FORVALTNINGSDATABASEN

Domstolsetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

14 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Utfordringer for domstolledere ved sammenslåing av tingretter Trannum, Leif Petter
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Bruk av hijab i politi og rettsvesen? : En rammeanalyse av norske institusjoners argumentasjon Spigseth, Tone Morland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Politisk tillit: Hvilke inntrykk har befolkningen av offentlige organisasjoner i Norge? Husaas, Hanne Merete Johnsen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Jurymedlem på godt og vondt. En kvalitativ sosiologisk studie av jurymedlemmers erfaringer ved å være sådanne medlem. Bjørnestad, Vibeke
Rapport 2020 NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt — Domstolene i endring Yngve Svendsen (leder), Ragna Aarli, Jostein Askim, Cecilie Østensen Berglund, Kirsti Bjørneset, Nils Asbjørn Engstad, Carl Ivar Hagen, Steinar Juel, Anne Margrete Katteland, Arne Krokan, Erling Røed Larsen, Bjørg Tysdal Moe, Vidar Otterstad, Inger-Marie Sperre, Inger Marie Sunde, Sven Marius Urke
Rapport 2019 NOU 2019: 17 Domstolstruktur Svendsen, Yngve (leder), Ragna Aarli, Jostein Askim, Cecilie Østensen Berglund, Kirsti Bjørneset, Nils Asbjørn Engstad, Carl Ivar Hagen, Steinar Juel, Anne Margrete Katteland, Arne Krokan, Erling Røed Larsen, Bjørg Tysdal Moe, Vidar Otterstad, Inger-Marie Sperre, Inger Marie Sunde og Sven Marius Urke
Rapport 2018 NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet
Rapport 2017 NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?— Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker Hans Petter Graver (Leder), Geir Kjell Andersland, Christofer Eriksen, Siv Hallgren, Anne Margrethe Lund, Solveig Moen, Kristin Otterlei, Kirsti Ramberg, Tore Roald Riedl, Brynjulf Risnes, Hilde Stoltenberg, Karl Otto Thorheim, Camilla Torgersen, Stig Hjalmar Torsteinson
Rapport 2016 NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov Runar Torgersen (leder), Lars Groth, Kristin Fagerheim Hammervik, Hans-Petter Jahre, Erik Keiserud, Torunn E. Kvisberg, Tor Langbach, Marianne Lie, Jon Petter Rui, Trond Eirik Schea, Inger Marie Sunde, Ida Melbo Øystese
Rapport 2011 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Monsen, Anne-Lise, Stig Hornnes, Erik Hornnes, Mona Naomi Lintved
Rapport 2011 NOU 2011: 13 Juryutvalget - Når sant skal skrives Per J. Jordal (leder), John Christian Elden, Ragnhild Hennum, Helge Leikvik, Stina Sveier Nielsen, Dag Bugge Nordén, Eitya Rehman, Inge Ryan, Mona Røkke, Asbjørn Strandbakken
Rapport 2007 Evaluering av prosessen rundt dommerutnevnelser Ingunn Botheim og Peter Bøgh
Rapport 2007 NOU 2007: 12 Offentlig innkreving Jan Solberg (leder), Oddbjørg Bakli, Solveig Løhaugen, Kjell Saghaug, Katarina de Brisis, Anne Katrine Rambøl og Liv Marit Sylliåsen
Rapport 1999 NOU 1999: 19 Domstolene i samfunnet — Administrativ styring av domstolene. Utnevnelser, sidegjøremål, disiplinærtiltak. Midlertidige dommere Carsten Smith (leder), Inge Lorange Backer, Olav Terje Bergo, Kirsti Strøm Bull, Arild O Eidesen, Sven Ole Fagernæs, Ingrid Røstad Fløtten, Else Bugge Fougner, Inger Lise Gjørv, Agnes Nygaard Haug, Bjørg Hermansen, Johan P Olsen, Oddvar Overå, Ing-Lill Pavall, Tine Sundtoft, Bjørg Ven, Jens-Sveinung Wegner