FORVALTNINGSDATABASEN

GJERSTAD, AUST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i GJERSTAD (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 22 11 33 21 7 28 1 4 5
1981 24 11 35 24 8 32 3 3
1982 23 11 34 22 6 28 1 5 6
1983 21 12 33 20 6 26 1 6 7
1984 17 14 31 17 7 24 7 7
1985 16 15 31 16 8 24 7 7
1986 17 18 35 17 8 25 10 10
1987 19 17 36 18 6 24 1 11 12
1988 18 14 32 18 5 23 9 9
1989 19 16 35 18 4 22 1 12 13
1990 18 17 35 18 5 23 12 12
1991 19 18 37 19 5 24 13 13
1992 20 19 39 19 6 25 1 13 14
1993 18 21 39 18 7 25 14 14
1994 9 16 25 7 4 11 2 12 14
1995 18 14 32 16 5 21 2 9 11
1996 17 18 35 17 4 21 14 14
1997 16 18 34 16 5 21 13 13
1998 16 18 34 16 5 21 13 13
1999 19 18 37 18 7 25 1 11 12
2000 4 6 10 4 4 8 2 2
2001 5 5 10 5 3 8 2 2
2002 5 6 11 5 4 9 2 2
2003 5 4 9 5 3 8 1 1
2004 6 4 10 6 3 9 1 1
2005 6 4 10 6 3 9 1 1
2006 4 5 9 4 3 7 2 2
2007 5 5 10 5 3 8 2 2
2008 5 4 9 5 4 9
2009 6 6 12 5 4 9 1 2 3
2010 7 4 11 6 3 9 1 1 2
2011 7 3 10 6 3 9 1 1
2012 6 3 9 5 3 8 1 1
2013 4 3 7 3 3 6 1 1
2014 3 4 7 2 2 4 1 2 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i GJERSTAD (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 21.7 9.2 30.9 21.0 7.0 28.0 0.7 2.2 2.9
1981 24.0 9.9 33.8 24.0 8.0 32.0 1.9 1.9
1982 22.8 8.7 31.5 22.0 6.0 28.0 0.8 2.7 3.5
1983 20.8 9.3 30.1 20.0 6.0 26.0 0.8 3.3 4.1
1984 17.0 10.5 27.5 17.0 7.0 24.0 3.5 3.5
1985 16.0 11.6 27.6 16.0 8.0 24.0 3.6 3.6
1986 17.0 12.7 29.7 17.0 8.0 25.0 4.7 4.7
1987 18.5 10.8 29.3 18.0 6.0 24.0 0.5 4.8 5.3
1988 18.0 9.2 27.2 18.0 5.0 23.0 4.2 4.2
1989 18.5 8.4 26.9 18.0 4.0 22.0 0.5 4.3 4.8
1990 18.0 9.3 27.3 18.0 5.0 23.0 4.3 4.3
1991 19.0 9.7 28.7 19.0 5.0 24.0 4.7 4.7
1992 19.5 11.7 31.2 19.0 6.0 25.0 0.5 5.7 6.2
1993 18.0 13.0 31.0 18.0 7.0 25.0 6.0 6.0
1994 8.1 9.6 17.7 7.0 4.0 11.0 1.1 5.6 6.7
1995 17.1 10.1 27.2 16.0 5.0 21.0 1.1 5.1 6.2
1996 17.0 10.8 27.8 17.0 4.0 21.0 6.8 6.8
1997 16.0 10.8 26.8 16.0 5.0 21.0 5.8 5.8
1998 16.0 10.8 26.8 16.0 5.0 21.0 5.8 5.8
1999 18.2 12.7 30.9 18.0 7.0 25.0 0.2 5.7 5.9
2000 4.0 5.0 9.0 4.0 4.0 8.0 1.0 1.0
2001 5.0 4.2 9.2 5.0 3.0 8.0 1.2 1.2
2002 5.0 5.0 10.0 5.0 4.0 9.0 1.0 1.0
2003 5.0 3.5 8.5 5.0 3.0 8.0 0.5 0.5
2004 6.0 3.5 9.5 6.0 3.0 9.0 0.5 0.5
2005 6.0 3.5 9.5 6.0 3.0 9.0 0.5 0.5
2006 4.0 3.9 7.9 4.0 3.0 7.0 0.9 0.9
2007 5.0 3.9 8.9 5.0 3.0 8.0 0.9 0.9
2008 5.0 4.0 9.0 5.0 4.0 9.0
2009 5.4 5.0 10.4 5.0 4.0 9.0 0.4 1.0 1.4
2010 6.4 3.5 9.9 6.0 3.0 9.0 0.4 0.5 0.9
2011 6.4 3.0 9.4 6.0 3.0 9.0 0.4 0.4
2012 5.4 3.0 8.4 5.0 3.0 8.0 0.4 0.4
2013 3.4 3.0 6.4 3.0 3.0 6.0 0.4 0.4
2014 2.4 3.1 5.5 2.0 2.0 4.0 0.4 1.1 1.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i GJERSTAD (AUST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 33 0.0 30.9 0.0
1981 35 0.0 33.8 0.0
1982 34 0.0 31.5 0.0
1983 33 0.0 30.1 0.0
1984 31 0.0 27.5 0.0
1985 31 0.0 27.6 0.0
1986 35 0.0 29.7 0.0
1987 36 0.0 29.3 0.0
1988 32 0.0 27.2 0.0
1989 35 0.0 26.9 0.0
1990 35 0.0 27.3 0.0
1991 37 0.0 28.7 0.0
1992 39 0.0 31.2 0.0
1993 39 0.0 31.0 0.0
1994 25 0.0 17.7 0.0
1995 32 0.0 27.2 0.0
1996 35 0.0 27.8 0.0
1997 34 0.0 26.8 0.0
1998 34 0.0 26.8 0.0
1999 37 0.0 30.9 0.0
2000 10 0.0 1.2 9.0 0.0
2001 10 0.0 1.2 9.2 0.0
2002 11 0.0 1.3 10.0 0.0
2003 9 0.0 1.0 8.5 0.0
2004 10 0.0 1.1 9.5 0.0
2005 10 0.0 1.1 9.5 0.0
2006 9 0.0 0.9 7.9 0.0
2007 10 0.0 1.0 8.9 0.0
2008 9 0.0 1.0 9.0 0.0
2009 12 0.0 1.3 10.4 0.0
2010 11 0.0 1.2 9.9 0.0
2011 10 0.0 1.2 9.4 0.0
2012 9 0.0 1.0 8.4 0.0
2013 7 0.0 0.8 6.4 0.0
2014 7 0.0 0.8 5.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i GJERSTAD (AUST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 1.4
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i GJERSTAD (AUST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 1.4
NAV AUST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i GJERSTAD (AUST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:20 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I GJERSTAD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
13:8:49 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET GJERSTAD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 1.4
90:2:2:9:12 NAV AUST-AGDER NAV GJERSTAD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.1