FORVALTNINGSDATABASEN

Lagmannsrettene: Eidsivating lagdømme

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1947* Nyinnskrevet

Navn: Lagmannsrettene: Eidsivating lagdømme
Kort navn: Eidsivating
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Tilhører gruppe : Lagmannsrettene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 401 Hamar

NB: Etableringstidspunkt er ikke korrekt!

01.08.1995 Består via utskilling

Lokalisering: 403 Hamar
Utskilte enheter fra denne enheten:

I forbindelse med toinstansreformen i strafferettspleien i 1995, ble Eidsivating lagdømme delt ved at Oppland, Hedmark og Romerikskommunene i Akerhus, ble opprettet som eget lagdømme med sete på Hamar.

De to nye lagdømmene fikk navn etter de gamle lagtingene i middelalderen. Det gamle Eidsivatinget var knyttet til Mjøsa. På Magnus Lagabøters tid, ca 1274, ble Eidsivatinget holdt på Eidsvoll og omfattet samme område som det nye lagdømmet. Det var derfor naturlig at det nye lagdømmet, med sete i Hamar, ble kalt Eidsivating, Den resterende del av det gamle Eidsivating fikk navnet Borgarting lagdømme, oppkalt etter det gamle lagtinget for området rundt Oslofjorden som hadde tingsted ved Sarpsborg.

Den nye lagmannsretten var operativ fra 1. august 1995
Kilde: (http://www.domstol.no/)www.domstol.no

01.11.2002 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Tilhører gruppe : Lagmannsrettene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 403 Hamar

01.11.2002 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.