FORVALTNINGSDATABASEN

Domstolsetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Domstoler og andre konfliktløsningsorganer i alt 2652 48.0 52.0 0 296 2948 153 1987
2007 Domstoler og andre konfliktløsningsorganer i alt 2927 44.9 55.1 0 273 3200 157 2021
2008 Domstoler og andre konfliktløsningsorganer i alt 2908 47.0 53.0 0 268 3176 164 1935
2009 Domstoler og andre konfliktløsningsorganer i alt 3117 47.4 52.6 0 258 3375 177 1967
2010 Domstoler og andre konfliktløsningsorganer i alt 3342 46.7 53.3 0 264 3606 187 1975
2011 Domstoler og andre konfliktløsningsorganer i alt 3519 46.0 54.0 0 301 3820 194 2048
2012 Domstoler og andre konfliktløsningsorganer i alt 3854 45.7 54.3 0 314 4168 210 2058
2013 Domstoler og andre konfliktløsningsorganer i alt 3785 48.2 51.8 0 363 4148 218 2057
2014 Domstoler og andre konfliktløsningsorganer i alt 4019 48.2 51.8 0 395 4414 219

Kilde: StatRes/SSB.