FORVALTNINGSDATABASEN

VEGÅRSHEI, AUST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VEGÅRSHEI (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16 3 19 15 3 18 1 1
1981 19 3 22 18 3 21 1 1
1982 19 4 23 19 3 22 1 1
1983 20 5 25 20 3 23 2 2
1984 18 6 24 18 3 21 3 3
1985 19 7 26 18 3 21 1 4 5
1986 19 8 27 18 3 21 1 5 6
1987 17 8 25 17 3 20 5 5
1988 18 6 24 18 3 21 3 3
1989 18 9 27 18 2 20 7 7
1990 17 7 24 17 2 19 5 5
1991 8 7 15 8 2 10 5 5
1992 15 8 23 14 2 16 1 6 7
1993 13 9 22 13 3 16 6 6
1994 8 11 19 8 2 10 9 9
1995 13 8 21 13 2 15 6 6
1996 12 9 21 12 3 15 6 6
1997 12 9 21 11 3 14 1 6 7
1998 11 9 20 8 2 10 3 7 10
1999 8 6 14 8 3 11 3 3
2000 4 6 10 4 3 7 3 3
2001 3 7 10 3 3 6 4 4
2002 2 7 9 2 1 3 6 6
2003 4 7 11 4 3 7 4 4
2004 2 6 8 2 2 4 4 4
2005 1 7 8 1 3 4 4 4
2006 7 7 3 3 4 4
2007 3 6 9 3 3 6 3 3
2008 3 5 8 3 2 5 3 3
2009 4 4 8 4 2 6 2 2
2010 3 5 8 3 3 6 2 2
2011 4 3 7 3 2 5 1 1 2
2012 4 3 7 3 2 5 1 1 2
2013 4 2 6 3 1 4 1 1 2
2014 2 2 4 2 1 3 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VEGÅRSHEI (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 15.8 3.0 18.8 15.0 3.0 18.0 0.8 0.8
1981 18.8 3.0 21.8 18.0 3.0 21.0 0.8 0.8
1982 19.0 3.2 22.2 19.0 3.0 22.0 0.2 0.2
1983 20.0 3.7 23.7 20.0 3.0 23.0 0.7 0.7
1984 18.0 4.3 22.3 18.0 3.0 21.0 1.3 1.3
1985 18.9 4.4 23.3 18.0 3.0 21.0 0.9 1.4 2.3
1986 18.9 5.0 23.9 18.0 3.0 21.0 0.9 2.0 2.9
1987 17.0 5.0 22.0 17.0 3.0 20.0 2.0 2.0
1988 18.0 4.2 22.2 18.0 3.0 21.0 1.2 1.2
1989 18.0 4.0 22.0 18.0 2.0 20.0 2.0 2.0
1990 17.0 3.5 20.5 17.0 2.0 19.0 1.5 1.5
1991 8.0 3.2 11.2 8.0 2.0 10.0 1.2 1.2
1992 14.4 4.0 18.4 14.0 2.0 16.0 0.4 2.0 2.4
1993 13.0 4.9 17.9 13.0 3.0 16.0 1.9 1.9
1994 8.0 5.0 13.0 8.0 2.0 10.0 3.0 3.0
1995 13.0 5.2 18.1 13.0 2.0 15.0 3.2 3.2
1996 12.0 5.1 17.1 12.0 3.0 15.0 2.1 2.1
1997 11.2 5.3 16.5 11.0 3.0 14.0 0.2 2.3 2.5
1998 9.7 4.3 14.0 8.0 2.0 10.0 1.7 2.3 4.0
1999 8.0 4.2 12.2 8.0 3.0 11.0 1.2 1.2
2000 4.0 4.4 8.4 4.0 3.0 7.0 1.5 1.5
2001 3.0 4.7 7.7 3.0 3.0 6.0 1.6 1.6
2002 2.0 4.2 6.2 2.0 1.0 3.0 3.2 3.2
2003 4.0 4.9 8.9 4.0 3.0 7.0 2.0 2.0
2004 2.0 4.2 6.2 2.0 2.0 4.0 2.2 2.2
2005 1.0 4.9 5.9 1.0 3.0 4.0 2.0 2.0
2006 4.9 4.9 3.0 3.0 1.9 1.9
2007 3.0 4.2 7.2 3.0 3.0 6.0 1.2 1.2
2008 3.0 3.5 6.4 3.0 2.0 5.0 1.5 1.5
2009 4.0 2.7 6.7 4.0 2.0 6.0 0.6 0.6
2010 3.0 3.7 6.7 3.0 3.0 6.0 0.6 0.6
2011 3.5 2.2 5.7 3.0 2.0 5.0 0.5 0.2 0.6
2012 3.5 2.2 5.7 3.0 2.0 5.0 0.5 0.2 0.6
2013 3.4 1.1 4.6 3.0 1.0 4.0 0.4 0.2 0.6
2014 2.0 1.1 3.2 2.0 1.0 3.0 0.2 0.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VEGÅRSHEI (AUST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 19 0.0 18.8 0.0
1981 22 0.0 21.8 0.0
1982 23 0.0 22.2 0.0
1983 25 0.0 23.7 0.0
1984 24 0.0 22.3 0.0
1985 26 0.0 23.3 0.0
1986 27 0.0 23.9 0.0
1987 25 0.0 22.0 0.0
1988 24 0.0 22.2 0.0
1989 27 0.0 22.0 0.0
1990 24 0.0 20.5 0.0
1991 15 0.0 11.2 0.0
1992 23 0.0 18.4 0.0
1993 22 0.0 17.9 0.0
1994 19 0.0 13.0 0.0
1995 21 0.0 18.1 0.0
1996 21 0.0 17.1 0.0
1997 21 0.0 16.5 0.0
1998 20 0.0 14.0 0.0
1999 14 0.0 12.2 0.0
2000 10 0.0 1.7 8.4 0.0
2001 10 0.0 1.7 7.7 0.0
2002 9 0.0 1.6 6.2 0.0
2003 11 0.0 1.9 8.9 0.0
2004 8 0.0 1.3 6.2 0.0
2005 8 0.0 1.3 5.9 0.0
2006 7 0.0 1.1 4.9 0.0
2007 9 0.0 1.3 7.2 0.0
2008 8 0.0 1.2 6.4 0.0
2009 8 0.0 1.2 6.7 0.0
2010 8 0.0 1.2 6.7 0.0
2011 7 0.0 1.1 5.7 0.0
2012 7 0.0 1.1 5.7 0.0
2013 6 0.0 1.0 4.6 0.0
2014 4 0.0 0.7 3.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VEGÅRSHEI (AUST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.2
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VEGÅRSHEI (AUST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.2
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV AUST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VEGÅRSHEI (AUST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:13:24 AGDER POLITIDISTRIKT VEGÅRSHEI LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.2
13:8:135 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET VEGÅRDSHEI SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:9:20 NAV AUST-AGDER NAV VEGÅRSHEI ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0