Forvaltningsdatabasen

Politihøgskolen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 40 14 54 40 12 52 2 2
1981 45 14 59 45 12 57 2 2
1982 45 17 62 45 15 60 2 2
1983 43 19 62 43 17 60 2 2
1984 41 17 58 41 15 56 2 2
1985 38 17 55 38 15 53 2 2
1986 38 14 52 38 12 50 2 2
1987 42 18 60 42 16 58 2 2
1988 42 21 63 42 19 61 2 2
1989 46 22 68 46 20 66 2 2
1990 44 23 67 44 21 65 2 2
1991 45 22 67 44 20 64 1 2 3
1992 51 30 81 50 28 78 1 2 3
1993 45 28 73 45 26 71 2 2
1994 49 34 83 46 27 73 3 7 10
1995 53 46 99 52 39 91 1 7 8
1996 66 60 126 64 44 108 2 16 18
1997 69 65 134 65 40 105 4 25 29
1998 70 65 135 65 39 104 5 26 31
1999 77 74 151 75 47 122 2 27 29
2000 69 68 137 65 42 107 4 26 30
2001 72 66 138 69 41 110 3 25 28
2002 66 70 136 63 46 109 3 24 27
2003 66 74 140 64 54 118 2 20 22
2004 81 85 166 79 65 144 2 20 22
2005 90 90 180 87 67 154 3 23 26
2006 95 93 188 90 69 159 5 24 29
2007 104 108 212 95 80 175 9 28 37
2008 114 118 232 110 89 199 4 29 33
2009 126 126 252 119 108 227 7 18 25
2010 153 150 303 147 133 280 6 17 23
2011 179 177 356 166 147 313 13 30 43
2012 189 199 388 182 170 352 7 29 36
2013 207 220 427 199 185 384 8 35 43
2014 204 223 427 192 195 387 12 28 40
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 44 46 44 44 45 44
1981 44 45 44 44 44 44
1982 44 45 45 44 44 44
1983 45 44 45 45 43 44
1984 45 45 45 45 43 45
1985 45 45 45 45 44 45
1986 46 48 46 46 46 46
1987 45 45 45 45 43 44
1988 45 42 44 45 40 43
1989 45 42 44 45 41 44
1990 46 43 45 46 41 44
1991 45 42 44 46 42 45
1992 44 42 44 45 42 44
1993 44 43 44 44 43 44
1994 44 41 43 44 42 44 37 36
1995 44 40 42 44 41 42 37 37
1996 43 41 42 44 41 43 43 42
1997 44 42 43 44 43 44 40 41
1998 44 42 43 44 43 44 43 40 40
1999 45 43 44 44 44 44 40 40
2000 44 43 44 44 45 45 41 41
2001 45 44 44 45 45 45 43 43
2002 45 44 45 45 44 44 45 45
2003 47 44 45 47 43 45 47 47
2004 47 44 46 47 44 46 44 45
2005 47 44 46 47 45 46 44 43
2006 47 44 45 47 45 46 34 43 42
2007 46 44 45 46 45 46 38 44 42
2008 46 44 45 46 44 45 44 45
2009 46 45 45 46 44 45 45 47 46
2010 45 44 45 45 44 44 42 50 48
2011 45 44 45 45 44 45 41 46 45
2012 46 44 45 46 43 45 37 46 45
2013 45 44 45 46 44 45 42 44 43
2014 45 45 45 46 44 45 37 46 43

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1937* Navneendring

Navn: Politiskolen
Kort navn: Politiskolen

Fra opprettelsen og frem til 1937 var skolens formelle navn Statens Politiskole. Fra 1937 ble skolen hetende Politiskolen.

01.01.1993* Navneendring

Navn: Politihøgskolen
Kort navn: PHS

Statens Politiskole som fram til nå har vært en etatsskole, legges om til høgskole; Politihøgskolen.
____________________________________________

Bakgrunn:
I Stortingsmelding nr. 91 (1983/84) om rekruttering og utdanning av politiet kom tanken om å få til en politihøgskole frem. Da Stortinget i vårsesjonen 1985 behandlet meldingen, kom justiskomiteen med noen merknader til det prinsipielle synet departementet hadde på politiutdanningen: "Etter komiteens mening bør det være en målsetting å utvikle Politiskolen til en regulær faglig høyskole. Dette bør kunne skje raskt, uten at komiteen vil kunne anslå noen tidsramme. Det er komiteens inntrykk at dette vil medføre en rimelig nivåplassering sammenlignet med det som tilbys og kreves av personell innen andre viktige forvaltningsområder."
- Kilde: Arkivportalen.no

01.01.1997 Består via omorganisering

I 1997 åpner Politihøgskolen en egen avdeling på Mørkved i Bodø, som tilbyr samme grunnutdanning som i Oslo.

01.01.2001 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Overordnet: Politidirektoratet
Tilhører gruppe : Politiets særorgan
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

Rapporterer i politifaglige og administrative spørsmål til det nyetablerte Politidirektoratet.; jf. Ot.prp.nr.7 (1999-2000).

01.01.2004* Består via omorganisering

Politihøgskolen etablerer Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ) i Stavern.
Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ) ligger på Fredriksvern Verft, som er et av Norges 10 nasjonale festningsverk. JKØ har fasiliteter for de fleste formål, alt fra politioperativ trening til konferanser i moderne lokaler.
__________________________________________

Politihøgskolen er et særorgan og den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten. Organisatorisk hører Politihøgskolen inn under Politidirektoratet. Høgskolefaglig reguleres virksomheten av Lov om universiteter og høyskoler.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.