FORVALTNINGSDATABASEN

Veterinærinstituttet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over lokale avdelinger/satellitter.

Fra Til Navn Kommune Kommentar
1.1.1999 Norsk zoonosesenter 301 Oslo I 1999 ble Norsk zoonosesenter etablert som en selvstendig enhet innunder Veterinærinstituttet i samarbeid med Statens institutt for folkehelse (Nasjonalt folkehelseinstitutt).

Senteret skal ha oversikt over de til enhver tid forekommende sykdommer i Norge som kan overføres mellom dyr og mennesker (zoonoser). Senteret ledes av en veterinær og har et styre på 9 medlemmer fra ulike institusjoner med behov for informasjon fra senteret. Vervet som styreleder veksler mellom representant for Nasjonalt folkehelseinstitutt og Veterinærinstituttet i Oslo.

Kilder: Veterinærinstituttet, Store norske leksikon. Hentet 15. oktober 2015 fra https://snl.no/Norsk_zoonosesenter.