FORVALTNINGSDATABASEN

LEBESBY, FINNMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LEBESBY (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 23 16 39 21 6 27 2 10 12
1981 25 20 45 24 8 32 1 12 13
1982 23 19 42 22 5 27 1 14 15
1983 27 19 46 26 6 32 1 13 14
1984 26 16 42 25 6 31 1 10 11
1985 21 18 39 19 7 26 2 11 13
1986 22 17 39 20 6 26 2 11 13
1987 20 18 38 18 8 26 2 10 12
1988 20 19 39 18 8 26 2 11 13
1989 18 18 36 15 10 25 3 8 11
1990 15 16 31 13 8 21 2 8 10
1991 13 17 30 11 8 19 2 9 11
1992 11 15 26 9 7 16 2 8 10
1993 12 22 34 9 8 17 3 14 17
1994 12 23 35 9 8 17 3 15 18
1995 12 22 34 9 7 16 3 15 18
1996 13 20 33 10 5 15 3 15 18
1997 13 22 35 11 5 16 2 17 19
1998 13 24 37 10 6 16 3 18 21
1999 13 12 25 11 4 15 2 8 10
2000 9 12 21 9 4 13 8 8
2001 11 9 20 11 3 14 6 6
2002 10 11 21 10 3 13 8 8
2003 10 8 18 9 3 12 1 5 6
2004 7 10 17 7 4 11 6 6
2005 7 9 16 7 3 10 6 6
2006 6 9 15 6 4 10 5 5
2007 6 11 17 6 6 12 5 5
2008 7 10 17 7 5 12 5 5
2009 6 10 16 6 7 13 3 3
2010 6 8 14 6 5 11 3 3
2011 4 9 13 2 6 8 2 3 5
2012 5 8 13 3 5 8 2 3 5
2013 1 11 12 1 5 6 6 6
2014 5 8 13 3 4 7 2 4 6
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LEBESBY (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 22.3 11.4 33.7 21.0 6.0 27.0 1.3 5.4 6.7
1981 24.8 13.6 38.5 24.0 8.0 32.0 0.8 5.6 6.4
1982 22.9 11.7 34.6 22.0 5.0 27.0 0.9 6.7 7.6
1983 26.9 12.0 38.9 26.0 6.0 32.0 0.9 6.0 6.9
1984 25.9 10.7 36.6 25.0 6.0 31.0 0.9 4.7 5.6
1985 20.4 12.3 32.7 19.0 7.0 26.0 1.4 5.3 6.7
1986 21.4 11.3 32.7 20.0 6.0 26.0 1.4 5.3 6.7
1987 19.9 12.1 32.0 18.0 8.0 26.0 1.9 4.1 6.0
1988 19.9 12.2 32.1 18.0 8.0 26.0 1.9 4.2 6.1
1989 17.4 13.3 30.7 15.0 10.0 25.0 2.4 3.3 5.7
1990 14.9 11.0 25.9 13.0 8.0 21.0 1.9 3.0 4.9
1991 12.9 11.9 24.8 11.0 8.0 19.0 1.9 3.9 5.8
1992 9.3 10.9 20.2 9.0 7.0 16.0 0.3 3.9 4.2
1993 10.2 13.3 23.5 9.0 8.0 17.0 1.2 5.3 6.5
1994 10.4 13.9 24.2 9.0 8.0 17.0 1.4 5.8 7.2
1995 10.4 12.8 23.3 9.0 7.0 16.0 1.4 5.8 7.3
1996 11.4 11.5 22.9 10.0 5.0 15.0 1.4 6.5 7.9
1997 12.0 10.9 23.0 11.0 5.0 16.0 1.0 5.9 6.9
1998 11.7 11.7 23.4 10.0 6.0 16.0 1.7 5.7 7.4
1999 12.0 6.5 18.5 11.0 4.0 15.0 1.0 2.5 3.5
2000 9.0 6.3 15.3 9.0 4.0 13.0 2.3 2.3
2001 11.0 4.9 15.9 11.0 3.0 14.0 1.9 1.9
2002 10.0 5.9 15.9 10.0 3.0 13.0 2.9 2.9
2003 9.5 4.4 13.9 9.0 3.0 12.0 0.5 1.4 1.9
2004 7.0 5.9 12.9 7.0 4.0 11.0 1.9 1.9
2005 7.0 4.9 11.9 7.0 3.0 10.0 1.9 1.9
2006 6.0 5.5 11.5 6.0 4.0 10.0 1.5 1.5
2007 6.0 7.4 13.4 6.0 6.0 12.0 1.4 1.4
2008 7.0 6.4 13.4 7.0 5.0 12.0 1.4 1.4
2009 6.0 8.1 14.1 6.0 7.0 13.0 1.1 1.1
2010 6.0 6.8 12.8 6.0 5.0 11.0 1.8 1.8
2011 3.0 6.9 9.9 2.0 6.0 8.0 1.0 0.9 1.9
2012 4.0 5.9 9.9 3.0 5.0 8.0 1.0 0.9 1.9
2013 1.0 7.3 8.3 1.0 5.0 6.0 2.3 2.3
2014 4.0 6.0 10.0 3.0 4.0 7.0 1.0 2.0 3.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LEBESBY (FINNMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 39 0.0 33.7 0.0
1981 45 0.0 38.5 0.0
1982 42 0.0 34.6 0.0
1983 46 0.0 38.9 0.0
1984 42 0.0 36.6 0.0
1985 39 0.0 32.7 0.0
1986 39 0.0 32.7 0.0
1987 38 0.0 32.0 0.0
1988 39 0.0 32.1 0.0
1989 36 0.0 30.7 0.0
1990 31 0.0 25.9 0.0
1991 30 0.0 24.8 0.0
1992 26 0.0 20.2 0.0
1993 34 0.0 23.5 0.0
1994 35 0.0 24.2 0.0
1995 34 0.0 23.3 0.0
1996 33 0.0 22.9 0.0
1997 35 0.0 23.0 0.0
1998 37 0.0 23.4 0.0
1999 25 0.0 18.5 0.0
2000 21 0.0 3.0 15.3 0.0
2001 20 0.0 3.0 15.9 0.0
2002 21 0.0 3.4 15.9 0.0
2003 18 0.0 3.0 13.9 0.0
2004 17 0.0 3.1 12.9 0.0
2005 16 0.0 2.9 11.9 0.0
2006 15 0.0 2.6 11.5 0.0
2007 17 0.0 2.9 13.4 0.0
2008 17 0.0 2.9 13.4 0.0
2009 16 0.0 2.8 14.1 0.0
2010 14 0.0 2.8 12.8 0.0
2011 13 0.0 2.2 9.9 0.0
2012 13 0.0 2.1 9.9 0.0
2013 12 0.0 2.1 8.3 0.0
2014 13 0.0 2.3 10.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LEBESBY (FINNMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 3.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LEBESBY (FINNMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 3.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LEBESBY (FINNMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
35:14:8:5 FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK FISKERIKONTORET KJØLLEFJORD NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:20:17 NAV FINNMARK NAV LEBESBY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 3.0
89:51:11:26 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME LEBESBY PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:27:5 ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT LEBESBY LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.0