Forvaltningsdatabasen

Utrykningspolitiet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 7 2 9 7 2 9
1981 8 2 10 8 2 10
1982 8 2 10 8 2 10
1983 7 4 11 7 4 11
1984 7 4 11 7 4 11
1985 8 4 12 8 4 12
1986 6 4 10 6 4 10
1987 7 4 11 7 4 11
1988 17 4 21 17 4 21
1989 17 4 21 17 4 21
1990 18 4 22 18 4 22
1991 21 4 25 21 4 25
1992 20 4 24 20 4 24
1993 21 5 26 21 5 26
1994 22 4 26 22 4 26
1995 20 4 24 20 4 24
1996 22 4 26 22 4 26
1997 21 6 27 21 6 27
1998 22 5 27 22 5 27
1999 21 7 28 21 6 27 1 1
2000 21 6 27 21 3 24 3 3
2001 23 8 31 23 4 27 4 4
2002 23 9 32 23 5 28 4 4
2003 20 11 31 20 6 26 5 5
2004 24 9 33 24 6 30 3 3
2005 23 17 40 23 8 31 9 9
2006 28 18 46 27 12 39 1 6 7
2007 24 17 41 24 11 35 6 6
2008 209 46 255 26 13 39 183 33 216
2009 27 18 45 27 12 39 6 6
2010 25 18 43 25 13 38 5 5
2011 34 19 53 34 14 48 5 5
2012 36 19 55 36 15 51 4 4
2013 33 18 51 33 13 46 5 5
2014 29 21 50 29 16 45 5 5
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 40 40 40 40
1981 39 40 39 40
1982 40 41 40 41
1983 39 38 39 38
1984 40 39 40 39
1985 40 39 40 39
1986 43 41 43 41
1987 44 43 44 43
1988 47 46 47 46
1989 47 46 47 46
1990 48 47 48 47
1991 46 46 46 46
1992 47 46 47 46
1993 47 44 46 47 44 46
1994 47 47 47 47
1995 48 48 48 48
1996 47 48 47 48
1997 47 46 47 47 46 47
1998 48 50 48 48 50 48
1999 48 45 47 48 47 48
2000 49 40 47 49 48
2001 48 41 46 48 48
2002 48 40 46 48 41 47
2003 47 44 46 47 42 46 48 48
2004 47 43 46 47 40 45
2005 49 42 46 49 37 46 46 46
2006 49 42 47 50 41 47 45 42
2007 50 45 48 50 45 49 46 46
2008 44 41 43 50 45 48 43 39 42
2009 51 45 49 51 44 49 48 48
2010 52 46 50 52 44 50 52 52
2011 49 45 48 49 43 47 51 51
2012 49 47 48 49 46 48
2013 50 46 48 50 45 48 49 49
2014 50 47 49 50 46 49 50 50

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2001 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Overordnet: Politidirektoratet
Tilhører gruppe : Politiets særorgan
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 709 Larvik

Rapporterer i politifaglige og administrative spørsmål til det nyetablerte Politidirektoratet.; jf. Ot.prp.nr.7 (1999-2000).


De 11 UP-distriktene dekker følgende regulære politidistrikter:

- UP-distrikt 01: Østfold og Follo politidistrikter
- UP-distrikt 02: Romerike og Hedmark politidistrikter
- UP-distrikt 03: Vestoppland og Gudbrandsdal politidistrikter
- UP-distrikt 04: Nordre-Buskerud, Søndre-Buskerud og Asker og Bærum politidistrikter
- UP-distrikt 05: Vestfold og Telemark politidistrikter
- UP-distrikt 06: Øst-Agder og Vest-Agder og Rogaland politidistrikter
- UP-distrikt 07: Haugaland og Sunnhordaland, Hordaland og Sogn og Fjordane politidistrikter
- UP-distrikt 08: Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal politidistrikter
- UP-distrikt 09: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag politidistrikter
- UP-distrikt 10: Helgeland, Salten, Midtre Hålogaland politidistrikter
- UP-distrikt 11: Midtre Hålogaland, Troms, Vestfinnmark, Østfinnmark politidistrikter

01.01.2016 Består via omorganisering

Lokalisering: 709 Larvik

I forbindelse med nærpolitireformen som trådte i kraft 1. januar 2016 ble antallet distrikter redusert til fem:

- UP-distrikt 1 - Øst Øst og Innlandet politidistrikter - 2821 Gjøvik
- UP-distrikt 2 - Sør-Øst: Agder og Sør-Øst politidistrikter - 3718 Skien
- UP-distrikt 3 - Vest: Sør-Vest og Vest politidistrikter - 5132 Nyborg
- UP-distrikt 4 - Midt: Møre og Romsdal og Trøndelag politidistrikter - 7005 Trondheim
- UP-distrikt 5 - Nord: Nordland, Troms og Finnmark politidistrikter - 9010 Tromsø

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.