FORVALTNINGSDATABASEN

Domstolsetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 591 889 1480 586 597 1183 5 292 297
1981 568 923 1491 555 630 1185 13 293 306
1982 548 925 1473 536 632 1168 12 293 305
1983 549 951 1500 537 649 1186 12 302 314
1984 538 1003 1541 527 672 1199 11 331 342
1985 569 1053 1622 558 712 1270 11 341 352
1986 566 1092 1658 551 745 1296 15 347 362
1987 564 1117 1681 553 754 1307 11 363 374
1988 513 1089 1602 501 722 1223 12 367 379
1989 505 1143 1648 497 761 1258 8 382 390
1990 512 1148 1660 503 769 1272 9 379 388
1991 504 1169 1673 493 825 1318 11 344 355
1992 470 1187 1657 462 820 1282 8 367 375
1993 489 1192 1681 479 847 1326 10 345 355
1994 487 1192 1679 476 855 1331 11 337 348
1995 508 1152 1660 499 842 1341 9 310 319
1996 528 1135 1663 515 836 1351 13 299 312
1997 551 1163 1714 542 854 1396 9 309 318
1998 549 1161 1710 537 832 1369 12 329 341
1999 541 1150 1691 530 843 1373 11 307 318
2000 227 1082 1309 220 742 962 7 340 347
2001 221 1089 1310 211 761 972 10 328 338
2002 225 1082 1307 213 752 965 12 330 342
2003 264 1147 1411 252 831 1083 12 316 328
2004 271 1157 1428 259 863 1122 12 294 306
2005 286 1148 1434 271 852 1123 15 296 311
2006 417 1112 1529 383 811 1194 34 301 335
2007 407 1052 1459 381 785 1166 26 267 293
2008 397 1030 1427 374 767 1141 23 263 286
2009 408 1055 1463 382 798 1180 26 257 283
2010 423 1041 1464 392 796 1188 31 245 276
2011 398 1071 1469 368 820 1188 30 251 281
2012 397 1078 1475 360 812 1172 37 266 303
2013 402 1055 1457 374 806 1180 28 249 277
2014 407 1061 1468 378 825 1203 29 236 265
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 46 43 44 46 43 44 34 42 42
1981 47 43 44 47 43 45 42 43 43
1982 47 44 45 47 44 45 41 43 43
1983 47 43 45 48 43 45 45 43 43
1984 48 43 45 48 43 45 45 44 44
1985 47 43 45 47 43 45 55 43 44
1986 47 43 44 47 43 45 44 43 43
1987 47 43 44 47 43 45 45 43 43
1988 47 43 45 47 43 45 40 44 44
1989 46 43 44 47 43 44 43 45 45
1990 46 44 44 47 43 44 40 45 44
1991 46 43 44 46 43 44 38 44 44
1992 46 43 44 46 43 44 40 44 44
1993 45 44 44 45 43 44 39 45 44
1994 46 44 44 46 44 45 35 44 44
1995 46 45 45 46 45 45 46 44 44
1996 45 45 45 45 44 45 48 45 46
1997 45 45 45 45 45 45 46 45 45
1998 46 45 45 46 45 45 46 45 45
1999 46 45 46 46 45 46 47 45 45
2000 39 45 44 39 44 43 48 46 46
2001 40 45 44 40 44 43 52 47 47
2002 40 45 44 40 45 44 47 46 46
2003 39 45 44 39 44 43 49 47 47
2004 38 45 44 38 45 43 46 47 47
2005 38 45 44 38 45 43 47 48 48
2006 42 46 45 42 46 44 46 47 47
2007 42 46 45 42 46 45 50 47 48
2008 42 47 45 42 46 45 46 48 48
2009 43 47 46 43 47 45 47 48 48
2010 43 47 46 43 46 45 46 49 49
2011 44 47 46 43 46 45 49 49 49
2012 43 47 46 43 46 45 45 49 49
2013 43 47 46 43 47 46 45 49 49
2014 43 47 46 43 47 45 47 49 48

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2004* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Stortinget har besluttet at tinglysing i fast eiendom i Norge skal ut av domstolene og overføres til Statens kartverk. I 2003 pågikk arbeidet med å planlegge tinglysingsreformen for å kunne sette i gang overføringene og gjøre Tinglysingsavdelingen i Kartverket operativ fra 2004.

Jf. Ot.prp. nr. 85 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing m.m.:
"Stortinget fattet 12.06.02 vedtak nr. 392 om å be Regjeringen opprette et sentralt tinglysingsregister knyttet til Statens kartverks hovedkontor i Ringerike kommune, i tråd med justiskomiteens tilråding inntatt i Innst. S. nr. 221 (2001-2002).

Prosjektet med å overføre tinglysingsmyndigheten fra tingrettene til Statens kartverk skal skje parallelt med strukturendringene i domstolene, jf. St.meld. nr. 23 (2000-2001) Førsteinstansdomstolene i fremtiden. Overføringen skal bl.a. derfor finne sted gradvis ved at tinglysingsmyndigheten suksessivt vil bli overført fra tingrettene til Statens kartverk. Dette betyr at fram til rundt 01.08.07 vil tinglysingen både finne sted hos de tingrettene hvor tinglysingen ikke er overført og hos Statens kartverk. Etter 01.08.07 tar departementet sikte på at Statens kartverk alene vil stå for tinglysingen. En slik sentralisering av tinglysingen nødvendiggjør noen tekniske endringer i tinglysingsloven og i enkelte andre lover. Lovendringene må både omfatte det at tinglysingen i en periode foregår ved to organer og at den senere bare vil finne sted hos Statens kartverk."

Se også:
St.meld. nr. 13 (2001-2002) Fremtidig organisering av tinglysing i fast eiendom
Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 15. mars 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

01.05.2021 Består via omorganisering

Fra mai 2021 ser nye domstoler dagens lys flere steder i landet. 60 tingretter blir til 23, men alle dagens rettssteder blir beholdt.

Antall rettskretser reduseres fra 60 til 23, men alle dagens rettssteder beholdes. Målet er å styrke domstoltilbudet i hele landet, samtidig som domstolen fortsatt skal være lokalisert der den er i dag, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Tingretter og rettssteder etter endringen
Nye tingretter - Rettssteder
1. Sogn og Fjordane tingrett - Førde, Sogndal, Nordfjordeid
2. Vestfold tingrett - Tønsberg, Larvik, Horten
3. Søndre Østfold tingrett - Fredrikstad, Moss, Sarpsborg, Halden
4. Trøndelag tingrett - Nåavmesjenjaelmie/Namsos, Steinkjer, Brekstad, Trondheim
5. Agder tingrett - Farsund, Kristiansand, Arendal
6. Buskerud tingrett - Nesbyen, Kongsberg, Hokksund, Drammen
7. Follo og Nordre Østfold tingrett - Ski, Mysen
8. Haugaland og Sunnhordland tingrett - Stord, Haugesund
9. Helgeland tingrett - Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Mosjøen
10. Hordaland tingrett - Bergen, Lofthus, Norheimsund, Odda
11. Sis-ja Nuorta-Finnmárkku diggegoddi/Indre og Østre Finnmark tingrett - Deatnu/Tana og Vadsø
12. Midtre Hålogaland tingrett - Hárstták/Harstad, Suortá/Sortland, Narvik
13. Møre og Romsdal tingrett - Kristiansund, Molde, Ålesund, Volda
14. Nord-Troms og Senja tingrett - Tromsø, Finnsnes
15. Oslo tingrett - Oslo
16. Ringerike, Asker og Bærum tingrett - Hønefoss, Sandvika
17. Romerike og Glåmdal tingrett - Eidsvoll, Lillestrøm, Kongsvinger
18. Salten og Lofoten tingrett - Svolvær, Bodø
19. Sør-Rogaland tingrett - Stavanger, Sandnes, Egersund
20. Telemark tingrett - Kviteseid, Notodden, Skien
21. Vestre Innlandet tingrett - Fagernes, Vågamo, Lillehammer, Gjøvik
22. Ytre Finnmark tingrett - Alta, Hámmerfeasta/Hammerfest
23. Østre Innlandet tingrett - Tynset, Elverum, Hama

Vestfold tingrett skal samlokaliseres i Tønsberg f.o.m. 2023.
Nordfjordeid, Mosjøen, Norheimsund, Odda er ubemannede rettssteder

Kilder:
- Historisk dag i domstol-Norge, Pressemelding | Dato: 23.04.2021| Nr: Nr: 67 - 2021 (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/historisk-dag-i-domstol-norge/id2845894/)
- Styrking av domstolene i hele landet, Pressemelding | Dato: 22.01.2021| Nr: 13 – 2021 (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrking-av-domstolene-i-hele-landet/id2829599/)
_______________________________________________________________

Stortingets vedtak i behandlingen av "Endringer i domstolloven (domstolstruktur)", Prop. 11 L (2020-2021), Innst. 134 L (2020-2021), Lovvedtak 33 (2020-2021):
Stortinget har vedtatt flere endringer i domstolsloven. Endringene gjelder blant annet fordelingen av sakene i tingrettene, herunder om fordelingen mellom rettsstedene, rikets inndeling i domssogn for tingrettene (rettskretser) og hvor tingrettene skal ha sine faste rettssteder. Endringer i rettskretsene og de faste rettsstedene skal forelegges for Stortinget.

Kilde: Stortinget.no
(https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=81566)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.