FORVALTNINGSDATABASEN

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via sammenslåing

Dato: 01.01.2006

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 18614
Navn: Likestillings- og diskrimineringsombudet
Kort navn: LDO
Engelsk navn: Equality and Anti-discrimination Ombud
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Tilsyn/regulering/kontroll
Siste registrerte bioppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting / Politikkutforming
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 988681873
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon