FORVALTNINGSDATABASEN

Tollvesenet fagdivisjoner

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 817 732 1549 791 596 1387 26 136 162
2011 848 753 1601 818 598 1416 30 155 185
2012 856 755 1611 818 606 1424 38 149 187
2013 865 757 1622 822 617 1439 43 140 183
2014 854 750 1604 808 619 1427 46 131 177
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 44 42 43 43 41 42 52 46 47
2011 44 42 43 43 41 43 54 45 47
2012 44 43 43 44 42 43 54 46 48
2013 45 43 44 44 42 43 53 46 48
2014 45 43 44 45 43 44 55 47 49

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1986* Navneendring

Navn: Tollvesenets tolldistrikt
Kort navn: Tollvesenets tolldistrikt

01.01.2004* Navneendring

Navn: Tollvesenets tollregioner
Kort navn: Tollvesenets tollregioner

Ny organisering av Tollvesenet
Omorganisering av lokalforvaltinga gjennom 2003. Ved årsskiftet vert ti tolldistrikt lagt ned for å gjennoppstå som seks tollregionar.

01.01.2004 Består via omorganisering

Type enhet: Gruppe

Tollvesenet omorganiserer: Fra 1. januar 2004 er Tollvesenets lokalforvaltning organisert i seks tollregioner. I løpet av 2004 vil et antall av dagens tollsteder bli lagt ned, slått sammen eller omgjort til ekspedisjons- eller kontrollenheter. Tollregionene ledes av en regiondirektør, som rapporterer direkte til toll- og avgiftsdirektøren.
Organiseringen er som følger:

- Tollregion Oslo og Akershus.
Tollregionen omfatter fylkene Oslo og Akershus. Regiontollstedet ligger i Oslo.
- Tollregion Øst-Norge.
Tollregionen omfatter fylkene Østfold, Hedmark og Oppland. Regiontollstedet ligger i Fredrikstad.
- Tollregion Sør-Norge.
Tollregionen omfatter fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Regiontollstedet ligger i Kristiansand.
- Tollregion Vest-Norge.
Tollregionen omfatter fylkene Hordaland, Rogaland, Sogn- og Fjordane, samt Møre- og Romsdal. Regiontollstedet ligger i Bergen.
- Tollregion Midt-Norge.
Tollregionen omfatter fylkene Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Regiontollstedet ligger i Trondheim .
- Tollregion Nord-Norge.
Tollregionen omfatter fylkene Troms og Finnmark. Regiontollstedet ligger i Tromsø.

Tollsteder som stenges i 2004:

- Moss (1. april 2004)
- Gjøvik (1. april 2004)
- Arendal (1. januar 2004)
- Tønsberg/Larvik/ Sandefjord (Ikke avklart)
- Stord (15. februar 2004)
- Odda (15. februar 2004)
- Florø (16. mai 2004)
- Kristiansund (14. juni 2004)
- Molde (14. juni 2004)
- Mosjøen (1. april 2004)
- Sortland (1. juni 2004)
- Alta (1. juli 2004)
- Båtsfjord (1. juli 2004)
- Sarpsborg (1. mars 2004)

Vadsø - omgjøres til kontrollenhet fra 01. juli 2004
Steinkjer - omgjøres til kontrollenhet fra 01. april 2004

01.06.2019 Består via omorganisering

Omorganisering i Tolletaten
1. juni 2019 ble Tolletaten omorganisert med et direktorat og to landsdekkende fagdivisjoner. Dette er trinn 1 i en omorganiseringsprosess. Trinn 2 av omorganiseringen ble iverksatt 1. oktober 2020.

Den nye organisasjonsmodellen går fra fem til fire avdelinger i Tolldirektoratet, og fra seks regioner til to landsdekkende fagdivisjoner for operativ virksomhet.

GRENSEDIVISJONEN
har blant annet ansvar for grensekontroll og ekspedisjon ved tollstedene. Divisjonsledelsen vil plasseres i Mosseområdet.
Organisert i 7 områder der hvert område består av flere seksjoner:

* Operativ fellesavdeling
-- Etteretningsseksjonen
-- Juridisk seksjon
-- Operasjonssenter

* Område Gardermoen
-- Flyfraktseksjonen
-- Innsatsseksjonen
-- Postseksjonen
-- Profileringsseksjonen
-- Seksjon døgnvakt 1
-- Seksjon døgnvakt 2

* Område Midt
-- Seksjon Bjørnfjell
-- Seksjon Helgeland - Salten
-- Seksjon Røros
-- Seksjon Trøndelag 1
-- Seksjon Trøndelag 2

* Område Nord
-- Seksjon Neiden
-- Seksjon Polmak
-- Seksjon Storskog
-- Seksjon Tromsø
-- Seksjon Vest-Finnmark

* Område Oslofjord
-- Godsseksjonen
-- Seksjon Grønland 1
-- Seksjon Grønland 2
-- Seksjon Kristiansand 1
-- Seksjon Kristiansand 2
-- Seksjon Oslo 1
-- Seksjon Oslo 2
-- Seksjon Sandefjord 1
-- Seksjon Sandefjord 2
-- Seksjon Torp

* Område Vest
-- Seksjon Flesland
-- Seksjon Haugesund
-- Maritim innsatsseksjon
-- Seksjon Sola
-- Seksjon Ålesund

* Område Øst
-- Seksjon Kongsvinger 1
-- Seksjon Kongsvinger 1
-- Seksjon Svinesund 1
-- Seksjon Svinesund 2
-- Seksjon Svinesund 3
-- Seksjon Svinesund 4
-- Seksjon Svinesund 5
-- Seksjon Svinesund 6
-- Seksjon Trysil
-- Seksjon Ørje 1
-- Seksjon Ørje 2
-- Seksjon Ørje 3

VAREFØRSELSDIVISJONEN
har blant annet ansvar for deklarasjonskontroll, etterkontroll og prosedyreoppfølging. Divisjonsledelsen er plassert i Bergen.
Organisert i fem avdelinger som består av flere seksjoner:

* Analyseavdelingen
-- Etterretningsseksjonen Bergen
-- Etterretningsseksjonen Oslo

* Brukerdialogavdelingen
-- Digitaliseringsseksjonen
-- Forebyggingsseksjonen
-- Veiledningsseksjonen

* Klassifiseringsavdelingen
-- Laboratoriet
-- Tariffseksjonen

* Oppfølgingsavdelingen
-- Seksjon Bergen
-- Seksjon Drammen
-- Seksjon Kongsvinger
-- Seksjon Oslo 1
-- Seksjon Oslo 2
-- Seksjon Oslo 3
-- Seksjon Tromsø

* Regelavdelingen
-- Juridisk seksjon
-- Omberegningsseksjonen
-- Prosedyreseksjonen
-- Sanksjoneringsseksjonen
-- Tillatelsesseksjonen
-- Transitteringsseksjonen

Kilde: toll.no
https://www.toll.no/no/om-tolletaten/om-oss/omorganisering-i-tolletaten/

01.06.2019* Navneendring

Navn: Tollvesenet fagdivisjoner
Kort navn: Tollvesenet fagdivisjoner

Tollvesenet omorganiseres fra seks regioner til to landsdekkende fagdivisjoner for operativ virksomhet.

- Grensedivisjonen
har blant annet ansvar for grensekontroll og ekspedisjon ved tollstedene.
Divisjonsledelsen vil plasseres i Mosseområdet.

- Vareførselsdivisjonen
har blant annet ansvar for deklarasjonskontroll, etterkontroll og prosedyreoppfølging.
Divisjonsledelsen er plassert i Bergen.

01.10.2020 Består via omorganisering

Omorganiseringen gjennomført i to trinn
Trinn 1 ble iverksatt 1. juni 2019 og Tolletaten gikk fra fem til fire avdelinger i Tolldirektoratet, og fra seks regioner til to landsdekkende fagdivisjoner for operativ virksomhet.

Trinn 2 iverksettes 1. oktober 2020 og innebærer større endringer i hele organisasjonen, blant annet endring av organisasjonsstruktur og innplassering av ledere og medarbeidere i ny organisasjon.

Nivå 2 under Tolldirektoratet organiseres i 6 divisjoner:
- Administrasjonsdivisjonen
- Etterretningsdivisjonen
- Grensedivisjonen
- IT-divisjonen
- Juridisk divisjon
- Vareførselsdivisjonen

Disse divisjonene har direktoratsfunksjoner: Administrasjonsdivisjonen, Etterretningsdivisjonen, IT-divisjonen og Juridisk divisjon

Kilde: toll.no
______________________________________________

Tolletatens regioner og lokasjoner ser slik ut i Enhetsregisteret pr. 2020:

TOLL- OG AVGIFTSETATEN TOLLREGION VEST-NOREG
- TOLLETATEN BERGEN
- TOLLETATEN HAUGESUND
- TOLLETATEN STAVANGER
- TOLLETATEN ÅLESUND
- TOLLETATEN TOLLBUGATA OSLO

TOLLREGION MIDT-NORGE
- TOLLETATEN BODØ
- TOLLETATEN JUNKERDALEN
- TOLLETATEN MO
- TOLLETATEN NARVIK
- TOLLETATEN TRONDHEIM
- TOLLETATEN VAULDALEN

TOLLREGION NORD-NORGE
- TOLLETATEN HAMMERFEST
- TOLLETATEN HELLIGSKOGEN
- TOLLETATEN KIRKENES
- TOLLETATEN POLMAK
- TOLLETATEN TROMSØ

TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS
- TOLLETATEN GARDERMOEN
- TOLLETATEN HELSFYR OSLO

TOLLREGION SØR-NORGE
- TOLLETATEN DRAMMEN
- TOLLETATEN GRENLAND
- TOLLETATEN KRISTIANSAND
- TOLLETATEN SANDEFJORD

TOLLREGION ØST-NORGE
- TOLLETATEN KONGSVINER
- TOLLETATEN MOSS
- TOLLETATEN SVINESUND
- TOLLETATEN ÅSNES
- TOLLETATEN ØRJE
- TOLLETATEN ØSTBY

Merk pr. 2022:
974 763 516 TOLL- OG AVGIFTSETATEN TOLLREGION VEST-NOREG UNDER SLETTING FRA 01.04.2022
974 764 369 TOLLREGION MIDT-NORGE UNDER SLETTING FRA 01.04.2022
974 764 954 TOLLREGION NORD-NORGE UNDER SLETTING FRA 01.04.2022
974 760 800 TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS UNDER SLETTING FRA 01.04.2022
974 762 927 TOLLREGION SØR-NORGE UNDER SLETTING FRA 01.04.2022
974 762 048 TOLLREGION ØST-NORGE UNDER SLETTING FRA 01.04.2022

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.