FORVALTNINGSDATABASEN

VÅLER, HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VÅLER (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 35 22 57 34 16 50 1 6 7
1981 35 24 59 34 16 50 1 8 9
1982 33 26 59 32 18 50 1 8 9
1983 36 28 64 35 17 52 1 11 12
1984 34 29 63 33 11 44 1 18 19
1985 35 31 66 34 13 47 1 18 19
1986 32 33 65 31 13 44 1 20 21
1987 33 31 64 32 13 45 1 18 19
1988 29 35 64 28 12 40 1 23 24
1989 31 35 66 30 13 43 1 22 23
1990 29 38 67 28 12 40 1 26 27
1991 26 43 69 25 14 39 1 29 30
1992 28 39 67 27 14 41 1 25 26
1993 27 42 69 26 12 38 1 30 31
1994 21 41 62 20 11 31 1 30 31
1995 27 39 66 26 11 37 1 28 29
1996 26 34 60 25 8 33 1 26 27
1997 25 25 50 24 9 33 1 16 17
1998 23 24 47 22 12 34 1 12 13
1999 24 24 48 23 11 34 1 13 14
2000 7 12 19 7 9 16 3 3
2001 6 12 18 6 9 15 3 3
2002 15 25 40 14 19 33 1 6 7
2003 4 9 13 4 7 11 2 2
2004 3 11 14 3 8 11 3 3
2005 10 9 19 10 6 16 3 3
2006 11 5 16 11 5 16
2007 10 6 16 10 4 14 2 2
2008 15 5 20 12 4 16 3 1 4
2009 9 9 18 8 5 13 1 4 5
2010 8 8 16 8 6 14 2 2
2011 6 10 16 6 4 10 6 6
2012 4 8 12 4 7 11 1 1
2013 5 7 12 4 6 10 1 1 2
2014 6 8 14 6 6 12 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VÅLER (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 34.5 19.4 53.9 34.0 16.0 50.0 0.5 3.3 3.9
1981 34.5 20.4 54.9 34.0 16.0 50.0 0.5 4.4 4.9
1982 32.5 22.4 54.9 32.0 18.0 50.0 0.5 4.4 4.9
1983 35.5 22.9 58.4 35.0 17.0 52.0 0.5 5.9 6.4
1984 33.5 19.3 52.8 33.0 11.0 44.0 0.5 8.3 8.8
1985 34.5 21.1 55.6 34.0 13.0 47.0 0.5 8.1 8.6
1986 31.5 21.8 53.3 31.0 13.0 44.0 0.5 8.8 9.3
1987 32.6 21.6 54.2 32.0 13.0 45.0 0.6 8.6 9.2
1988 28.6 24.0 52.6 28.0 12.0 40.0 0.6 12.0 12.6
1989 30.6 23.6 54.2 30.0 13.0 43.0 0.6 10.6 11.2
1990 28.6 24.6 53.2 28.0 12.0 40.0 0.6 12.6 13.2
1991 25.5 26.6 52.2 25.0 14.0 39.0 0.6 12.6 13.2
1992 27.5 24.6 52.2 27.0 14.0 41.0 0.6 10.6 11.2
1993 26.7 25.1 51.8 26.0 12.0 38.0 0.7 13.1 13.8
1994 20.7 27.5 48.2 20.0 11.0 31.0 0.7 16.5 17.2
1995 26.7 27.7 54.5 26.0 11.0 37.0 0.7 16.7 17.5
1996 25.7 22.6 48.3 25.0 8.0 33.0 0.7 14.6 15.3
1997 24.7 16.8 41.5 24.0 9.0 33.0 0.7 7.8 8.6
1998 22.7 18.6 41.3 22.0 12.0 34.0 0.7 6.6 7.3
1999 23.8 17.4 41.2 23.0 11.0 34.0 0.8 6.4 7.2
2000 7.0 9.9 16.9 7.0 9.0 16.0 0.9 0.9
2001 6.0 9.9 15.9 6.0 9.0 15.0 0.9 0.9
2002 14.5 21.4 35.9 14.0 19.0 33.0 0.5 2.4 2.9
2003 4.0 8.0 12.0 4.0 7.0 11.0 1.0 1.0
2004 3.0 9.8 12.8 3.0 8.0 11.0 1.8 1.8
2005 10.0 7.3 17.3 10.0 6.0 16.0 1.3 1.3
2006 11.0 5.0 16.0 11.0 5.0 16.0
2007 10.0 5.6 15.6 10.0 4.0 14.0 1.6 1.6
2008 13.8 4.5 18.3 12.0 4.0 16.0 1.8 0.5 2.3
2009 8.6 7.8 16.4 8.0 5.0 13.0 0.6 2.8 3.3
2010 8.0 7.2 15.2 8.0 6.0 14.0 1.2 1.2
2011 6.0 8.0 14.0 6.0 4.0 10.0 4.0 4.0
2012 4.0 7.5 11.5 4.0 7.0 11.0 0.5 0.5
2013 4.5 6.5 11.0 4.0 6.0 10.0 0.5 0.5 1.0
2014 6.0 7.3 13.3 6.0 6.0 12.0 1.3 1.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VÅLER (HEDMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 57 0.0 53.9 0.0
1981 59 0.0 54.9 0.0
1982 59 0.0 54.9 0.0
1983 64 0.0 58.4 0.0
1984 63 0.0 52.8 0.0
1985 66 0.0 55.6 0.0
1986 65 0.0 53.3 0.0
1987 64 0.0 54.2 0.0
1988 64 0.0 52.6 0.0
1989 66 0.0 54.2 0.0
1990 67 0.0 53.2 0.0
1991 69 0.0 52.2 0.0
1992 67 0.0 52.2 0.0
1993 69 0.0 51.8 0.0
1994 62 0.0 48.2 0.0
1995 66 0.0 54.5 0.0
1996 60 0.0 48.3 0.0
1997 50 0.0 41.5 0.0
1998 47 0.0 41.3 0.0
1999 48 0.0 41.2 0.0
2000 19 0.0 1.1 16.9 0.0
2001 18 0.0 1.1 15.9 0.0
2002 40 0.0 2.6 35.9 0.0
2003 13 0.0 0.8 12.0 0.0
2004 14 0.0 0.9 12.8 0.0
2005 19 0.0 1.3 17.3 0.0
2006 16 0.0 1.1 16.0 0.0
2007 16 0.0 1.0 15.6 0.0
2008 20 0.0 1.3 18.3 0.0
2009 18 0.0 1.2 16.4 0.0
2010 16 0.0 1.1 15.2 0.0
2011 16 0.0 1.1 14.0 0.0
2012 12 0.0 0.8 11.5 0.0
2013 12 0.0 0.8 11.0 0.0
2014 14 0.0 1.0 13.3 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VÅLER (HEDMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 5.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VÅLER (HEDMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 5.0
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VÅLER (HEDMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:42 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I VÅLER KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:5:18 HEDMARK POLITIDISTRIKT VÅLER LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
13:8:26 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET BRASKEREIDFOSS SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 5.0
90:2:2:4:26 NAV HEDMARK NAV VÅLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.3