FORVALTNINGSDATABASEN

Kunst i offentlige rom

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1977* Nyopprettelse

Navn: Utsmykkingsfondet for nye statsbygg
Kort navn: Utsmykkingsfondet for nye statsbygg
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Opprettet ved St.vedtak 30.11.1976 og virksom siden 1977.

Utsmykkingsfondet ble opprettet på som fag- og finansieringsorgan for innkjøp av kunst, på initiativ fra kunstnerne og deres organisasjoner. Hensikten var både å sikre oppgaver og inntekter for kunstnerne, og å bidra til at kunsten skulle nå ut og spille en rolle i samfunnet.

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

01.01.1994* Navneendring

Navn: Utsmykkingsfondet for offentlige bygg
Kort navn: Utsmykkingsfondet

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.04.2007* Navneendring

Navn: Kunst i offentlige rom
Kort navn: KORO

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg skiftet navn våren 2007 til Kunst i offentlige rom (KORO).

01.01.2008* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)

Utsmykkingsfondet endret navn til KORO i 2007, og fikk nytt regelverk og ny styringsstruktur fra 2008.

Med navneendringen til Kunst i offentlige rom (KORO) i 2007 fulgte endring i vedtektene for fagorganets virksomhet og endringer i styrets rolle i forhold til administrasjonen.

I 2008 fikk KORO nye vedtekter og et nytt styre ble utpekt, nå redusert til fem medlemmer og to generelle vararepresentanter. I følge de nye vedtektene for KORO (§ 5) er direktøren gitt det faglige ansvaret for fondets virksomhet, og styrets oppgaver er av mer prinsipiell og overordnet karakter. Styret skal vedta budsjettfremlegg, årsmelding og regnskap, uttale seg i saker der departementet har bedt styret om det og innstille overfor departementet ved tilsetting av direktør.

KORO har det overordnede forvaltningsansvaret for statens samling av kunst i offentlige rom.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.