FORVALTNINGSDATABASEN

BIRKENES, AUST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BIRKENES (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 23 15 38 19 5 24 4 10 14
1981 23 14 37 19 4 23 4 10 14
1982 23 14 37 19 5 24 4 9 13
1983 24 17 41 20 6 26 4 11 15
1984 23 17 40 19 4 23 4 13 17
1985 21 16 37 16 5 21 5 11 16
1986 23 18 41 19 5 24 4 13 17
1987 19 19 38 15 7 22 4 12 16
1988 23 19 42 20 7 27 3 12 15
1989 22 16 38 19 5 24 3 11 14
1990 21 14 35 18 5 23 3 9 12
1991 22 17 39 19 6 25 3 11 14
1992 31 24 55 23 8 31 8 16 24
1993 28 24 52 21 10 31 7 14 21
1994 27 26 53 18 10 28 9 16 25
1995 17 18 35 17 7 24 11 11
1996 18 19 37 18 8 26 11 11
1997 16 18 34 16 9 25 9 9
1998 12 14 26 12 8 20 6 6
1999 11 13 24 11 7 18 6 6
2000 10 13 23 10 7 17 6 6
2001 11 13 24 11 7 18 6 6
2002 12 13 25 12 7 19 6 6
2003 11 9 20 11 5 16 4 4
2004 12 9 21 12 4 16 5 5
2005 10 10 20 10 4 14 6 6
2006 7 9 16 7 4 11 5 5
2007 7 10 17 7 5 12 5 5
2008 7 11 18 7 6 13 5 5
2009 7 10 17 7 6 13 4 4
2010 8 11 19 8 6 14 5 5
2011 9 9 18 9 5 14 4 4
2012 12 10 22 12 3 15 7 7
2013 11 11 22 11 4 15 7 7
2014 11 11 22 11 4 15 7 7
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BIRKENES (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 21.1 9.5 30.6 19.0 5.0 24.0 2.1 4.5 6.6
1981 21.5 7.9 29.3 19.0 4.0 23.0 2.5 3.9 6.3
1982 21.5 8.9 30.4 19.0 5.0 24.0 2.5 3.9 6.4
1983 22.7 10.7 33.3 20.0 6.0 26.0 2.7 4.7 7.3
1984 21.8 9.7 31.5 19.0 4.0 23.0 2.8 5.7 8.5
1985 18.9 9.6 28.5 16.0 5.0 21.0 2.9 4.6 7.5
1986 21.8 10.2 32.0 19.0 5.0 24.0 2.8 5.2 7.9
1987 17.8 11.4 29.1 15.0 7.0 22.0 2.8 4.3 7.1
1988 21.8 11.9 33.6 20.0 7.0 27.0 1.8 4.9 6.6
1989 20.8 9.5 30.3 19.0 5.0 24.0 1.8 4.5 6.3
1990 19.6 8.6 28.2 18.0 5.0 23.0 1.6 3.6 5.2
1991 20.6 9.8 30.4 19.0 6.0 25.0 1.6 3.8 5.4
1992 27.4 12.2 39.7 23.0 8.1 31.1 4.4 4.2 8.6
1993 24.7 13.7 38.4 21.5 10.0 31.5 3.2 3.7 6.9
1994 21.7 15.8 37.5 18.0 10.0 28.0 3.7 5.8 9.5
1995 17.0 11.0 28.0 17.0 7.0 24.0 4.0 4.0
1996 18.0 12.7 30.7 18.0 8.0 26.0 4.7 4.7
1997 16.0 12.5 28.5 16.0 9.0 25.0 3.5 3.5
1998 12.0 10.5 22.5 12.0 8.0 20.0 2.5 2.5
1999 11.0 8.6 19.6 11.0 7.0 18.0 1.6 1.6
2000 10.0 8.6 18.6 10.0 7.0 17.0 1.6 1.6
2001 11.0 8.9 19.9 11.0 7.0 18.0 1.9 1.9
2002 12.0 9.2 21.2 12.0 7.0 19.0 2.2 2.2
2003 11.0 6.1 17.1 11.0 5.0 16.0 1.1 1.1
2004 12.0 5.9 17.9 12.0 4.0 16.0 1.9 1.9
2005 10.0 6.6 16.6 10.0 4.0 14.0 2.6 2.6
2006 7.0 6.1 13.1 7.0 4.0 11.0 2.1 2.1
2007 7.0 6.6 13.6 7.0 5.0 12.0 1.6 1.6
2008 7.0 8.5 15.5 7.0 6.0 13.0 2.5 2.5
2009 7.0 7.4 14.4 7.0 6.0 13.0 1.4 1.4
2010 8.0 7.9 15.9 8.0 6.0 14.0 1.9 1.9
2011 9.0 6.6 15.6 9.0 5.0 14.0 1.6 1.6
2012 12.0 6.5 18.5 12.0 3.0 15.0 3.5 3.5
2013 11.0 7.5 18.5 11.0 4.0 15.0 3.5 3.5
2014 11.0 7.5 18.5 11.0 4.0 15.0 3.5 3.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BIRKENES (AUST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 38 0.0 30.6 0.0
1981 37 0.0 29.3 0.0
1982 37 0.0 30.4 0.0
1983 41 0.0 33.3 0.0
1984 40 0.0 31.5 0.0
1985 37 0.0 28.5 0.0
1986 41 0.0 32.0 0.0
1987 38 0.0 29.1 0.0
1988 42 0.0 33.6 0.0
1989 38 0.0 30.3 0.0
1990 35 0.0 28.2 0.0
1991 39 0.0 30.4 0.0
1992 55 0.0 39.7 0.0
1993 52 0.0 38.4 0.0
1994 53 0.0 37.5 0.0
1995 35 0.0 28.0 0.0
1996 37 0.0 30.7 0.0
1997 34 0.0 28.5 0.0
1998 26 0.0 22.5 0.0
1999 24 0.0 19.6 0.0
2000 23 0.0 1.5 18.6 0.0
2001 24 0.0 1.6 19.9 0.0
2002 25 0.0 1.6 21.2 0.0
2003 20 0.0 1.4 17.1 0.0
2004 21 0.0 1.4 17.9 0.0
2005 20 0.0 1.3 16.6 0.0
2006 16 0.0 1.0 13.1 0.0
2007 17 0.0 1.1 13.6 0.0
2008 18 0.0 1.1 15.5 0.0
2009 17 0.0 1.2 14.4 0.0
2010 19 0.0 1.2 15.9 0.0
2011 18 0.0 1.1 15.6 0.0
2012 22 0.0 1.3 18.5 0.0
2013 22 0.0 1.3 18.5 0.0
2014 22 0.0 1.3 18.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BIRKENES (AUST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.1
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 8 7.1
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 5.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BIRKENES (AUST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.1
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 8 7.1
NAV AUST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 5.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BIRKENES (AUST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:7 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I BIRKENES KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:13:2 AGDER POLITIDISTRIKT BIRKENES LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.1
13:8:59 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET HEREFOSS SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 8 7.1
90:2:2:9:6 NAV AUST-AGDER NAV BIRKENES ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 5.4