FORVALTNINGSDATABASEN

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.1996 Ny via sammenslåing

Navn: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Kort navn: NOVA
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Jf. St.prp. nr. 48 Endringar i statsbudsjettet for 1996 på nokre kapittel under Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet, Sosial- og helsedepartementet og Barne- og familiedepartementet - samanslåing av sosialforskingsinstitusjonar, innst. S. nr. 176 for 1995-96

01.01.1999* Består via omorganisering

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2014* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

Fra 1. januar 2014 ble Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring (NOVA) en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved HiOA.

AFI og NOVA er anerkjente institutter som har drevet oppdragsforskning innenfor sine fagfelt i mange år, med omfattende publisering og et stort nettverk blant oppdragsgivere. Ved å plassere disse sammen i et senter ved HiOA, etableres et sterkt samfunnsfaglig oppdragsforskningsmiljø med nær faglig tilknytning til viktige profesjonsutdanninger.

Organisering og lokalisering
AFI og NOVA skal være to institutter under Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved HiOA. Instituttene beholder sine tidligere navn, og fortsetter i stor grad som selvstendige økonomiske enheter. Myndighet til å inngå kontrakter og disponere budsjett blir delegert til AFI og NOVAs ledere. Senteret med instituttene flytter inn i de tidligere lokalene til Norges forskningsråd i Stensberggt. 26 i september 2014.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.