FORVALTNINGSDATABASEN

ÅL, BUSKERUD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ÅL (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 123 26 149 122 16 138 1 10 11
1981 136 29 165 136 16 152 13 13
1982 134 33 167 134 19 153 14 14
1983 123 31 154 123 18 141 13 13
1984 127 31 158 127 15 142 16 16
1985 123 28 151 123 12 135 16 16
1986 120 33 153 120 13 133 20 20
1987 124 32 156 124 15 139 17 17
1988 118 35 153 118 16 134 19 19
1989 114 33 147 114 13 127 20 20
1990 107 34 141 107 14 121 20 20
1991 102 36 138 100 13 113 2 23 25
1992 103 32 135 100 14 114 3 18 21
1993 108 36 144 106 12 118 2 24 26
1994 89 34 123 86 12 98 3 22 25
1995 96 31 127 93 11 104 3 20 23
1996 93 32 125 88 10 98 5 22 27
1997 93 31 124 87 12 99 6 19 25
1998 92 31 123 87 10 97 5 21 26
1999 89 32 121 82 13 95 7 19 26
2000 58 16 74 56 5 61 2 11 13
2001 55 16 71 53 4 57 2 12 14
2002 54 19 73 53 9 62 1 10 11
2003 51 10 61 50 5 55 1 5 6
2004 55 10 65 54 6 60 1 4 5
2005 50 8 58 50 4 54 4 4
2006 35 9 44 34 6 40 1 3 4
2007 36 6 42 35 3 38 1 3 4
2008 39 9 48 38 3 41 1 6 7
2009 38 9 47 37 4 41 1 5 6
2010 40 8 48 39 6 45 1 2 3
2011 40 7 47 38 3 41 2 4 6
2012 39 8 47 38 4 42 1 4 5
2013 42 8 50 38 5 43 4 3 7
2014 44 8 52 38 6 44 6 2 8
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ÅL (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 122.8 20.9 143.7 122.0 16.0 138.0 0.8 4.8 5.7
1981 136.0 22.0 158.0 136.0 16.0 152.0 6.0 6.0
1982 134.0 26.1 160.1 134.0 19.0 153.0 7.1 7.1
1983 123.0 23.5 146.5 123.0 18.0 141.0 5.5 5.5
1984 127.0 21.4 148.4 127.0 15.0 142.0 6.4 6.4
1985 123.0 18.5 141.5 123.0 12.0 135.0 6.5 6.5
1986 120.0 21.6 141.6 120.0 13.0 133.0 8.6 8.6
1987 124.0 22.2 146.2 124.0 15.0 139.0 7.2 7.2
1988 118.0 24.6 142.6 118.0 16.0 134.0 8.6 8.6
1989 114.0 22.5 136.5 114.0 13.0 127.0 9.5 9.5
1990 107.0 23.6 130.6 107.0 14.0 121.0 9.6 9.6
1991 101.0 23.9 124.9 100.0 13.0 113.0 1.0 10.9 11.9
1992 101.5 20.8 122.3 100.0 14.0 114.0 1.5 6.8 8.3
1993 107.0 21.5 128.5 106.0 12.0 118.0 1.0 9.5 10.5
1994 87.3 21.5 108.8 86.0 12.0 98.0 1.3 9.5 10.8
1995 94.5 20.8 115.3 93.0 11.0 104.0 1.5 9.8 11.3
1996 90.4 21.0 111.4 88.0 10.0 98.0 2.4 11.0 13.4
1997 89.2 21.5 110.7 87.0 12.0 99.0 2.2 9.5 11.7
1998 88.7 21.0 109.7 87.0 10.0 97.0 1.7 11.0 12.7
1999 85.3 22.0 107.3 82.0 13.0 95.0 3.3 9.0 12.3
2000 57.2 10.8 68.0 56.0 5.0 61.0 1.2 5.8 7.0
2001 54.2 10.0 64.2 53.0 4.0 57.0 1.2 6.0 7.2
2002 53.4 13.7 67.1 53.0 9.0 62.0 0.4 4.7 5.1
2003 50.5 6.7 57.3 50.0 5.0 55.0 0.6 1.7 2.3
2004 54.4 7.3 61.7 54.0 6.0 60.0 0.4 1.3 1.7
2005 50.0 6.1 56.1 50.0 4.0 54.0 2.1 2.1
2006 34.6 7.3 41.9 34.0 6.0 40.0 0.6 1.3 1.9
2007 35.5 4.5 40.0 35.0 3.0 38.0 0.5 1.5 2.0
2008 38.5 5.9 44.4 38.0 3.0 41.0 0.5 2.9 3.4
2009 37.5 6.8 44.3 37.0 4.0 41.0 0.5 2.8 3.3
2010 39.5 7.0 46.5 39.0 6.0 45.0 0.5 1.0 1.5
2011 39.0 5.3 44.3 38.0 3.0 41.0 1.0 2.3 3.3
2012 38.5 6.3 44.8 38.0 4.0 42.0 0.5 2.3 2.8
2013 39.7 6.5 46.2 38.0 5.0 43.0 1.7 1.5 3.2
2014 41.4 7.3 48.7 38.0 6.0 44.0 3.4 1.3 4.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ÅL (BUSKERUD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 149 0.1 143.7 0.1
1981 165 0.1 158.0 0.1
1982 167 0.1 160.1 0.1
1983 154 0.1 146.5 0.1
1984 158 0.1 148.4 0.1
1985 151 0.1 141.5 0.1
1986 153 0.1 141.6 0.1
1987 156 0.1 146.2 0.1
1988 153 0.1 142.6 0.1
1989 147 0.1 136.5 0.1
1990 141 0.1 130.6 0.1
1991 138 0.1 124.9 0.1
1992 135 0.1 122.3 0.1
1993 144 0.1 128.5 0.1
1994 123 0.1 108.8 0.1
1995 127 0.1 115.3 0.1
1996 125 0.1 111.4 0.1
1997 124 0.1 110.7 0.1
1998 123 0.1 109.7 0.1
1999 121 0.1 107.3 0.1
2000 74 0.1 3.2 68.0 0.1
2001 71 0.1 3.0 64.2 0.1
2002 73 0.1 3.0 67.1 0.1
2003 61 0.0 2.6 57.3 0.0
2004 65 0.0 2.7 61.7 0.1
2005 58 0.0 2.5 56.1 0.0
2006 44 0.0 1.9 41.9 0.0
2007 42 0.0 1.7 40.0 0.0
2008 48 0.0 2.0 44.4 0.0
2009 47 0.0 2.0 44.3 0.0
2010 48 0.0 2.0 46.5 0.0
2011 47 0.0 1.9 44.3 0.0
2012 47 0.0 1.9 44.8 0.0
2013 50 0.0 2.0 46.2 0.0
2014 52 0.0 2.1 48.7 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ÅL (BUSKERUD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 38 36.7
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 5.7
KULTURDEPARTEMENTET 4 3.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ÅL (BUSKERUD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 38 36.7
NAV BUSKERUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.8
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 5.7
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 3.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ÅL (BUSKERUD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:8:140 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET ÅL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 38 36.7
90:2:2:6:27 NAV BUSKERUD NAV ÅL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.8
4:7:15:6:11 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 5.7
89:51:4:52 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I ÅL KULTURDEPARTEMENTET 4 3.5