FORVALTNINGSDATABASEN

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2000 1 3 4 1 3 4
2001 1 3 4 1 3 4
2002 1 4 5 1 4 5
2003 5 5 5 5
2004 5 5 5 5
2005 3 3 3 3
2006 1 4 5 1 4 5
2007 5 5 5 5
2008 7 7 5 5 2 2
2009 1 7 8 1 5 6 2 2
2010 8 8 6 6 2 2
2011 10 10 8 8 2 2
2012 10 10 8 8 2 2
2013 1 9 10 1 8 9 1 1
2014 1 9 10 1 8 9 1 1
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2000
2001
2002 47 47
2003 42 42 42 42
2004 43 43 43 43
2005
2006 48 48
2007 50 50 50 50
2008 50 50 48 48
2009 48 48 44 45
2010 50 50 47 47
2011 52 52 50 50
2012 53 53 51 51
2013 52 51 52 51
2014 53 52 53 52

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2008* Navneendring

Navn: Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Kort navn: FUG

01.08.2010* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Foreldreutvalet for barnehagar (FUB) opprettes i august 2010 og får felles sekretariat med FUG.

FUG samlokaliseres for øvrig fra 2010 med Utdanningsdirektoratet i samband med at Utdanningsdirektoratet flyttet inn i nye lokaler i Oslo i 2009.

01.09.2018 Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 821 Bø

Sekretariatet lå i Oslo og var samlokalisert med Utdanningsdirektoratet fram til 31.8.2018. Fra 1.9.2018 flyttet sekretariatet sin virksomhet til Lundevegen 3 i Bø i Telemark.

Sekretariatet sikrer den daglige driften av utvalget. Det er skolerådgiverne her som svarer på henvendelser fra foreldre. Rådgiverne har bred kompetanse og praksis fra ulike skoleslag og med hjem-skolesamarbeid.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.