FORVALTNINGSDATABASEN

KÅFJORD, TROMS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i KÅFJORD (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 19 15 34 19 4 23 11 11
1981 20 17 37 20 7 27 10 10
1982 26 21 47 26 8 34 13 13
1983 24 25 49 22 12 34 2 13 15
1984 22 26 48 21 10 31 1 16 17
1985 18 21 39 17 10 27 1 11 12
1986 19 17 36 18 7 25 1 10 11
1987 19 19 38 18 8 26 1 11 12
1988 21 19 40 19 8 27 2 11 13
1989 20 22 42 17 9 26 3 13 16
1990 14 9 23 12 2 14 2 7 9
1991 17 13 30 15 3 18 2 10 12
1992 31 14 45 28 3 31 3 11 14
1993 22 14 36 21 4 25 1 10 11
1994 21 11 32 19 3 22 2 8 10
1995 19 13 32 17 5 22 2 8 10
1996 15 11 26 14 4 18 1 7 8
1997 17 12 29 14 4 18 3 8 11
1998 14 10 24 14 4 18 6 6
1999 8 3 11 6 2 8 2 1 3
2000 7 4 11 5 2 7 2 2 4
2001 6 5 11 5 3 8 1 2 3
2002 5 6 11 4 4 8 1 2 3
2003 5 5 10 3 5 8 2 2
2004 3 5 8 3 3 6 2 2
2005 3 5 8 3 4 7 1 1
2006 3 5 8 3 3 6 2 2
2007 3 5 8 2 3 5 1 2 3
2008 1 4 5 1 3 4 1 1
2009 2 5 7 2 3 5 2 2
2010 3 5 8 3 4 7 1 1
2011 3 5 8 3 2 5 3 3
2012 3 6 9 3 2 5 4 4
2013 3 6 9 3 3 6 6
2014 3 5 8 3 3 6 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i KÅFJORD (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 19.0 7.8 26.8 19.0 4.0 23.0 3.8 3.8
1981 20.0 10.3 30.3 20.0 7.0 27.0 3.3 3.3
1982 26.0 13.0 39.0 26.0 8.0 34.0 5.0 5.0
1983 23.0 16.6 39.7 22.0 12.0 34.0 1.0 4.7 5.7
1984 21.5 16.1 37.6 21.0 10.0 31.0 0.5 6.1 6.6
1985 17.5 13.5 31.0 17.0 10.0 27.0 0.5 3.5 4.0
1986 18.5 11.2 29.7 18.0 7.0 25.0 0.5 4.2 4.7
1987 18.5 12.0 30.5 18.0 8.0 26.0 0.5 4.0 4.5
1988 19.6 12.0 31.6 19.0 8.0 27.0 0.6 4.0 4.6
1989 18.1 14.0 32.1 17.0 9.0 26.0 1.1 5.0 6.1
1990 12.6 4.8 17.4 12.0 2.0 14.0 0.6 2.8 3.4
1991 15.7 6.9 22.6 15.0 3.0 18.0 0.7 3.9 4.6
1992 29.6 7.6 37.2 28.0 3.0 31.0 1.6 4.6 6.2
1993 21.3 8.3 29.6 21.0 4.0 25.0 0.3 4.3 4.6
1994 19.9 7.1 27.0 19.0 3.0 22.0 0.9 4.1 5.0
1995 17.7 8.7 26.4 17.0 5.0 22.0 0.7 3.7 4.4
1996 14.2 8.5 22.7 14.0 4.0 18.0 0.2 4.5 4.7
1997 14.9 8.4 23.2 14.0 4.0 18.0 0.9 4.3 5.2
1998 14.0 7.8 21.8 14.0 4.0 18.0 3.8 3.8
1999 6.7 2.9 9.6 6.0 2.0 8.0 0.7 0.9 1.6
2000 5.7 3.4 9.1 5.0 2.0 7.0 0.7 1.4 2.1
2001 5.2 4.3 9.5 5.0 3.0 8.0 0.2 1.3 1.5
2002 4.2 5.0 9.2 4.0 4.0 8.0 0.2 1.0 1.2
2003 3.7 5.0 8.7 3.0 5.0 8.0 0.7 0.7
2004 3.0 4.4 7.4 3.0 3.0 6.0 1.4 1.4
2005 3.0 4.8 7.8 3.0 4.0 7.0 0.8 0.8
2006 3.0 4.3 7.3 3.0 3.0 6.0 1.3 1.3
2007 2.8 4.6 7.4 2.0 3.0 5.0 0.8 1.6 2.4
2008 1.0 3.8 4.8 1.0 3.0 4.0 0.8 0.8
2009 2.0 4.3 6.3 2.0 3.0 5.0 1.3 1.3
2010 3.0 4.5 7.5 3.0 4.0 7.0 0.5 0.5
2011 3.0 3.8 6.8 3.0 2.0 5.0 1.8 1.8
2012 3.0 4.2 7.2 3.0 2.0 5.0 2.2 2.2
2013 3.0 3.8 6.8 3.0 3.0 3.8 3.8
2014 3.0 4.7 7.7 3.0 3.0 6.0 1.7 1.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i KÅFJORD (TROMS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 34 0.0 26.8 0.0
1981 37 0.0 30.3 0.0
1982 47 0.0 39.0 0.0
1983 49 0.0 39.7 0.0
1984 48 0.0 37.6 0.0
1985 39 0.0 31.0 0.0
1986 36 0.0 29.7 0.0
1987 38 0.0 30.5 0.0
1988 40 0.0 31.6 0.0
1989 42 0.0 32.1 0.0
1990 23 0.0 17.4 0.0
1991 30 0.0 22.6 0.0
1992 45 0.0 37.2 0.0
1993 36 0.0 29.6 0.0
1994 32 0.0 27.0 0.0
1995 32 0.0 26.4 0.0
1996 26 0.0 22.7 0.0
1997 29 0.0 23.2 0.0
1998 24 0.0 21.8 0.0
1999 11 0.0 9.6 0.0
2000 11 0.0 1.5 9.1 0.0
2001 11 0.0 1.4 9.5 0.0
2002 11 0.0 1.5 9.2 0.0
2003 10 0.0 1.4 8.7 0.0
2004 8 0.0 1.2 7.4 0.0
2005 8 0.0 1.2 7.8 0.0
2006 8 0.0 1.1 7.3 0.0
2007 8 0.0 1.1 7.4 0.0
2008 5 0.0 0.6 4.8 0.0
2009 7 0.0 0.9 6.3 0.0
2010 8 0.0 1.0 7.5 0.0
2011 8 0.0 1.1 6.8 0.0
2012 9 0.0 1.2 7.2 0.0
2013 9 0.0 1.3 6.8 0.0
2014 8 0.0 1.1 7.7 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i KÅFJORD (TROMS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.8
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
SAMEDIGGI / SAMETINGET 4 3.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i KÅFJORD (TROMS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.8
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
SAMEDIGGI / SAMETINGET SAMEDIGGI / SAMETINGET 4 3.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i KÅFJORD (TROMS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:19:10 NAV TROMS NAV GÁIVUOTNA - KÅFJORD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.8
89:51:11:25 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KÅFJORD PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
51:5 SAMEDIGGI / SAMETINGET SAMEDIGGI SAMETINGET MANNDALEN SAMEDIGGI / SAMETINGET 4 3.9