FORVALTNINGSDATABASEN

Lagmannsrettene: Eidsivating lagdømme

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

17 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel Lønsreform og dommarrekruttering. Fjærestad, Gro Beate
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Jurymedlem på godt og vondt. En kvalitativ sosiologisk studie av jurymedlemmers erfaringer ved å være sådanne medlem. Bjørnestad, Vibeke
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 It i domstolene – om organisatoriske forutsetninger og teknologianvendelse. Nerskogen, Even
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Norske dommere: endringsvillige eller fanget av institusjonelle føringer. Sporsheim, Sissel Watz
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Motar eller tradisjon? Ei studie av Justisdepartementet si administrative s styring av domstolane. Evebø, Linda
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Kontinuitet og brudd i utviklingen av juryordningen - en studie av sentrale aktørers policy i perioden 1978-1993. Nilsson, Ruth Irene
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Rekruttering til domstolane reformstyrt eller rutine? Ei organisasjonsdemografisk analyse av dommarutnemningane 1985-1993. Fjærestad, Gro Beate
Notat 1995 Rettslige europeiseringsprosesser - konsekvenser for det norske domstolsapparatet. Andersen, Benedicte
Rapport 2020 NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt — Domstolene i endring Yngve Svendsen (leder), Ragna Aarli, Jostein Askim, Cecilie Østensen Berglund, Kirsti Bjørneset, Nils Asbjørn Engstad, Carl Ivar Hagen, Steinar Juel, Anne Margrete Katteland, Arne Krokan, Erling Røed Larsen, Bjørg Tysdal Moe, Vidar Otterstad, Inger-Marie Sperre, Inger Marie Sunde, Sven Marius Urke
Rapport 2019 NOU 2019: 17 Domstolstruktur Svendsen, Yngve (leder), Ragna Aarli, Jostein Askim, Cecilie Østensen Berglund, Kirsti Bjørneset, Nils Asbjørn Engstad, Carl Ivar Hagen, Steinar Juel, Anne Margrete Katteland, Arne Krokan, Erling Røed Larsen, Bjørg Tysdal Moe, Vidar Otterstad, Inger-Marie Sperre, Inger Marie Sunde og Sven Marius Urke
Rapport 2011 NOU 2011: 13 Juryutvalget - Når sant skal skrives Per J. Jordal (leder), John Christian Elden, Ragnhild Hennum, Helge Leikvik, Stina Sveier Nielsen, Dag Bugge Nordén, Eitya Rehman, Inge Ryan, Mona Røkke, Asbjørn Strandbakken
Rapport 2008 Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Ingunn Botheim, Elisabeth Hyllseth og Gudrun Vik
Rapport 2007 Evaluering av prosessen rundt dommerutnevnelser Ingunn Botheim og Peter Bøgh
Rapport 1992 Domstoler og opinion - en studie av befolkningens oppfatninger av, kunnskaper om og erfaring med det norske domstolsapparatet. Andersen, Benedicte
Rapport 1991 Reformforsøk i Domstolsektoren. En studie av moderniseringsforslag for By- og Heredsrettene. Gjerde, Ragnhild Margrethe
Rapport 1990 Reformprosesser i domstolene. En studie av domstolaktørers verdier og virkelighetsoppfatninger. Andersen, Benedicte
Tidsskriftsartikkel 1994 Domstolene og opinionen. Andersen, Benedicte