FORVALTNINGSDATABASEN

VÅGÅ, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VÅGÅ (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 34 14 48 30 7 37 4 7 11
1981 35 12 47 32 7 39 3 5 8
1982 35 11 46 33 7 40 2 4 6
1983 35 15 50 33 8 41 2 7 9
1984 31 15 46 29 7 36 2 8 10
1985 31 17 48 30 8 38 1 9 10
1986 30 20 50 29 9 38 1 11 12
1987 32 18 50 30 7 37 2 11 13
1988 34 19 53 32 7 39 2 12 14
1989 34 23 57 31 11 42 3 12 15
1990 33 25 58 29 12 41 4 13 17
1991 33 28 61 30 10 40 3 18 21
1992 27 26 53 23 10 33 4 16 20
1993 25 29 54 20 13 33 5 16 21
1994 21 25 46 15 9 24 6 16 22
1995 20 27 47 15 11 26 5 16 21
1996 22 26 48 18 11 29 4 15 19
1997 21 23 44 18 10 28 3 13 16
1998 19 24 43 16 9 25 3 15 18
1999 19 26 45 15 10 25 4 16 20
2000 19 10 29 18 5 23 1 5 6
2001 13 8 21 12 5 17 1 3 4
2002 12 7 19 11 4 15 1 3 4
2003 12 8 20 10 6 16 2 2 4
2004 12 8 20 10 4 14 2 4 6
2005 11 5 16 10 3 13 1 2 3
2006 10 5 15 9 3 12 1 2 3
2007 10 7 17 10 4 14 3 3
2008 10 10 20 10 3 13 7 7
2009 11 15 26 11 10 21 5 5
2010 10 18 28 10 10 20 8 8
2011 10 24 34 10 15 25 9 9
2012 9 24 33 9 14 23 10 10
2013 7 24 31 7 14 21 10 10
2014 5 16 21 5 8 13 8 8
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VÅGÅ (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 32.7 10.0 42.7 30.0 7.0 37.0 2.7 3.0 5.7
1981 33.9 9.7 43.6 32.0 7.0 39.0 1.9 2.7 4.6
1982 34.3 9.3 43.6 33.0 7.0 40.0 1.3 2.3 3.6
1983 34.3 12.0 46.3 33.0 8.0 41.0 1.3 4.0 5.3
1984 30.3 10.6 40.8 29.0 7.0 36.0 1.3 3.5 4.8
1985 30.6 11.8 42.4 30.0 8.0 38.0 0.6 3.8 4.4
1986 29.6 12.7 42.3 29.0 9.0 38.0 0.6 3.7 4.3
1987 31.3 11.2 42.5 30.0 7.0 37.0 1.3 4.2 5.5
1988 33.2 10.6 43.8 32.0 7.0 39.0 1.2 3.6 4.8
1989 32.0 14.0 46.0 31.0 11.0 42.0 1.0 3.0 4.0
1990 30.5 15.6 46.1 29.0 12.0 41.0 1.5 3.6 5.1
1991 31.0 15.0 46.0 30.0 10.0 40.0 1.0 5.0 6.0
1992 24.3 15.6 39.8 23.0 10.0 33.0 1.3 5.6 6.8
1993 22.1 18.1 40.2 20.0 13.0 33.0 2.1 5.1 7.2
1994 18.0 15.5 33.5 15.0 9.0 24.0 3.0 6.5 9.5
1995 17.6 17.8 35.4 15.0 11.0 26.0 2.6 6.8 9.4
1996 20.1 17.2 37.4 18.0 11.0 29.0 2.1 6.2 8.4
1997 19.2 15.2 34.5 18.0 10.0 28.0 1.2 5.2 6.5
1998 17.9 15.1 33.0 16.0 9.0 25.0 1.9 6.1 8.0
1999 17.0 17.6 34.7 15.0 10.0 25.0 2.0 7.6 9.7
2000 18.5 7.5 26.0 18.0 5.0 23.0 0.5 2.5 3.0
2001 12.5 6.9 19.4 12.0 5.0 17.0 0.5 1.9 2.4
2002 11.5 5.8 17.3 11.0 4.0 15.0 0.5 1.8 2.3
2003 11.1 7.3 18.4 10.0 6.0 16.0 1.1 1.3 2.4
2004 11.1 6.9 18.0 10.0 4.0 14.0 1.1 2.9 4.0
2005 10.5 4.6 15.1 10.0 3.0 13.0 0.5 1.6 2.1
2006 9.5 4.6 14.1 9.0 3.0 12.0 0.5 1.6 2.1
2007 10.0 6.1 16.1 10.0 4.0 14.0 2.1 2.1
2008 10.0 7.5 17.5 10.0 3.0 13.0 4.5 4.5
2009 11.0 13.3 24.3 11.0 10.0 21.0 3.3 3.3
2010 10.0 15.0 25.0 10.0 10.0 20.0 5.0 5.0
2011 10.0 21.1 31.1 10.0 15.0 25.0 6.1 6.1
2012 9.0 20.6 29.6 9.0 14.0 23.0 6.6 6.6
2013 7.0 20.4 27.4 7.0 14.0 21.0 6.4 6.4
2014 5.0 13.4 18.4 5.0 8.0 13.0 5.4 5.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VÅGÅ (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 48 0.0 42.7 0.0
1981 47 0.0 43.6 0.0
1982 46 0.0 43.6 0.0
1983 50 0.0 46.3 0.0
1984 46 0.0 40.8 0.0
1985 48 0.0 42.4 0.0
1986 50 0.0 42.3 0.0
1987 50 0.0 42.5 0.0
1988 53 0.0 43.8 0.0
1989 57 0.0 46.0 0.0
1990 58 0.0 46.1 0.0
1991 61 0.0 46.0 0.0
1992 53 0.0 39.8 0.0
1993 54 0.0 40.2 0.0
1994 46 0.0 33.5 0.0
1995 47 0.0 35.4 0.0
1996 48 0.0 37.4 0.0
1997 44 0.0 34.5 0.0
1998 43 0.0 33.0 0.0
1999 45 0.0 34.7 0.0
2000 29 0.0 1.9 26.0 0.0
2001 21 0.0 1.4 19.4 0.0
2002 19 0.0 1.3 17.3 0.0
2003 20 0.0 1.3 18.4 0.0
2004 20 0.0 1.4 18.0 0.0
2005 16 0.0 1.1 15.1 0.0
2006 15 0.0 1.0 14.1 0.0
2007 17 0.0 1.1 16.1 0.0
2008 20 0.0 1.3 17.5 0.0
2009 26 0.0 1.7 24.3 0.0
2010 28 0.0 1.8 25.0 0.0
2011 34 0.0 2.1 31.1 0.0
2012 33 0.0 2.1 29.6 0.0
2013 31 0.0 1.9 27.4 0.0
2014 21 0.0 1.4 18.4 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VÅGÅ (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.5
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 12.4
DOMSTOLENE I NORGE 3 2.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VÅGÅ (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.5
NAV KONTROLL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 9.2
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.2
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 3 2.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VÅGÅ (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:8:8 GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT VÅGÅ LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.5
90:2:10:7 NAV KONTROLL NAV REGISTERKONTROLL VÅGÅ ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 9.2
90:2:2:5:29 NAV OPPLAND NAV VÅGÅ ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.2
50:8:37 TINGRETTENE NORD-GUDBRANDSDAL TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 3 2.5