FORVALTNINGSDATABASEN

KRAGERØ, TELEMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i KRAGERØ (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 95 53 148 89 35 124 6 18 24
1981 107 60 167 101 40 141 6 20 26
1982 114 66 180 106 46 152 8 20 28
1983 114 65 179 106 40 146 8 25 33
1984 119 66 185 111 40 151 8 26 34
1985 115 58 173 109 34 143 6 24 30
1986 106 59 165 100 31 131 6 28 34
1987 106 65 171 103 36 139 3 29 32
1988 102 69 171 97 43 140 5 26 31
1989 104 83 187 97 49 146 7 34 41
1990 103 90 193 98 55 153 5 35 40
1991 96 86 182 89 56 145 7 30 37
1992 92 89 181 86 58 144 6 31 37
1993 91 90 181 84 54 138 7 36 43
1994 73 94 167 65 54 119 8 40 48
1995 84 94 178 74 52 126 10 42 52
1996 86 93 179 76 53 129 10 40 50
1997 86 83 169 75 50 125 11 33 44
1998 89 85 174 76 48 124 13 37 50
1999 86 86 172 76 51 127 10 35 45
2000 83 50 133 79 36 115 4 14 18
2001 78 50 128 76 33 109 2 17 19
2002 80 46 126 76 27 103 4 19 23
2003 72 51 123 69 31 100 3 20 23
2004 69 51 120 68 33 101 1 18 19
2005 70 50 120 66 32 98 4 18 22
2006 65 55 120 63 37 100 2 18 20
2007 49 49 98 47 34 81 2 15 17
2008 49 45 94 48 31 79 1 14 15
2009 48 36 84 47 27 74 1 9 10
2010 48 41 89 47 33 80 1 8 9
2011 48 40 88 47 31 78 1 9 10
2012 45 38 83 43 31 74 2 7 9
2013 46 38 84 43 29 72 3 9 12
2014 42 42 84 39 34 73 3 8 11
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i KRAGERØ (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 93.0 43.8 136.7 89.0 35.0 124.0 4.0 8.8 12.7
1981 104.7 49.8 154.5 101.0 40.0 141.0 3.7 9.8 13.5
1982 111.0 55.8 166.8 106.0 46.0 152.0 5.0 9.8 14.8
1983 111.0 51.8 162.8 106.0 40.0 146.0 5.0 11.8 16.8
1984 116.0 51.6 167.6 111.0 40.0 151.0 5.0 11.6 16.7
1985 113.2 45.1 158.3 109.0 34.0 143.0 4.2 11.1 15.3
1986 104.2 44.3 148.6 100.0 31.0 131.0 4.2 13.3 17.6
1987 104.7 51.2 155.9 103.0 36.0 139.0 1.7 15.2 16.9
1988 99.4 55.6 155.0 97.0 43.0 140.0 2.5 12.6 15.0
1989 98.9 63.9 162.8 97.0 49.0 146.0 1.9 14.9 16.8
1990 99.3 70.1 169.4 98.0 55.0 153.0 1.3 15.1 16.4
1991 91.4 68.7 160.1 89.0 56.0 145.0 2.4 12.7 15.1
1992 87.9 72.4 160.3 86.0 58.0 144.0 1.9 14.4 16.3
1993 85.8 70.5 156.3 84.0 54.0 138.0 1.8 16.5 18.3
1994 67.6 74.3 141.9 65.0 54.0 119.0 2.6 20.3 22.9
1995 77.7 74.8 152.6 74.0 52.0 126.0 3.7 22.9 26.6
1996 80.2 72.3 152.5 76.0 53.0 129.0 4.2 19.3 23.5
1997 80.7 65.5 146.2 75.0 50.0 125.0 5.7 15.5 21.2
1998 80.7 64.1 144.8 76.0 48.0 124.0 4.7 16.0 20.8
1999 80.9 64.8 145.6 76.0 51.0 127.0 4.9 13.8 18.6
2000 81.3 44.1 125.4 79.0 36.0 115.0 2.3 8.1 10.4
2001 77.1 42.8 119.9 76.0 33.0 109.0 1.1 9.8 10.9
2002 78.2 37.7 115.8 76.0 27.0 103.0 2.2 10.7 12.8
2003 70.9 43.3 114.2 69.0 31.0 100.0 1.9 12.3 14.2
2004 68.5 44.1 112.6 68.0 33.0 101.0 0.5 11.1 11.6
2005 68.2 43.5 111.7 66.0 32.0 98.0 2.2 11.5 13.7
2006 64.1 48.7 112.8 63.0 37.0 100.0 1.1 11.6 12.8
2007 48.0 42.9 90.9 47.0 34.0 81.0 1.0 8.9 9.9
2008 48.8 38.7 87.5 48.0 31.0 79.0 0.8 7.7 8.5
2009 47.8 32.2 80.0 47.0 27.0 74.0 0.8 5.2 6.0
2010 47.8 37.3 85.1 47.0 33.0 80.0 0.8 4.3 5.1
2011 47.3 36.8 84.1 47.0 31.0 78.0 0.3 5.8 6.1
2012 44.1 35.2 79.3 43.0 31.0 74.0 1.1 4.2 5.3
2013 44.6 34.8 79.4 43.0 29.0 72.0 1.6 5.8 7.4
2014 40.6 39.4 80.0 39.0 34.0 73.0 1.6 5.4 7.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i KRAGERØ (TELEMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 148 0.1 136.7 0.1
1981 167 0.1 154.5 0.1
1982 180 0.1 166.8 0.1
1983 179 0.1 162.8 0.1
1984 185 0.1 167.6 0.1
1985 173 0.1 158.3 0.1
1986 165 0.1 148.6 0.1
1987 171 0.1 155.9 0.1
1988 171 0.1 155.0 0.1
1989 187 0.1 162.8 0.1
1990 193 0.1 169.4 0.1
1991 182 0.1 160.1 0.1
1992 181 0.1 160.3 0.1
1993 181 0.1 156.3 0.1
1994 167 0.1 141.9 0.1
1995 178 0.1 152.6 0.1
1996 179 0.1 152.5 0.1
1997 169 0.1 146.2 0.1
1998 174 0.1 144.8 0.1
1999 172 0.1 145.6 0.1
2000 133 0.1 3.1 125.4 0.1
2001 128 0.1 3.0 119.9 0.1
2002 126 0.1 2.9 115.8 0.1
2003 123 0.1 2.9 114.2 0.1
2004 120 0.1 2.8 112.6 0.1
2005 120 0.1 2.8 111.7 0.1
2006 120 0.1 2.7 112.8 0.1
2007 98 0.1 2.1 90.9 0.1
2008 94 0.1 2.0 87.5 0.1
2009 84 0.1 1.8 80.0 0.1
2010 89 0.1 2.0 85.1 0.1
2011 88 0.1 1.9 84.1 0.1
2012 83 0.1 1.9 79.3 0.1
2013 84 0.1 1.9 79.4 0.1
2014 84 0.1 1.9 80.0 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i KRAGERØ (TELEMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 46 45.4
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 15.8
FINANSDEPARTEMENTET 17 14.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i KRAGERØ (TELEMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 18 18.0
NAV TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 15.8
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 1 0.3
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 16 14.5
TELEMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 28 27.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i KRAGERØ (TELEMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:28 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I KRAGERØ KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:5:46 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I SANNIDAL KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:5:8:2:15 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET TELEMARK FENGSEL KRAGERØ AVDELING JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 18 18.0
90:2:2:8:9 NAV TELEMARK NAV KRAGERØ ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 15.8
16:3:8:18 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD KRAGERØ FINANSDEPARTEMENTET 1 0.3
16:3:3:14 SKATT SØR SKATT SØR AVD KRAGERØ FINANSDEPARTEMENTET 16 14.5
4:7:15:12:7 TELEMARK POLITIDISTRIKT KRAGERØ POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 28 27.4