FORVALTNINGSDATABASEN

HOF, VESTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HOF (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 29 9 38 28 6 34 1 3 4
1981 31 13 44 27 6 33 4 7 11
1982 35 12 47 31 6 37 4 6 10
1983 34 12 46 28 4 32 6 8 14
1984 32 13 45 27 4 31 5 9 14
1985 27 15 42 27 4 31 11 11
1986 30 18 48 30 4 34 14 14
1987 31 18 49 30 4 34 1 14 15
1988 30 23 53 29 6 35 1 17 18
1989 28 26 54 27 6 33 1 20 21
1990 33 25 58 32 5 37 1 20 21
1991 33 25 58 32 6 38 1 19 20
1992 37 26 63 36 8 44 1 18 19
1993 36 30 66 35 10 45 1 20 21
1994 32 26 58 31 11 42 1 15 16
1995 38 26 64 37 12 49 1 14 15
1996 37 25 62 36 12 48 1 13 14
1997 39 27 66 37 10 47 2 17 19
1998 37 24 61 34 10 44 3 14 17
1999 35 20 55 31 10 41 4 10 14
2000 34 21 55 32 11 43 2 10 12
2001 33 18 51 29 10 39 4 8 12
2002 32 18 50 29 10 39 3 8 11
2003 30 19 49 28 10 38 2 9 11
2004 34 21 55 32 10 42 2 11 13
2005 35 23 58 28 11 39 7 12 19
2006 31 18 49 30 8 38 1 10 11
2007 37 18 55 35 8 43 2 10 12
2008 34 16 50 32 8 40 2 8 10
2009 35 17 52 33 9 42 2 8 10
2010 38 15 53 37 9 46 1 6 7
2011 38 16 54 38 10 48 6 6
2012 35 19 54 35 13 48 6 6
2013 37 17 54 36 12 48 1 5 6
2014 36 20 56 35 15 50 1 5 6
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HOF (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 28.9 7.0 35.9 28.0 6.0 34.0 0.9 1.0 1.9
1981 30.0 8.5 38.6 27.0 6.0 33.0 3.0 2.5 5.6
1982 34.0 8.4 42.4 31.0 6.0 37.0 3.0 2.4 5.4
1983 32.3 7.0 39.3 28.0 4.0 32.0 4.3 3.0 7.3
1984 30.5 8.2 38.7 27.0 4.0 31.0 3.5 4.2 7.7
1985 27.0 9.4 36.5 27.0 4.0 31.0 5.4 5.4
1986 30.0 10.3 40.3 30.0 4.0 34.0 6.3 6.3
1987 30.5 10.7 41.2 30.0 4.0 34.0 0.5 6.7 7.2
1988 29.5 13.3 42.8 29.0 6.0 35.0 0.5 7.3 7.8
1989 27.5 14.1 41.6 27.0 6.0 33.0 0.5 8.1 8.6
1990 32.5 13.1 45.6 32.0 5.0 37.0 0.5 8.1 8.6
1991 32.5 14.5 47.0 32.0 6.0 38.0 0.5 8.5 9.0
1992 36.5 15.4 51.9 36.0 8.0 44.0 0.5 7.4 7.9
1993 35.5 17.0 52.5 35.0 10.0 45.0 0.5 7.0 7.5
1994 31.5 16.8 48.3 31.0 11.0 42.0 0.5 5.8 6.3
1995 37.5 17.2 54.7 37.0 12.0 49.0 0.5 5.2 5.7
1996 36.5 17.0 53.5 36.0 12.0 48.0 0.5 5.0 5.5
1997 38.0 17.4 55.4 37.0 10.0 47.0 1.0 7.4 8.4
1998 36.3 16.1 52.4 34.0 10.0 44.0 2.3 6.1 8.4
1999 34.1 14.0 48.1 31.0 10.0 41.0 3.1 4.0 7.1
2000 33.5 15.3 48.8 32.0 11.0 43.0 1.5 4.3 5.8
2001 31.7 12.7 44.4 29.0 10.0 39.0 2.7 2.7 5.4
2002 30.7 12.8 43.5 29.0 10.0 39.0 1.7 2.8 4.5
2003 29.2 13.6 42.9 28.0 10.0 38.0 1.2 3.6 4.9
2004 33.0 14.3 47.3 32.0 10.0 42.0 1.0 4.3 5.3
2005 31.3 16.3 47.6 28.0 11.0 39.0 3.3 5.3 8.6
2006 30.5 12.7 43.2 30.0 8.0 38.0 0.5 4.7 5.2
2007 36.0 13.3 49.3 35.0 8.0 43.0 1.0 5.3 6.3
2008 32.7 12.0 44.7 32.0 8.0 40.0 0.7 4.0 4.7
2009 34.0 13.0 47.0 33.0 9.0 42.0 1.0 4.0 5.0
2010 37.5 12.4 49.9 37.0 9.0 46.0 0.5 3.4 3.9
2011 38.0 13.7 51.7 38.0 10.0 48.0 3.7 3.7
2012 35.0 16.7 51.7 35.0 13.0 48.0 3.7 3.7
2013 36.2 14.4 50.6 36.0 12.0 48.0 0.2 2.4 2.6
2014 35.2 17.2 52.4 35.0 15.0 50.0 0.2 2.2 2.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HOF (VESTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 38 0.0 35.9 0.0
1981 44 0.0 38.6 0.0
1982 47 0.0 42.4 0.0
1983 46 0.0 39.3 0.0
1984 45 0.0 38.7 0.0
1985 42 0.0 36.5 0.0
1986 48 0.0 40.3 0.0
1987 49 0.0 41.2 0.0
1988 53 0.0 42.8 0.0
1989 54 0.0 41.6 0.0
1990 58 0.0 45.6 0.0
1991 58 0.0 47.0 0.0
1992 63 0.0 51.9 0.0
1993 66 0.0 52.5 0.0
1994 58 0.0 48.3 0.0
1995 64 0.0 54.7 0.0
1996 62 0.0 53.5 0.0
1997 66 0.0 55.4 0.0
1998 61 0.0 52.4 0.0
1999 55 0.0 48.1 0.0
2000 55 0.0 6.2 48.8 0.0
2001 51 0.0 5.7 44.4 0.0
2002 50 0.0 5.3 43.5 0.0
2003 49 0.0 5.5 42.9 0.0
2004 55 0.0 6.3 47.3 0.0
2005 58 0.0 6.7 47.6 0.0
2006 49 0.0 5.3 43.2 0.0
2007 55 0.0 5.7 49.3 0.0
2008 50 0.0 5.4 44.7 0.0
2009 52 0.0 5.5 47.0 0.0
2010 53 0.0 5.4 49.9 0.0
2011 54 0.0 5.6 51.7 0.0
2012 54 0.0 5.5 51.7 0.0
2013 54 0.0 5.7 50.6 0.0
2014 56 0.0 5.7 52.4 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HOF (VESTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 52 49.1
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.3
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HOF (VESTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 52 49.1
NAV VESTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.3
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HOF (VESTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:5:8:2:8 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET NORDRE VESTFOLD FENGSEL HOF AVDELING JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 52 49.1
90:2:2:7:5 NAV VESTFOLD NAV HOF ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.3
59:22:40 STATSBYGG STATSBYGG SØR DRIFTSTJENESTEN I HOF KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:4:12 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I HOF KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0