FORVALTNINGSDATABASEN

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1989
Navn ved opprettelse: Foreldreutvalget for grunnskolen

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 21526
Navn: Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Kort navn: FUG
Engelsk navn: The National Parents’ Committee for Primary and Secondary Education
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 3817 Midt-Telemark
Organisasjonsnummer: 989628011
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon