FORVALTNINGSDATABASEN

Universitetet i Agder

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.08.1994
Navn ved opprettelse: Høgskolen i Agder
Relaterte enheter:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 25619
Navn: Universitetet i Agder
Kort navn: UiA
Engelsk navn: University of Agder
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (fra 1.1.2002)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 4204 Kristiansand
Organisasjonsnummer: 970546200
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon