FORVALTNINGSDATABASEN

Norges Bank

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

17 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2016 Norges Bank 1816–2016 Einar Lie, Jan Thomas Kobberrød, Eivind Thomassen, Gjermund Forfang Rongved
Bok 1991 Norges Bank 175 år. Mennesker og begivenheter Bang, Per og Jon Petter Holter
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Assetfordeling av Statens pensjonsfond Global med programmering i Python Thorp, Ida Christine Korme; Yttervik, Martine Hauahei
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Politikken bak Norges Bank. Norges Bank – Autonom og mektig Hansen, Helena Morland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Robust likviditetsstyring : en sammelikning av Den europeiske sentralbank og Norges Bank Liisberg, Christina Næss ; Aanesen, Hanna Renée
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 The Government pension fund global : an analysis of the climate change strategy in the period 2006 to 2012 Myhrvold, Nayen Bacci
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Creating a new role for an old central bank: The Bank of Norway 1945-1954 Ecklund, Gunhild J.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Selvregulering og reduserte styringsambisjoner: en studie av prosessen mot fri kapital 1978-1990. Hveem, Petter
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Norges Bank's tilknytningsform: Politisk styring og faglig uavhengighet. Ellefsen, Aud J.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1965 Norges Bank og høykonjunkturen i 1840-årene. Sejersted, Francis
Rapport 2019 NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer
Rapport 2017 NOU 2017: 13 Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland Svein Gjedrem (leder), Mette Bjørndal, Jan Bjørland, Kari Olrud Moen, Kristin Normann, Marius Ryel, Arne Skauge, Anders Vredin
Rapport 2015 NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Rapport 2011 NOU 2011: 1 Bedre rustet mot finanskriser - Finanskriseutvalgets utredning Jon M. Hippe (leder), Cecilie Ask, Jorunn Berland, Jan Bjørland, Per Christiansen, Randi Flesland, Kristin Gulbrandsen, Ingebjørg Harto, Thore Johnsen, Lars Jonung, Tore Lindholt, Bente Rathe, Stein Reegård, Bent Sofus Tranøy, Karen Helene Ulltveit-Moe
Rapport 2011 NOU 2011: 8 Ny finanslovgivning Erling Selvig (leder), Olav Breck, Ottar Dalsøren, Sverre Dyrhaug, Anne Nesheim Egeberg, Kjersti Elvestad, Eystein Gjelsvik, Arnhild Dordi Gjønnes, Øivind Fegth Knutsen, Anne-Lise Løfsgaard, Øystein Løining, Per Melsom, Solveig Nordkvist, Astrid Nyberget, Erling G. Rikheim, Egil Rokhaug, Marius Ryel, Rolf A. Skomsvold, Liv Synnøve Taraldsrud, Hilde J. Vihovde, Bente Øverli
Rapport 2004 NOU 2004: 1 Modernisert folketrygd Bærekraftig pensjon for framtida Sigbjørn Johnsen (leder), Eva Birkeland, Terje Johansen, Rigmor Kofoed-Larsen, Sverre Myrli, Hilde Olsen, Trond Reinertsen, Asbjørn Rødseth, Endre Skjørestad, Hill-Marta Solberg, Ketil Anton Stene, Henriette Westhrin, Inger-Marie Ytterhorn
Rapport 2003 NOU 2003: 22 Forvaltning for fremtiden— Forslag til etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond Hans Petter Graver (leder), Jarle Bergo, Alexander Cappelen, Ola Löhman, Janne Haaland Matlary, Gro Nystuen, Bente Rathe, Lasse Ruud, Per Sandberg, Anne Kristin Sydnes