FORVALTNINGSDATABASEN

Politiets særorgan

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyinnskrevet

Dato: 01.01.2001 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13682
Navn: Politiets særorgan
Kort navn: Politiets særorgan
Engelsk navn: * National Police - special units
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Overordnet: Politidirektoratet
Type enhet: Gruppe
Ogranisjonsprinsipp: Geografi