FORVALTNINGSDATABASEN

Statsarkivet i Oslo

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.07.1914
Navn ved opprettelse: Stiftsarkivene i Kristiania

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 21630
Navn: Statsarkivet i Oslo
Kort navn: Statsarkivet i Oslo
Engelsk navn: Regional State Archives of Oslo
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet departement: Kultur- og likestillingsdepartementet
Overordnet: Riksarkivet
Tilhører gruppe : Statsarkivene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 974718804
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon