FORVALTNINGSDATABASEN

Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 15.12.2000
Relaterte enheter:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 25637
Navn: Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond
Kort navn: OVF
Engelsk navn: The Norwegian Church Endowment
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (fra 1.1.2002)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 982907853
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon