FORVALTNINGSDATABASEN

VANG, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VANG (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 13 9 22 11 3 14 2 6 8
1981 15 17 32 12 12 24 3 5 8
1982 12 15 27 9 6 15 3 9 12
1983 14 10 24 11 3 14 3 7 10
1984 11 10 21 8 3 11 3 7 10
1985 11 12 23 8 3 11 3 9 12
1986 11 14 25 8 2 10 3 12 15
1987 9 12 21 7 3 10 2 9 11
1988 11 15 26 8 3 11 3 12 15
1989 10 15 25 8 2 10 2 13 15
1990 11 18 29 8 2 10 3 16 19
1991 11 18 29 10 2 12 1 16 17
1992 12 17 29 10 3 13 2 14 16
1993 11 24 35 9 3 12 2 21 23
1994 7 19 26 6 3 9 1 16 17
1995 7 20 27 6 5 11 1 15 16
1996 7 16 23 6 4 10 1 12 13
1997 8 16 24 6 5 11 2 11 13
1998 6 16 22 5 5 10 1 11 12
1999 6 4 10 5 1 6 1 3 4
2000 6 3 9 5 5 1 3 4
2001 7 2 9 6 6 1 2 3
2002 5 3 8 4 4 1 3 4
2003 6 3 9 5 1 6 1 2 3
2004 6 3 9 5 5 1 3 4
2005 6 2 8 5 1 6 1 1 2
2006 5 2 7 5 5 2 2
2007 6 2 8 5 5 1 2 3
2008 4 2 6 4 4 2 2
2009 5 2 7 5 5 2 2
2010 5 5 10 5 1 6 4 4
2011 6 4 10 6 1 7 3 3
2012 6 3 9 6 1 7 2 2
2013 6 3 9 5 1 6 1 2 3
2014 4 3 7 3 1 4 1 2 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VANG (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 12.4 6.2 18.6 11.0 3.0 14.0 1.4 3.2 4.6
1981 14.0 14.6 28.6 12.0 12.0 24.0 2.0 2.6 4.6
1982 11.2 10.7 21.9 9.0 6.0 15.0 2.2 4.7 6.9
1983 13.2 6.7 19.9 11.0 3.0 14.0 2.2 3.7 5.9
1984 10.2 6.2 16.4 8.0 3.0 11.0 2.2 3.2 5.4
1985 10.3 6.7 17.0 8.0 3.0 11.0 2.3 3.7 6.0
1986 10.3 7.5 17.9 8.0 2.0 10.0 2.3 5.5 7.9
1987 8.6 8.4 17.0 7.0 3.0 10.0 1.6 5.4 7.0
1988 10.5 8.8 19.3 8.0 3.0 11.0 2.5 5.8 8.3
1989 9.8 8.4 18.2 8.0 2.0 10.0 1.8 6.4 8.2
1990 9.8 9.1 18.8 8.0 2.0 10.0 1.8 7.1 8.8
1991 10.0 8.1 18.2 10.0 2.0 12.0 0.0 6.2 6.2
1992 10.5 8.9 19.5 10.0 3.0 13.0 0.5 5.9 6.4
1993 10.0 9.8 19.8 9.0 3.0 12.0 1.0 6.8 7.8
1994 6.2 8.1 14.3 6.0 3.0 9.0 0.2 5.1 5.3
1995 6.5 10.6 17.1 6.0 5.0 11.0 0.5 5.6 6.1
1996 6.5 8.1 14.6 6.0 4.0 10.0 0.5 4.1 4.6
1997 7.0 9.5 16.5 6.0 5.0 11.0 1.0 4.5 5.5
1998 5.5 9.2 14.7 5.0 5.0 10.0 0.5 4.2 4.7
1999 5.5 2.2 7.7 5.0 1.0 6.0 0.5 1.2 1.7
2000 5.5 1.1 6.6 5.0 5.0 0.5 1.1 1.6
2001 6.5 1.1 7.6 6.0 6.0 0.5 1.1 1.6
2002 4.5 1.3 5.8 4.0 4.0 0.5 1.3 1.8
2003 5.5 1.8 7.3 5.0 1.0 6.0 0.5 0.8 1.3
2004 5.5 1.7 7.2 5.0 5.0 0.5 1.7 2.2
2005 5.5 1.2 6.7 5.0 1.0 6.0 0.5 0.2 0.7
2006 5.0 0.4 5.4 5.0 5.0 0.4 0.4
2007 5.8 0.7 6.5 5.0 5.0 0.8 0.7 1.5
2008 4.0 0.7 4.7 4.0 4.0 0.7 0.7
2009 5.0 0.7 5.7 5.0 5.0 0.7 0.7
2010 5.0 3.1 8.1 5.0 1.0 6.0 2.1 2.1
2011 6.0 2.5 8.5 6.0 1.0 7.0 1.5 1.5
2012 6.0 1.7 7.7 6.0 1.0 7.0 0.7 0.7
2013 5.6 1.7 7.3 5.0 1.0 6.0 0.6 0.7 1.3
2014 3.6 1.7 5.3 3.0 1.0 4.0 0.6 0.7 1.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VANG (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 22 0.0 18.6 0.0
1981 32 0.0 28.6 0.0
1982 27 0.0 21.9 0.0
1983 24 0.0 19.9 0.0
1984 21 0.0 16.4 0.0
1985 23 0.0 17.0 0.0
1986 25 0.0 17.9 0.0
1987 21 0.0 17.0 0.0
1988 26 0.0 19.3 0.0
1989 25 0.0 18.2 0.0
1990 29 0.0 18.8 0.0
1991 29 0.0 18.2 0.0
1992 29 0.0 19.5 0.0
1993 35 0.0 19.8 0.0
1994 26 0.0 14.3 0.0
1995 27 0.0 17.1 0.0
1996 23 0.0 14.6 0.0
1997 24 0.0 16.5 0.0
1998 22 0.0 14.7 0.0
1999 10 0.0 7.7 0.0
2000 9 0.0 1.3 6.6 0.0
2001 9 0.0 1.3 7.6 0.0
2002 8 0.0 1.1 5.8 0.0
2003 9 0.0 1.3 7.3 0.0
2004 9 0.0 1.3 7.2 0.0
2005 8 0.0 1.1 6.7 0.0
2006 7 0.0 1.0 5.4 0.0
2007 8 0.0 1.0 6.5 0.0
2008 6 0.0 0.8 4.7 0.0
2009 7 0.0 0.9 5.7 0.0
2010 10 0.0 1.3 8.1 0.0
2011 10 0.0 1.3 8.5 0.0
2012 9 0.0 1.1 7.7 0.0
2013 9 0.0 1.2 7.3 0.0
2014 7 0.0 0.9 5.3 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VANG (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.5
FINANSDEPARTEMENTET 2 1.6
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 1.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VANG (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.5
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 2 1.6
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 1.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VANG (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:38 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I VANG KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:5:26 NAV OPPLAND NAV VALDRES VANG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.5
16:3:2:30 SKATT ØST SKATT ØST AVD VANG FINANSDEPARTEMENTET 2 1.6
4:7:15:7:7 VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT VANG LENSMANNSKONTOR VALDRES JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 1.2