FORVALTNINGSDATABASEN

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via sammenslåing

Dato: 01.07.1996

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 25602
Navn: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Kort navn: NOVA
Engelsk navn: NOVA - Norwegian Social Research
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Overordnet departement: Kunnskapsdepartementet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 976686144
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon