FORVALTNINGSDATABASEN

LESJA, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LESJA (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 27 9 36 22 3 25 5 6 11
1981 29 9 38 24 4 28 5 5 10
1982 27 9 36 23 4 27 4 5 9
1983 26 9 35 23 4 27 3 5 8
1984 28 10 38 22 3 25 6 7 13
1985 26 11 37 23 2 25 3 9 12
1986 25 10 35 22 2 24 3 8 11
1987 24 13 37 21 4 25 3 9 12
1988 26 13 39 22 5 27 4 8 12
1989 23 16 39 21 5 26 2 11 13
1990 19 16 35 16 5 21 3 11 14
1991 18 19 37 16 6 22 2 13 15
1992 18 22 40 16 6 22 2 16 18
1993 19 22 41 15 6 21 4 16 20
1994 13 22 35 11 5 16 2 17 19
1995 14 19 33 12 4 16 2 15 17
1996 12 20 32 10 5 15 2 15 17
1997 12 16 28 10 5 15 2 11 13
1998 11 16 27 10 5 15 1 11 12
1999 6 5 11 6 3 9 2 2
2000 7 6 13 7 5 12 1 1
2001 7 5 12 7 4 11 1 1
2002 8 5 13 8 4 12 1 1
2003 4 3 7 4 3 7
2004 4 3 7 4 3 7
2005 4 3 7 4 2 6 1 1
2006 10 3 13 10 1 11 2 2
2007 9 5 14 9 3 12 2 2
2008 9 8 17 9 5 14 3 3
2009 8 7 15 8 4 12 3 3
2010 8 9 17 8 5 13 4 4
2011 8 8 16 8 4 12 4 4
2012 8 8 16 8 4 12 4 4
2013 8 8 16 8 4 12 4 4
2014 8 8 16 8 4 12 4 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LESJA (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 25.7 4.9 30.6 22.0 3.0 25.0 3.7 1.9 5.6
1981 27.7 5.9 33.5 24.0 4.0 28.0 3.7 1.9 5.5
1982 25.9 6.5 32.4 23.0 4.0 27.0 2.9 2.5 5.4
1983 25.1 6.5 31.6 23.0 4.0 27.0 2.2 2.5 4.7
1984 25.5 5.5 31.0 22.0 3.0 25.0 3.5 2.5 6.0
1985 24.9 5.8 30.7 23.0 2.0 25.0 1.9 3.8 5.7
1986 23.9 5.0 28.9 22.0 2.0 24.0 1.9 3.0 4.9
1987 23.0 7.6 30.6 21.0 4.0 25.0 2.0 3.6 5.6
1988 24.5 8.1 32.6 22.0 5.0 27.0 2.5 3.1 5.6
1989 22.0 7.8 29.9 21.0 5.0 26.0 1.0 2.8 3.9
1990 17.5 8.4 26.0 16.0 5.0 21.0 1.5 3.4 5.0
1991 17.0 10.0 27.1 16.0 6.0 22.0 1.0 4.0 5.1
1992 17.0 10.4 27.4 16.0 6.0 22.0 1.0 4.4 5.4
1993 16.4 10.7 27.1 15.0 6.0 21.0 1.4 4.7 6.1
1994 11.4 12.0 23.3 11.0 5.0 16.0 0.4 7.0 7.3
1995 12.4 10.1 22.5 12.0 4.0 16.0 0.4 6.1 6.5
1996 10.6 10.6 21.2 10.0 5.0 15.0 0.6 5.6 6.2
1997 10.6 9.8 20.4 10.0 5.0 15.0 0.6 4.8 5.4
1998 10.5 9.7 20.2 10.0 5.0 15.0 0.5 4.7 5.2
1999 6.0 4.0 10.0 6.0 3.0 9.0 1.0 1.0
2000 7.0 5.5 12.5 7.0 5.0 12.0 0.5 0.5
2001 7.0 4.5 11.5 7.0 4.0 11.0 0.5 0.5
2002 8.0 4.5 12.5 8.0 4.0 12.0 0.5 0.5
2003 4.0 3.0 7.0 4.0 3.0 7.0
2004 4.0 3.0 7.0 4.0 3.0 7.0
2005 4.0 2.8 6.8 4.0 2.0 6.0 0.8 0.8
2006 10.0 2.1 12.1 10.0 1.0 11.0 1.1 1.1
2007 9.0 3.8 12.8 9.0 3.0 12.0 0.8 0.8
2008 9.0 6.6 15.6 9.0 5.0 14.0 1.6 1.6
2009 8.0 5.9 13.9 8.0 4.0 12.0 1.9 1.9
2010 8.0 6.5 14.5 8.0 5.0 13.0 1.5 1.5
2011 8.0 6.1 14.1 8.0 4.0 12.0 2.1 2.1
2012 8.0 6.1 14.1 8.0 4.0 12.0 2.1 2.1
2013 8.0 6.1 14.1 8.0 4.0 12.0 2.1 2.1
2014 8.0 6.1 14.1 8.0 4.0 12.0 2.1 2.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LESJA (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 36 0.0 30.6 0.0
1981 38 0.0 33.5 0.0
1982 36 0.0 32.4 0.0
1983 35 0.0 31.6 0.0
1984 38 0.0 31.0 0.0
1985 37 0.0 30.7 0.0
1986 35 0.0 28.9 0.0
1987 37 0.0 30.6 0.0
1988 39 0.0 32.6 0.0
1989 39 0.0 29.9 0.0
1990 35 0.0 26.0 0.0
1991 37 0.0 27.1 0.0
1992 40 0.0 27.4 0.0
1993 41 0.0 27.1 0.0
1994 35 0.0 23.3 0.0
1995 33 0.0 22.5 0.0
1996 32 0.0 21.2 0.0
1997 28 0.0 20.4 0.0
1998 27 0.0 20.2 0.0
1999 11 0.0 10.0 0.0
2000 13 0.0 1.4 12.5 0.0
2001 12 0.0 1.3 11.5 0.0
2002 13 0.0 1.4 12.5 0.0
2003 7 0.0 0.7 7.0 0.0
2004 7 0.0 0.8 7.0 0.0
2005 7 0.0 0.8 6.8 0.0
2006 13 0.0 1.4 12.1 0.0
2007 14 0.0 1.4 12.8 0.0
2008 17 0.0 1.8 15.6 0.0
2009 15 0.0 1.6 13.9 0.0
2010 17 0.0 1.8 14.5 0.0
2011 16 0.0 1.8 14.1 0.0
2012 16 0.0 1.8 14.1 0.0
2013 16 0.0 1.8 14.1 0.0
2014 16 0.0 1.8 14.1 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LESJA (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.1
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LESJA (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.1
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LESJA (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:8:2 GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT LESJA OG DOVRE LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.1
89:51:3:14 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I LESJA KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
13:8:24 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET BJORLI SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:5:11 NAV OPPLAND NAV LESJA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.0