FORVALTNINGSDATABASEN

BJØRNØYA, SVALBARD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BJØRNØYA (SVALBARD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 12 1 13 12 1 13
1981 13 1 14 13 1 14
1982 12 12 12 12
1983 8 4 12 8 4 12
1984 9 1 10 9 1 10
1985 10 1 11 10 1 11
1986 10 2 12 10 2 12
1987 9 2 11 9 2 11
1988 7 4 11 7 4 11
1989 11 11 11 11
1990 8 3 11 8 3 11
1991 7 3 10 7 3 10
1992 9 3 12 9 3 12
1993 7 4 11 7 4 11
1994 9 2 11 9 2 11
1995 9 2 11 9 2 11
1996 9 1 10 9 1 10
1997 8 1 9 8 1 9
1998 7 2 9 7 2 9
1999 7 2 9 7 2 9
2000 7 3 10 7 3 10
2001 6 3 9 6 3 9
2002 7 2 9 7 2 9
2003 7 1 8 7 1 8
2004 7 2 9 7 2 9
2005 6 3 9 6 3 9
2006 7 2 9 7 2 9
2007 6 3 9 6 3 9
2008 8 1 9 8 1 9
2009 5 4 9 5 4 9
2010 6 3 9 6 3 9
2011 6 3 9 6 3 9
2012 4 5 9 4 5 9
2013 7 2 9 7 2 9
2014 7 2 9 7 2 9
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BJØRNØYA (SVALBARD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 12.0 1.0 13.0 12.0 1.0 13.0
1981 13.0 1.0 14.0 13.0 1.0 14.0
1982 12.0 12.0 12.0 12.0
1983 8.0 4.0 12.0 8.0 4.0 12.0
1984 9.0 1.0 10.0 9.0 1.0 10.0
1985 10.0 1.0 11.0 10.0 1.0 11.0
1986 10.0 2.0 12.0 10.0 2.0 12.0
1987 9.0 2.0 11.0 9.0 2.0 11.0
1988 7.0 4.0 11.0 7.0 4.0 11.0
1989 11.0 11.0 11.0 11.0
1990 8.0 3.0 11.0 8.0 3.0 11.0
1991 7.0 3.0 10.0 7.0 3.0 10.0
1992 9.0 3.0 12.0 9.0 3.0 12.0
1993 7.0 4.0 11.0 7.0 4.0 11.0
1994 9.0 2.0 11.0 9.0 2.0 11.0
1995 9.0 2.0 11.0 9.0 2.0 11.0
1996 9.0 1.0 10.0 9.0 1.0 10.0
1997 8.0 1.0 9.0 8.0 1.0 9.0
1998 7.0 2.0 9.0 7.0 2.0 9.0
1999 7.0 2.0 9.0 7.0 2.0 9.0
2000 7.0 3.0 10.0 7.0 3.0 10.0
2001 6.0 3.0 9.0 6.0 3.0 9.0
2002 7.0 2.0 9.0 7.0 2.0 9.0
2003 7.0 1.0 8.0 7.0 1.0 8.0
2004 7.0 2.0 9.0 7.0 2.0 9.0
2005 6.0 3.0 9.0 6.0 3.0 9.0
2006 7.0 2.0 9.0 7.0 2.0 9.0
2007 6.0 3.0 9.0 6.0 3.0 9.0
2008 8.0 1.0 9.0 8.0 1.0 9.0
2009 5.0 4.0 9.0 5.0 4.0 9.0
2010 6.0 3.0 9.0 6.0 3.0 9.0
2011 6.0 3.0 9.0 6.0 3.0 9.0
2012 4.0 5.0 9.0 4.0 5.0 9.0
2013 7.0 2.0 9.0 7.0 2.0 9.0
2014 7.0 2.0 9.0 7.0 2.0 9.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BJØRNØYA (SVALBARD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 13 0.0 13.0 0.0
1981 14 0.0 14.0 0.0
1982 12 0.0 12.0 0.0
1983 12 0.0 12.0 0.0
1984 10 0.0 10.0 0.0
1985 11 0.0 11.0 0.0
1986 12 0.0 12.0 0.0
1987 11 0.0 11.0 0.0
1988 11 0.0 11.0 0.0
1989 11 0.0 11.0 0.0
1990 11 0.0 11.0 0.0
1991 10 0.0 10.0 0.0
1992 12 0.0 12.0 0.0
1993 11 0.0 11.0 0.0
1994 11 0.0 11.0 0.0
1995 11 0.0 11.0 0.0
1996 10 0.0 10.0 0.0
1997 9 0.0 9.0 0.0
1998 9 0.0 9.0 0.0
1999 9 0.0 9.0 0.0
2000 10 0.0 10.0 0.0
2001 9 0.0 9.0 0.0
2002 9 0.0 9.0 0.0
2003 8 0.0 8.0 0.0
2004 9 0.0 9.0 0.0
2005 9 0.0 9.0 0.0
2006 9 0.0 9.0 0.0
2007 9 0.0 9.0 0.0
2008 9 0.0 9.0 0.0
2009 9 0.0 9.0 0.0
2010 9 0.0 9.0 0.0
2011 9 0.0 9.0 0.0
2012 9 0.0 9.0 0.0
2013 9 0.0 9.0 0.0
2014 9 0.0 90.0 9.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BJØRNØYA (SVALBARD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 9 9.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BJØRNØYA (SVALBARD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
METEOROLOGISK INSTITUTT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 9 9.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BJØRNØYA (SVALBARD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
42:10:2 METEOROLOGISK INSTITUTT METEOROLOGISK INSTITUTT BJØRNØYA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 9 9.0