FORVALTNINGSDATABASEN

Tollvesenet fagdivisjoner

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

14 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel Forvaltningspolitikk i praksis. Tollforvaltningen 1945-1975. Haaland, Torstein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Omorganisering av Toll- og avgiftsetaten : reaksjoner på endring Moldekleiv, Kari Christine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 "På vikende front?" En studie av norsk tollpolitikk i perioden 1947-1952. Schjølberg, Guri
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Politikkstaten blir til. Tollforvaltningens rasjonalisering 1945-1975. Haaland, Torstein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 En analyse av rosa-prosjektet. Omorganiseringsprosessen i skatte- og avgiftsetaten. Ekern, Anne Cathrine
Notat 1998 Forvaltningspolitikk i praksis. Tollbyråkratiets effektivisering i etterkrigstiden. Haaland, Torstein
Notat 1998 Situasjonsbestemt diskurs og demokratisering. Kampen om situasjonen i tollvesenet 1957-1975. Haaland, Torstein
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2009 NOU 2009: 20 Ny grenselov — Politiets grenseovervåking og inn- og utreisekontroll Jon Karlsrud (leder), Magnar Aukrust, Jorunn Clementsen, Monica Furnes, Morten Hansen, Mette Birkelund O`Connor, Unni Kathe Ottersland, Arild Aaserød
Rapport 2007 NOU 2007: 12 Offentlig innkreving Jan Solberg (leder), Oddbjørg Bakli, Solveig Løhaugen, Kjell Saghaug, Katarina de Brisis, Anne Katrine Rambøl og Liv Marit Sylliåsen
Rapport 2004 NOU 2004: 12 Bedre skatteoppkreving Nils-Henrik Mørch von der Fehr (leder), Sandra Riise, Lars Detlie, Anne Lise Fimreite, Bente Fylken, Jan Magnus, Bjørn Røse
Rapport 1997 Ei undersøking av tenestemannsorganisasjonane sin medverknad under forsøket på omorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen i Norge Fløtre, Asgeir
Rapport 1997 Stabil etat - urolige tider. En studie av Tollvesenet i Norge under andre verdenskrig. Olsen, Torstein
Rapport 1997 Politikkstaten blir til: Tollforvaltningens rasjonalisering 1945 - 1975. Haaland, Torstein