FORVALTNINGSDATABASEN

Tollvesenet fagdivisjoner

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1889 10 tolldistrikt statlige enheter
1890 10 tolldistrikt statlige enheter
1891 10 tolldistrikt statlige enheter
1892 10 tolldistrikt statlige enheter
1893 10 tolldistrikt statlige enheter
1894 10 tolldistrikt statlige enheter
1895 10 tolldistrikt statlige enheter
1896 10 tolldistrikt statlige enheter
1897 10 tolldistrikt statlige enheter
1898 10 tolldistrikt statlige enheter
1899 10 tolldistrikt statlige enheter
1900 10 tolldistrikt statlige enheter
1901 10 tolldistrikt statlige enheter
1902 10 tolldistrikt statlige enheter
1903 10 tolldistrikt statlige enheter
1904 10 tolldistrikt statlige enheter
1905 10 tolldistrikt statlige enheter
1906 10 tolldistrikt statlige enheter
1907 10 tolldistrikt statlige enheter
1908 10 tolldistrikt statlige enheter
1909 10 tolldistrikt statlige enheter
1910 10 tolldistrikt statlige enheter
1911 10 tolldistrikt statlige enheter
1912 10 tolldistrikt statlige enheter
1913 10 tolldistrikt statlige enheter
1914 10 tolldistrikt statlige enheter
1915 10 tolldistrikt statlige enheter
1916 10 tolldistrikt statlige enheter
1917 10 tolldistrikt statlige enheter
1918 10 tolldistrikt statlige enheter
1919 10 tolldistrikt statlige enheter
1920 10 tolldistrikt statlige enheter
1921 10 tolldistrikt statlige enheter
1922 10 tolldistrikt statlige enheter
1923 10 tolldistrikt statlige enheter
1924 10 tolldistrikt statlige enheter
1925 10 tolldistrikt statlige enheter
1926 10 tolldistrikt statlige enheter
1927 10 tolldistrikt statlige enheter
1928 10 tolldistrikt statlige enheter
1929 10 tolldistrikt statlige enheter
1930 10 tolldistrikt statlige enheter
1931 10 tolldistrikt statlige enheter
1932 10 tolldistrikt statlige enheter
1933 10 tolldistrikt statlige enheter
1934 10 tolldistrikt statlige enheter
1935 10 tolldistrikt statlige enheter
1936 10 tolldistrikt statlige enheter
1937 10 tolldistrikt statlige enheter
1938 10 tolldistrikt statlige enheter
1939 10 tolldistrikt statlige enheter
1940 10 tolldistrikt statlige enheter
1941 10 tolldistrikt statlige enheter
1942 10 tolldistrikt statlige enheter
1943 10 tolldistrikt statlige enheter
1944 10 tolldistrikt statlige enheter
1945 10 tolldistrikt statlige enheter
1946 10 tolldistrikt statlige enheter
1947 10 tolldistrikt statlige enheter
1948 10 tolldistrikt statlige enheter
1949 10 tolldistrikt statlige enheter
1950 10 tolldistrikt statlige enheter
1951 10 tolldistrikt statlige enheter
1952 10 tolldistrikt statlige enheter
1953 10 tolldistrikt statlige enheter
1954 10 tolldistrikt statlige enheter
1955 10 tolldistrikt statlige enheter
1956 10 tolldistrikt statlige enheter
1957 10 tolldistrikt statlige enheter
1957 10 tolldistrikt etatsenheter
1958 10 tolldistrikt etatsenheter
1959 10 tolldistrikt etatsenheter
1960 10 tolldistrikt etatsenheter
1961 10 tolldistrikt etatsenheter
1962 10 tolldistrikt etatsenheter
1963 9 tolldistrikt etatsenheter
1964 9 tolldistrikt etatsenheter
1965 9 tolldistrikt etatsenheter
1966 10 tolldistrikt etatsenheter
1967 11 tolldistrikt etatsenheter
1968 11 tolldistrikt etatsenheter
1969 11 tolldistrikt etatsenheter
1970 11 tolldistrikt etatsenheter
1971 11 tolldistrikt etatsenheter
1972 11 tolldistrikt etatsenheter
1973 11 tolldistrikt etatsenheter
1974 11 tolldistrikt etatsenheter
1975 11 tolldistrikt etatsenheter
1976 11 tolldistrikt etatsenheter
1977 11 tolldistrikt etatsenheter
1978 11 tolldistrikt etatsenheter
1979 11 tolldistrikt etatsenheter
1980 11 tolldistrikt etatsenheter
1981 11 tolldistrikt etatsenheter
1982 11 tolldistrikt etatsenheter
1983 11 tolldistrikt etatsenheter
1984 11 tolldistrikt etatsenheter
1985 11 tolldistrikt etatsenheter
1986 11 tolldistrikt etatsenheter
1987 11 tolldistrikt etatsenheter
1988 11 tolldistrikt etatsenheter
1989 11 tolldistrikt etatsenheter
1990 11 tolldistrikt etatsenheter
1991 11 tolldistrikt etatsenheter
1992 12 tolldistrikt etatsenheter
1993 12 tolldistrikt etatsenheter
1994 12 tolldistrikt etatsenheter
1995 12 tolldistrikt etatsenheter
1996 12 tolldistrikt etatsenheter
1997 11 tolldistrikt etatsenheter
1998 11 tolldistrikt etatsenheter
1999 11 tolldistrikt etatsenheter
2000 11 tolldistrikt etatsenheter
2001 10 tolldistrikt etatsenheter
2002 10 tolldistrikt etatsenheter
2003 10 tolldistrikt etatsenheter
2004 6 tollregioner etatsenheter
2005 6 tollregioner etatsenheter
2006 6 tollregioner etatsenheter
2007 6 tollregioner etatsenheter
2008 6 tollregioner etatsenheter
2009 6 tollregioner etatsenheter

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 59 tollsteder statlige enheter
1948 59 tollsteder statlige enheter
1949 59 tollsteder statlige enheter
1950 59 tollsteder statlige enheter
1951 59 tollsteder statlige enheter
1952 59 tollsteder statlige enheter
1953 59 tollsteder statlige enheter
1954 59 tollsteder statlige enheter
1955 59 tollsteder statlige enheter
1956 59 tollsteder statlige enheter
1957 59 tollsteder statlige enheter
1957 59 tollsteder etatsenheter
1958 59 tollsteder etatsenheter
1959 60 tollsteder etatsenheter
1960 60 tollsteder etatsenheter
1961 60 tollsteder etatsenheter
1962 60 tollsteder etatsenheter
1963 55 tollsteder etatsenheter
1964 55 tollsteder etatsenheter
1965 52 tollsteder etatsenheter
1966 52 tollsteder etatsenheter
1967 47 tollsteder etatsenheter
1968 47 tollsteder etatsenheter
1969 46 tollsteder etatsenheter
1970 44 tollsteder etatsenheter
1971 40 tollsteder etatsenheter
1972 40 tollsteder etatsenheter
1973 40 tollsteder etatsenheter
1974 40 tollsteder etatsenheter
1975 40 tollsteder etatsenheter
1976 40 tollsteder etatsenheter
1977 40 tollsteder etatsenheter
1978 37 tollsteder etatsenheter
1979 37 tollsteder etatsenheter
1980 37 tollsteder etatsenheter
1981 37 tollsteder etatsenheter
1982 37 tollsteder etatsenheter
1983 37 tollsteder etatsenheter
1984 37 tollsteder etatsenheter
1985 37 tollsteder etatsenheter
1986 37 tollsteder etatsenheter
1987 34 tollsteder etatsenheter
1988 34 tollsteder etatsenheter
1989 34 tollsteder etatsenheter
1990 34 tollsteder etatsenheter
1991 34 tollsteder etatsenheter
1992 44 (est.) tollsteder etatsenheter
1993 54 tollsteder etatsenheter
1994 53 tollsteder etatsenheter
1995 50 (est.) tollsteder etatsenheter
1996 50 (est.) tollsteder etatsenheter
1997 50 (est.) tollsteder etatsenheter
1998 47 tollsteder etatsenheter
1999 46 (est.) tollsteder etatsenheter
2000 46 (est.) tollsteder etatsenheter
2001 46 (est.) tollsteder etatsenheter
2002 46 (est.) tollsteder etatsenheter
2003 46 (est.) tollsteder etatsenheter
2004 45 tollsteder etatsenheter
2005 32 tollsteder etatsenheter
2006 32 tollsteder etatsenheter
2007 32 tollsteder etatsenheter
2008 32 tollsteder etatsenheter
2009 32 tollsteder etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.