAMETINGET 51:9 SAMEDIGGI SAMETINGET VARANGERBOTN 13 12.3