FORVALTNINGSDATABASEN

LOM, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LOM (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 15 11 26 12 6 18 3 5 8
1981 14 12 26 11 6 17 3 6 9
1982 14 14 28 12 8 20 2 6 8
1983 20 11 31 17 8 25 3 3 6
1984 15 11 26 11 7 18 4 4 8
1985 14 11 25 11 7 18 3 4 7
1986 14 13 27 11 9 20 3 4 7
1987 15 12 27 12 8 20 3 4 7
1988 18 13 31 16 8 24 2 5 7
1989 18 14 32 16 7 23 2 7 9
1990 18 14 32 16 7 23 2 7 9
1991 18 18 36 14 6 20 4 12 16
1992 14 19 33 9 7 16 5 12 17
1993 15 18 33 10 7 17 5 11 16
1994 10 18 28 6 5 11 4 13 17
1995 10 19 29 8 5 13 2 14 16
1996 10 22 32 8 6 14 2 16 18
1997 9 22 31 7 5 12 2 17 19
1998 8 22 30 7 6 13 1 16 17
1999 12 26 38 10 6 16 2 20 22
2000 4 7 11 4 3 7 4 4
2001 5 7 12 5 4 9 3 3
2002 5 4 9 5 2 7 2 2
2003 7 9 16 7 5 12 4 4
2004 6 10 16 6 6 12 4 4
2005 5 7 12 5 5 10 2 2
2006 6 7 13 6 4 10 3 3
2007 6 7 13 5 4 9 1 3 4
2008 5 6 11 5 3 8 3 3
2009 6 7 13 6 4 10 3 3
2010 5 5 10 5 4 9 1 1
2011 3 6 9 3 5 8 1 1
2012 3 6 9 3 3 6 3 3
2013 3 6 9 3 5 8 1 1
2014 4 5 9 4 4 8 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LOM (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 13.6 8.7 22.3 12.0 6.0 18.0 1.6 2.7 4.3
1981 12.6 9.2 21.8 11.0 6.0 17.0 1.6 3.2 4.8
1982 13.2 11.2 24.4 12.0 8.0 20.0 1.2 3.2 4.4
1983 18.7 9.8 28.5 17.0 8.0 25.0 1.7 1.8 3.5
1984 13.2 9.0 22.2 11.0 7.0 18.0 2.2 2.0 4.2
1985 12.7 9.0 21.7 11.0 7.0 18.0 1.7 2.0 3.7
1986 12.7 10.7 23.3 11.0 9.0 20.0 1.7 1.7 3.3
1987 13.7 9.8 23.5 12.0 8.0 20.0 1.7 1.8 3.5
1988 17.2 10.2 27.4 16.0 8.0 24.0 1.2 2.2 3.4
1989 17.3 9.8 27.1 16.0 7.0 23.0 1.3 2.8 4.1
1990 17.3 10.1 27.4 16.0 7.0 23.0 1.3 3.1 4.4
1991 16.3 10.1 26.4 14.0 6.0 20.0 2.3 4.1 6.4
1992 11.8 10.5 22.3 9.0 7.0 16.0 2.8 3.5 6.3
1993 12.6 9.7 22.2 10.0 7.0 17.0 2.5 2.7 5.2
1994 8.1 8.9 17.0 6.0 5.0 11.0 2.1 3.9 6.0
1995 8.7 10.9 19.6 8.0 5.0 13.0 0.7 5.9 6.6
1996 8.6 11.8 20.4 8.0 6.0 14.0 0.6 5.8 6.4
1997 7.6 13.3 20.9 7.0 5.0 12.0 0.6 8.3 8.9
1998 7.1 12.9 20.0 7.0 6.0 13.0 0.1 6.9 7.0
1999 11.2 15.1 26.3 10.0 6.0 16.0 1.2 9.1 10.3
2000 4.0 5.0 9.0 4.0 3.0 7.0 2.0 2.0
2001 5.0 5.4 10.4 5.0 4.0 9.0 1.4 1.4
2002 5.0 3.4 8.4 5.0 2.0 7.0 1.4 1.4
2003 7.0 6.9 13.9 7.0 5.0 12.0 1.9 1.9
2004 6.0 7.8 13.8 6.0 6.0 12.0 1.8 1.8
2005 5.0 6.0 11.0 5.0 5.0 10.0 1.0 1.0
2006 6.0 5.1 11.1 6.0 4.0 10.0 1.1 1.1
2007 5.6 5.2 10.8 5.0 4.0 9.0 0.6 1.2 1.8
2008 5.0 3.5 8.5 5.0 3.0 8.0 0.5 0.5
2009 6.0 4.8 10.8 6.0 4.0 10.0 0.8 0.8
2010 5.0 4.2 9.2 5.0 4.0 9.0 0.2 0.2
2011 3.0 5.2 8.2 3.0 5.0 8.0 0.2 0.2
2012 3.0 4.9 7.9 3.0 3.0 6.0 1.9 1.9
2013 3.0 5.2 8.2 3.0 5.0 8.0 0.2 0.2
2014 4.0 4.2 8.2 4.0 4.0 8.0 0.2 0.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LOM (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 26 0.0 22.3 0.0
1981 26 0.0 21.8 0.0
1982 28 0.0 24.4 0.0
1983 31 0.0 28.5 0.0
1984 26 0.0 22.2 0.0
1985 25 0.0 21.7 0.0
1986 27 0.0 23.3 0.0
1987 27 0.0 23.5 0.0
1988 31 0.0 27.4 0.0
1989 32 0.0 27.1 0.0
1990 32 0.0 27.4 0.0
1991 36 0.0 26.4 0.0
1992 33 0.0 22.3 0.0
1993 33 0.0 22.2 0.0
1994 28 0.0 17.0 0.0
1995 29 0.0 19.6 0.0
1996 32 0.0 20.4 0.0
1997 31 0.0 20.9 0.0
1998 30 0.0 20.0 0.0
1999 38 0.0 26.3 0.0
2000 11 0.0 0.9 9.0 0.0
2001 12 0.0 1.0 10.4 0.0
2002 9 0.0 0.7 8.4 0.0
2003 16 0.0 1.2 13.9 0.0
2004 16 0.0 1.2 13.8 0.0
2005 12 0.0 0.9 11.0 0.0
2006 13 0.0 1.0 11.1 0.0
2007 13 0.0 1.0 10.8 0.0
2008 11 0.0 0.9 8.5 0.0
2009 13 0.0 1.1 10.8 0.0
2010 10 0.0 0.8 9.2 0.0
2011 9 0.0 0.8 8.2 0.0
2012 9 0.0 0.8 7.9 0.0
2013 9 0.0 0.8 8.2 0.0
2014 9 0.0 0.8 8.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LOM (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.2
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LOM (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.2
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LOM (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:8:4 GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT LOM LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.2
90:2:2:5:13 NAV OPPLAND NAV LOM ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
16:3:2:18 SKATT ØST SKATT ØST AVD LOM FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0