FORVALTNINGSDATABASEN

Kunst i offentlige rom

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1977 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Utsmykkingsfondet for nye statsbygg

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 22608
Navn: Kunst i offentlige rom
Kort navn: KORO
Engelsk navn: Public Art Norway (KORO)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.) (fra 1.1.2008)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Annen myndighetsutøving
Siste registrerte bioppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 974778998
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon