FORVALTNINGSDATABASEN

Veterinærinstituttet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

4 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Notat 2019 Styrer for ordinære forvaltningsorganer i staten - en kartlegging. Difi-notat 2019:3 Høgsveen, Wibecke, Hildegunn Vollset
Rapport 2017 Arenasammensetning og finansieringssystem for primærnæringsinstituttene : Alternativer for fremtidig organisering Spilling, Olav R.; Sarpebakken, Bo
Rapport 2017 Evaluering av primærnæringsinstituttene
Rapport 1986 Organisasjonsstruktur for veterinærvesenets sentrale ledelse. Landbruksdepartementet.